€ 115,00 incl. btw € 108,49 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Ambush marketing

Juridische en economische analyse

Boek | 1ste editie 2018 | België | Joost Vynckier
Beschrijving

Dit boek maakt deel uit van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomsten duidelijk wil stellen en aanpakken.

Waar in het eerste boek de vraag naar het sponsoringbegrip, alsook naar de juridische vertaling ervan aan bod komt (J. Vynckier, Sponsoringcontracten, Antwerpen, Intersentia, 2018, 974 p.), behandelt dit tweede boek uitgebreid de vraag of – en in welke mate – de via sponsoring gecreëerde (economische) (meer)waarde juridische bescherming geniet. Het sluiten van een sponsoringovereenkomst heeft immers weinig zin als iedereen zomaar vrij een promotionele associatie met het associatieobject kan opwekken. Dit bracht de auteur tot een analyse van de figuur van ambush marketing en het mogelijke verweer ertegen. Ambush marketing bestaat immers in de opwekking van een promotionele associatie met een persoon, goed of dienst, zonder toelating hiervoor (i.t.t. bij sponsoring).

Na eerst het ambushbegrip uitgebreid te definiëren en binnen een juridisch-economische context te kaderen, biedt de auteur vervolgens een uitgebreid antwoord op de vraag of – en in welke mate – juridisch optreden hiertegen mogelijk is. Achtereenvolgens bestudeerde hij de afweermogelijkheden die de bijzondere beschermingsregimes die op zelfstandige immateriële vermogensbestanddelen kunnen rusten (intellectuele-eigendomsrechten, persoonlijkheidsrechten en de hier telkens aan verwante rechten), de bepalingen over oneerlijke handelspraktijken en vergelijkende reclame, het eigendomsrecht, het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, bijzondere anti-ambushwetten en het contractenrecht bieden. De auteur besluit met een beoordeling van deze afweermogelijkheden in het licht van de grondrechten van de ambusher.

In het boek zijn modelclausules met uitvoerige toelichting opgenomen. Daarnaast bevat het boek ook talrijke voorbeelden en afbeeldingen, wat toelaat om de behandelde problematieken duidelijk te illustreren en voor de lezer aanschouwelijk te maken.

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400009592
Gewicht 745 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxvi + 340 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 15 okt. 2018
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

  • Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • Hoofdstuk I. Begrip
  • Hoofdstuk II. Strijd tegen ambush marketing
  • Hoofdstuk III. Anti-ambushing v. (grond)rechten van de ambusher
  • Besluit
  • Bibliografie