€ 218,00 incl. btw € 205,66 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2021

Van aanbestedingen over mededingingsprocedures tot nieuwe toepassingen

Boek | 2e editie 2021 | België | Tony Mortier
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

De wetten en koninklijke besluiten inzake overheidsopdrachten, van toepassing sinds 30 juni 2017 wijzigen de toepasselijke wetgeving voor overheidsopdrachten op ingrijpende wijze, meer dan op het eerste zicht lijkt. Daarbij zijn sedert de invoering van de nieuwe wetgeving, ten gevolge van kleine wijzigingen en veranderende inzichten gebaseerd op rechtspraak, nieuwe aandachtspunten naar voor gekomen en oude inzichten deels gewijzigd. Tijd dus voor een update van het naslagwerk uit 2018.

Het werk Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2021 - Van aanbestedingen over mededingingsprocedures tot nieuwe toepassingen behandelt de vandaag de dag van toepassing zijnde regelgeving, waarbij de praktische implicaties worden toegelicht.

Het eerste deel behandelt de onmisbare en onvermijdbare basiselementen in deze materie: de toepasbaarheid en de definities, de plaatsingswijzen, basisbeginselen en bekendmakingsregels, … Het tweede deel stelt de verschillende plaatsingswijzen en aanvullende procedures voor. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de soorten raamovereenkomsten en de onmisbare link met de aankoopcentrales. Het derde deel behandelt de uitvoering van de opdracht, vertrekkend van de chronologie van deze uitvoering maar met bijzondere aandacht voor de strijd tegen sociale en fiscale fraude en de fundamentele veranderingen welke werden aangebracht aan de manieren om een lopende opdracht te wijzigen. Het vierde deel behandelt bijkomende vraagstukken in de rand van de overheidsopdrachten maar daarom niet minder actueel zoals ethiek, keuze rechtsfiguren, onderaanneming en erkenning, … Het vijfde deel behandelt de specificiteit van de andere twee regelgevingen inzake overheidsopdrachten m.n. de speciale sectoren en de sector van defensie en veiligheid, en hun uitvoeringsbesluiten. Het zesde deel behandelt de nieuwe wetgeving inzake concessies en haar uitvoeringsbesluiten. Het zevende deel tenslotte behandelt de problematiek van informatie en motivering, alsook een beknopte verwijzing naar de rechtsmiddelen.

Het werk in zijn geheel, bijgehouden tot 31 maart 2021, steunt op een veelvoud aan voorbeelden uit de rechtspraak en uit de praktijk. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tips om de gebruiker van de wetgeving overheidsopdrachten maximaal te doen slagen in zijn opzet. Daarnaast wordt het boek onderbouwd met de nuttige referenties in rechtspraak en rechtsleer en verwijst het naar de basiswerken waar dit nuttig wordt geacht.

