€ 170,00 incl. btw € 160,38 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Compendium overheidsopdrachtenrecht

Een exhaustieve bespreking van zeven grote thema’s

Boek | 1ste editie 2023 | België | Peter Teerlinck, Constant De Koninck, Louise Galot, Joren Vuylsteke, Raluca Gherghinaru, Ludovic Panepinto
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Binnen de thematiek van de overheidsopdrachten is er de voorbije jaren veel gewijzigd, zowel op het gebied van de wetgeving als binnen de rechtspraak.
De publicatie ‘Compendium Overheidsopdrachtenrecht. Exhaustieve bespreking van de regelgeving en de rechtspraak inzake zeven grote thema’s’ is de actualisering van het handboek ‘De aanbestedende overheid & capita selecta’ van 2020.

De voorbije jaren hebben het Hof van Justitie en de Raad van State zich in talrijke arresten uitgesproken over de interpretatie en de toepassing van de richtlijnen van 2014 en de wet van 2016. Ook de gewone rechters laten zich niet onbetuigd: de rechtspraak is in volle expansie. De zes reeds opgenomen grote thema’s uit 2020 werden hernomen en sterk uitgebreid met nieuwe rechtspraak: fouten en onduidelijkheden in de technische specificaties; contacten en meldingsplichten in openbare en niet openbare procedures; de uitsluiting en selectie; het prijsonderzoek en abnormale prijzen; de gunning, en schadevergoedingen ingevolge een onwettige gunning.

Daar werd het belangrijke thema van het regelmatigheidsonderzoek aan toegevoegd, op basis van de grondig gewijzigde regels van het KB van 18 april 2017 en de daarop gebaseerde vernieuwde rechtspraak van de Raad van State. Per thema wordt na de bespreking van de toepasselijke regels de rechtspraak exhaustief toegelicht. Meer dan 1000 vonnissen en arresten passeren de revue.

In dit compendium staat de concrete toepassing van de rechtsregels door de verschillende rechters (Hof van Justitie, Raad van State en gewone rechtbanken) centraal.

Peter Teerlinck maakt deel uit van het advocatenkantoor & DE BANDT. Hij is de hoofdauteur en samensteller van het gehele boek en kon daarbij ruimschoots putten uit zijn geschillenpraktijk en reeds geschreven bijdragen. Hij werkte voor dit boek samen met Constant De Koninck, Louise Galot, Joren Vuylsteke, Raluca Gherginaru en Ludovic Panepinto.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400017054
Gewicht 900 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 600 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 1 dec. 2023
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
  Peter Teerlinck, Louise Galot, Joren Vuylsteke, Constant De Koninck
 • DEEL I. FOUTEN EN ONDUIDELIJKHEDEN IN DE TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE OPDRACHTDOCUMENTEN
 • Hoofdstuk I. Principes
 • Hoofdstuk II. De informatieplicht van de aanbesteder
 • Hoofdstuk III. De onderzoeks- en informatieplicht van de inschrijver
 • Hoofdstuk IV. Enkele bijzonderheden en toepassingen van het sanctieregime
 • Hoofdstuk V. Besluit
 • Bibliografie
 • DEEL II. CONTACTEN EN MELDINGSPLICHTEN IN OPENBARE EN NIETOPENBARE PROCEDURES
 • Hoofdstuk I. Principes
 • Hoofdstuk II. Bespreking van een aantal topics
 • Bibliografie
 • DEEL III. DE UITSLUITING EN SELECTIE
 • Hoofdstuk I. De plaats van de selectiefase in de plaatsingsprocedure
 • Hoofdstuk II. De uitsluitingsgronden
 • Hoofdstuk III. De selectiecriteria
 • Hoofdstuk IV. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
 • Hoofdstuk V. De beperking van het aantal kandidaten
 • Hoofdstuk VI. De motivering
 • Bibliografie
 • DEEL IV. HET REGELMATIGHEIDSONDERZOEK
 • Het regelmatigheidsonderzoek
 • Bibliografie
 • DEEL V. HET PRIJSONDERZOEK EN ABNORMALE PRIJZEN
 • Hoofdstuk I. Wettelijk kader
 • Hoofdstuk II. Principes
 • Hoofdstuk III. Het begrip abnormale prijs of kost
 • Hoofdstuk IV. Het algemeen prijsonderzoek
 • Hoofdstuk V. Het bijzonder prijsonderzoek (de prijsverantwoordingsprocedure)
 • Hoofdstuk VI. De prijsverantwoording en de bescherming van de bedrijfsgeheimen
 • Hoofdstuk VII. Abnormale prijzen en de stakingsrechter
 • Bibliografie
 • DEEL VI. DE GUNNING
 • Hoofdstuk I. Het basisartikel 81 van de wet van 17 juni 2016
 • Hoofdstuk II. Het begrip (sub)gunningscriterium en het onderscheid met andere bepalingen in de opdrachtdocumenten
 • Hoofdstuk III. Het toepasselijke regime: keuzevrijheid, transparantie en onveranderlijkheid
 • Hoofdstuk IV. De materiële en de formele motivering
 • Bibliografie
 • DEEL VII. SCHADEVERGOEDING INGEVOLGE EEN ONWETTIGE GUNNING
 • Hoofdstuk I. De schadevergoeding voor de onrechtmatig geweerde of niet-gekozen inschrijver
 • Hoofdstuk II. Interesten en kapitalisatie
 • Bibliografie