€ 103,00 incl. btw € 97,17 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Artificiële intelligentie door de ogen van de bedrijfsjurist

Verslagboek Dag van de bedrijfsjurist 2021

Boek | 1ste editie 2022 | België | Marc Beyens
Beschrijving

Dit boek legt een aantal van de geleerde lessen vast van de 32ste Dag van de bedrijfsjurist, gewijd aan het onderwerp artificiële intelligentie. De bijdragen nemen u mee naar verschillende juridische domeinen geïnspireerd door een aantal fundamentele vragen met betrekking tot de evolutie van artificiële intelligentie.
De eerste vraag is of artificiële intelligentie ons in optimale marktomstandigheden brengt – of, omgekeerd, de concurrentie vermindert. Zo vragen we ons in dit boek meer bepaald af in hoeverre algoritmische prijsbepaling kan leiden tot een onwettige afspraak.
Aangezien artificiële intelligentie zich grotendeels voedt met gegevens, onder meer persoonsgegevens, is een andere vraag hoe deze gegevens veilig verzameld en bijgehouden kunnen worden. Na een bijdrage die ons eraan herinnert dat grondrechten, en in dit geval het recht op privacy, een centrale zorg van de burgers zijn en een leidraad moeten vormen voor het optreden van bedrijfsjuristen, schakelen we over naar de gelinkte juridische nood aan cyberbeveiliging, met een specifieke focus op de rol van de bedrijfsjurist.
Wat gebeurt er wanneer deze artificiële intelligentie schade veroorzaakt? Aansprakelijkheidsrecht moet op nieuwe situaties inspelen. Dit verslagboek gaat verder in op de aandachtspunten voor bedrijfsjuristen op het gebied van buitencontractuele aansprakelijkheid en contractenrecht en geeft ook een overzicht van hoe hoven en rechtbanken en de verzekeringssector reageren op de aansprakelijkheidsvraagstukken rond artificiële intelligentie.
Tot slot bespreekt dit boek ook hoe artificiële intelligentie de manier waarop bedrijfsjuristen werken verandert, maar ook meer algemeen de invloed ervan op juridische beroepen.
Het concrete en optimistische verhaal dat in dit boek wordt voorgesteld en uitgeschreven, behandelt een thema dat van groot belang is voor (bedrijfs)juristen en burgers en dat vanuit zijn eigen aard een transversale reflectie vereist waaraan dit boek bijdraagt
+++++++++++++++
Le présent ouvrage reprend plusieurs contributions de la 32e Journée du juriste d’entreprise, consacrée à l’intelligence artificielle. Celles-ci vous emmèneront vers différents horizons juridiques inspirés de plusieurs questions fondamentales liées à l’évolution de l’intelligence artificielle.
La première question abordée est de savoir si l’intelligence artificielle nous place dans des conditions de marché optimales ou, à l’inverse, réduit la concurrence. Plus concrètement, nous nous demandons dans cet ouvrage dans quelle mesure la fixation de prix à l’aide d’algorithmes peut constituer une entente illicite.
Constatant que l’intelligence artificielle se nourrit en grande partie de données, notamment à caractère personnel, une autre question est de savoir comment rassembler et conserver ces données de manière sécurisée. Après une contribution rappelant combien les droits fondamentaux, et en l’occurrence, le droit au respect de la vie privée, sont une préoccupation centrale des citoyens et doivent guider l’action des juristes d’entreprise, nous abordons en toute logique les obligations juridiques en matière de cybersécurité en nous focalisant notamment sur le rôle des juristes d’entreprise dans ce domaine.
Que se passe-t-il lorsque l’intelligence artificielle cause un préjudice ? Le droit de la responsabilité doit faire face à des nouvelles situations. Le présent recueil poursuit ainsi avec le développement de points d’attention pour les juristes d’entreprise en matière de responsabilité extracontractuelle et de droit des contrats, et donne un aperçu global de la manière dont les cours et tribunaux et le secteur des assurances répondent aux questions de responsabilité entourant l’intelligence artificielle.
Enfin, nous analysons l’impact de l’intelligence artificielle sur la manière dont les juristes d’entreprise travaillent, et, plus généralement sur les professions juridiques.
Le récit concret et optimiste, présenté et retranscrit dans cet ouvrage, porte sur un thème retenant le plus grand intérêt des juristes (d’entreprise) et des citoyens, nécessitant, de par sa nature, une réflexion transversale à laquelle l’ouvrae contribute.

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400015005
Gewicht 270 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxii + 112 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 13 apr. 2022
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

  • Inhoudsopgave
  • Algoritmische prijsbepaling en artificiële intelligentie: mededingingsrechtelijke aspecten
  • Artificiële intelligentie en mensenrechten
  • La sécurité des données ? Le juriste d’entreprise a également son mot à dire.
  • Artificiële intelligentie, aansprakelijkheid en contractenrecht. Enkele aandachtspunten voor bedrijfsjuristen
  • Responsabilité et intelligence artificielle : études de cas et perspective du secteur des assurances
  • An Interview with Emily Foges on the Impact of AI on the Company Lawyer