Tony Mortier is inspecteur van Financiën en Vlaamse Auditautoriteit Europese structuurfondsen, dit na een voorgaande loopbaan als officier bij Defensie. Hij geeft ook geregeld lezingen inzake overheidsopdrachten en in het bijzonder de praktische invulling ervan.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400013063
Gewicht 1720 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxx + 898 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 11 aug. 2021
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudstafel
 • DEEL I. OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDS OPDRACHTENREGLEMENTERING – PRINCIPES EN TOEPASSELIJKE REGELS
 • Hoofdstuk 1. Wat wordt verstaan onder ‘overheidsopdracht’?
 • Hoofdstuk 2. De basisbeginselen van de wetgeving overheidsopdrachten
 • Hoofdstuk 3. Welke zijn de gunningswijzen?
 • Hoofdstuk 4. Technieken en instrumenten als specifieke of aanvullende gunningswijzen
 • Hoofdstuk 5. Technieken en instrumenten met betrekking tot het voorwerp van de opdracht
 • DEEL II. VERLOOP VAN DE PROCEDURE – IN DE PRAKTIJK – HOE EEN OVERHEIDSOPDRACHT PLAATSEN?
 • Hoofdstuk 1. Verloop van de procedure
 • DEEL II. VERLOOP VAN DE PROCEDURE – IN DE PRAKTIJK – HOE EEN OVERHEIDSOPDRACHT PLAATSEN?
 • Hoofdstuk 2. De voorbereiding van de opdracht
 • Hoofdstuk 3. Het gebruik der talen
 • DEEL II. VERLOOP VAN DE PROCEDURE – IN DE PRAKTIJK – HOE EEN OVERHEIDSOPDRACHT PLAATSEN?
 • Hoofdstuk 4. De bekendmaking van de opdracht
 • DEEL II. VERLOOP VAN DE PROCEDURE – IN DE PRAKTIJK – HOE EEN OVERHEIDSOPDRACHT PLAATSEN?
 • Hoofdstuk 5. De selectie
 • DEEL II. VERLOOP VAN DE PROCEDURE – IN DE PRAKTIJK – HOE EEN OVERHEIDSOPDRACHT PLAATSEN?
 • Hoofdstuk 6. De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
 • Hoofdstuk 7. De mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Hoofdstuk 8. De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Hoofdstuk 9. De niet-openbare procedures
 • Hoofdstuk 10. De openbare procedures
 • DEEL II. VERLOOP VAN DE PROCEDURE – IN DE PRAKTIJK – HOE EEN OVERHEIDSOPDRACHT PLAATSEN?
 • Hoofdstuk 11. De concurrentiegerichte dialoog
 • DEEL II. VERLOOP VAN DE PROCEDURE – IN DE PRAKTIJK – HOE EEN OVERHEIDSOPDRACHT PLAATSEN?
 • Hoofdstuk 12. Het innovatiepartnerschap
 • DEEL III. DE UITVOERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN – WELKE ZIJN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN BEIDE PARTIJEN?
 • Hoofdstuk 1. De borgstelling
 • DEEL III. DE UITVOERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN – WELKE ZIJN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN BEIDE PARTIJEN?
 • Hoofdstuk 2. Verplichtingen en aansprakelijkheden tijdens de uitvoering van de opdracht
 • DEEL III. DE UITVOERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN – WELKE ZIJN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN BEIDE PARTIJEN?
 • Hoofdstuk 3. De onderaannemingsketen en de strijd tegen sociale en fiscale fraude
 • DEEL III. DE UITVOERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN – WELKE ZIJN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN BEIDE PARTIJEN?
 • Hoofdstuk 4. De opvolging van de opdracht – Keuringen en opleveringen
 • DEEL III. DE UITVOERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN – WELKE ZIJN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN BEIDE PARTIJEN?
 • Hoofdstuk 5. Wijzigingen aan de opdracht
 • Hoofdstuk 6. Facturatie en betaling
 • DEEL III. DE UITVOERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN – WELKE ZIJN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN BEIDE PARTIJEN?
 • Hoofdstuk 7. Incidenten tijdens de uitvoering
 • Hoofdstuk 8. Het einde van de opdracht en de vrijgave van de borgtocht
 • DEEL IV. OM VERDER TE GAAN
 • Hoofdstuk 1. Onderscheid tussen overheidsopdrachten en andere middelen om een behoefte van algemeen belang te ondersteunen
 • Hoofdstuk 2. Nieuwe tendensen inzake toepassing overheidsopdrachten
 • Hoofdstuk 3. Integriteit en ethiek bij overheidsopdrachten
 • DEEL IV. OM VERDER TE GAAN
 • Hoofdstuk 4. De erkenning van de aannemers van werken
 • DEEL V. DE WET INZAKE DEFENSIE EN VEILIGHEID
 • Hoofdstuk 1. De huidige Europese regeling inzake aankopen Defensie en Veiligheid
 • Hoofdstuk 2. De huidige nationale regeling inzake aankopen Defensie en Veiligheid
 • DEEL VI. INDIEN NIETS, OF BIJNA NIETS, NOG LUKT … – DE RECHTSMIDDELEN
 • Hoofdstuk 1. Het algemeen toepasselijk kader
 • Hoofdstuk 2. De Raad van State
 • DEEL VI. INDIEN NIETS, OF BIJNA NIETS, NOG LUKT … – DE RECHTSMIDDELEN
 • Hoofdstuk 3. Hoven en rechtbanken
 • DEEL VI. INDIEN NIETS, OF BIJNA NIETS, NOG LUKT … – DE RECHTSMIDDELEN
 • Hoofdstuk 4. Het Europees Hof van Justitie
 • Bijlagen
 • Bibliografie
 • Trefwoordenregister