€ 372,06 incl. btw € 351,00 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Praktische commentaar bij de reglementering van overheidsopdrachten 1A - 1B

Wet en KB

Boek | 1ste editie 2021 | België | Kris Lemmens, Marco Schoups, François Moïses, Renaud Simar, Bernard de Cocquéau, André Delvaux, Baudouin van Lierde
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

De achtste editie van de Praktische Commentaar bij de Reglementering van de Overheidsopdrachten - Deel 1: Plaatsing - Klassieke sectoren bevat in 2 volumes (1A en 1B) een diepgaande analyse van de gunningsprocedures voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Deze delen 1A en 1B zijn nu volledig vernieuwd.

Dit naslagwerk biedt een artikelsgewijze commentaar van de belangrijkste specialisten op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk besluit van 18 april 2017, die de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren regelen, en die de Europese richtlijn 2014/24 van 26 februari 2014 hebben omgezet in het Belgische recht.

De nieuwe reglementering bevat verschillende wijzigingen vergeleken met de vroegere, waarbij onder meer:
- een ruimere toegang tot overheidsopdrachten voor kmo's;
- de mogelijkheid voor kandidaten en inschrijvers om fiscale en sociale schulden te regulariseren;
- de maximale digitalisering van de procedures;
- een flexibelere mededingingsprocedure met onderhandeling;
- een eenvoudigere regeling inzake de regelmatigheid van de offertes;
- een optimaal evenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen;
- de bestrijding van sociale dumping:
- uitzonderingen betreffende ’quasi-inhouse‘-opdrachten en publiek-publieke samenwerking;
- regeling voor de regelmatigheid van de offertes.
Komen verder ook nog aan bod in de richtlijn: energie-efficiëntie, sociale en milieuclausules en ten slotte het aanbesteden van opdrachten wanneer innovatieve oplossingen gezocht worden.
De nieuwe reglementering integreert bepaalde rechtspraak van de Raad van State of van de hoven en rechtbanken of – in tegendeel – neemt er net afstand van.

De benadering is tegelijk juridisch en praktisch. Bij de doelgroepen van de Praktische commentaar horen niet alleen de opdrachtgevers maar ook de aannemers. In het tot stand komen speelde de studiedienst van Embuild een hoofdrol.
De Praktische Commentaar is van belang voor de vele actoren die betrokken zijn bij de overheidsopdrachten: aanbesteders, economische spelers (bouwbedrijven, leveranciers of dienstverleners), advocaten, rechters, juristen, enz.

Boekdeel 1 A+B : ‘Plaatsing - Klassieke sectoren’ van deze 8ste uitgave telt meer dan 1800 bladzijden in 2 volumes (A: Wet 17 juni 2016 en B: KB 18 april 2017). Elk volume is verrijkt met een inhoudsopgave en een gedetailleerde trefwoordenlijst.
Dankzij de performante index vindt u snel de antwoorden op uw vragen tussen de meer dan 1800 bladzijden van deze commentaar.

***
Leden van Embuild genieten van een voorkeurtarief: neem contact met ons op via mail@intersentia.be
***

Er is ook een Franse versie beschikbaar: Commentaire pratique de la la réglementation des marchés publics op www.anthemis.be

AUTEURS

De initiatiefnemers van de eerste uitgave van de Praktische Commentaar, André de GRAND RY, inspecteur-generaal op het Ministerie van Openbare Werken en Maurice-André FLAMME, Professor aan de ULB, kozen voor de formule van een artikelsgewijze commentaar en een integrale editie.

Om de aldus uitgezette lijn aan te houden werd een beroep gedaan op een uitgebreid team van rechtspractici:
- André Delvaux, advocaat bij de balies te Luik en Brussel
- Kris Lemmens, advocaat bij de balie te Antwerpen
- Marco Schoups, advocaat bij de balie te Antwerpen en Brussel
- Baudouin van Lierde, senior juridisch raadgever bij de Confederatie Bouw
- Bernard de Cocquéau, advocaat bij de balies te Luik en Brussel
- François Moïses, advocaat bij de balie te Luik
- Renaud Simar, advocaat bij de balie te Luik

Met medewerking van Sophie Bleux, Vincent Cappelle, Carlo Cardone, Evi Degroodt, Jan De Leyn, Janice Demeester, Geert Dewachter, Anke Meskens, Melissa Olivotto, François Paulus, Mathieu Thomas, Karolien Van Butsel, Cédric Vandekeybus en Jasper Van Steenbergen.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400012585
Gewicht 2000 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 1800 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 10 sep. 2021
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave en voorwoord (Volume 1A en 1B)
 • DEEL 1A – WET 17 JUNI 2016 (PLAATSING-KLASSIEKE SECTOREN)
 • TITEL 1. – Inleidende bepaling, definities en algemene beginselen
 • TITEL 2. – Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
 • TITEL 4. – Bestuur
 • TITEL 5. – Slot-, wijzigings-, opheffings- en diverse bepalingen
 • Index
 • DEEL 1B – KB 18 APRIL 2017 (PLAATSING-KLASSIEKE SECTOREN)
 • TITEL 1. – Algemene bepalingen
 • TITEL 2. – Gunning bij openbare of niet-openbare procedure
 • TITEL 3. – Gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en bij mededingingsprocedure met onderhandeling
 • TITEL 4. – Gunning bij concurrentiegerichte dialoog
 • TITEL 5. – Specifieke en aanvullende opdrachten en procedures
 • TITEL 6. – Overheidsopdrachten van beperkte waarde
 • TITEL 7. – Overheidsopdrachten tot aanstelling van een advocaat in het kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding van een procedure
 • TITEL 8. – Eind-, opheffings-, overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen
 • Index