€ 405,00 incl. btw € 382,08 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
Proefaanbod wordt verlengd tot een betalend jaarabonnement indien niet opgezegd vóór het einde van de 3 maanden
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Artsenwijzer

Veertiendaagse financiële en juridische wenken voor de arts

Adviesbrief | Jaargang 33 - 22 nummers per jaar | België
Beschrijving

Artsenwijzer is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om uw administratieve verplichtingen zo efficiënt mogelijk aan te pakken
 • om alle juridische en administratieve aspecten i.v.m. uw honoraria optimaal aan te pakken
 • om antwoorden te krijgen op fiscale, juridische en financiële vragen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om up-to-date te blijven met het medisch recht en de rechtspraak
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om meer tijd over te houden voor uw patiënten

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Indien u inschrijft op een gratis proefperiode, houd er rekening mee dat als u uw abonnement niet opzegt voor het einde van de proefperiode (3 maanden gratis), het automatisch wordt verlengd als een betalend jaarabonnement. 


Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de huisarts, tandarts en specialist

 • die zijn administratieve verplichtingen zo efficiënt mogelijk wil aanpakken
 • die alle juridische en administratieve aspecten i.v.m. zijn honoraria optimaal wil aanpakken
 • die antwoorden zoekt op zijn specifieke fiscale, juridische en financiële vragen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die up-to-date wil blijven met het medisch recht en de rechtspraak erover
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die meer tijd wil overhouden voor zijn patiënten

de adviseur

 • die een arts, tandarts of specialist optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vltaawal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Algemeen juridisch
  • Aannemer
  • Advocaat
  • Bestelling
  • Contract
  • Factuur
  • Sabam en billijke vergoeding
  • Varia
 • Associatie
  • Contract
  • Orde
  • Subsidies
  • Varia
 • Attesten
  • Getuigschrift
  • Voorschrift
  • Ziekteattest
  • Varia
 • Auto
  • Aankoop
  • Fiscale aftrek
  • Leasing
  • Vennootschap
  • Verkoop
  • Varia
 • Bank
  • Advies
  • Lening
  • Rekeningen
  • Waarborg
  • Witwassen
  • Varia
 • Beleggen
  • Aandelen
  • Beleggingsverzekering
  • Effecten
  • Fondsen
  • Kasbons
  • Obligaties
  • Vastgoed
  • Varia
 • Beroepsaansprakelijkheid
  • Gerechtelijke procedure
  • Strafklacht
  • Verhoor
  • Verzekeringen
  • Vordering tot schadevergoeding
  • Varia
 • Burotica
  • E-mail
  • Fax
  • Internet
  • Telefoon
  • Varia
 • Controlegeneeskunde
  • Varia
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Ereloon
  • Niet betalen
  • Tarief
  • Varia
 • Familie
  • Erven
  • Kinderen
  • Schenking
  • Statuut partner
  • Varia
 • Fiscaal
  • Afschrijven
  • Aftrekken
  • Autokosten
  • Belasten
  • Belastingaangifte
  • Belastingaanslag
  • Belastingcontrole
  • Beroepskosten
  • Boekhouder
  • Getuigschrift voor geneeskundige zorgen
  • In bezwaar gaan
  • Meewerkende echtgenoot
  • Onroerende voorheffing
  • Registratierechten
  • Successierechten
  • Taksen
  • Vennootschap
  • Voorafbetalen
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Medisch recht
  • Beroepsgeheim
  • Informed consent
  • Medisch dossier
  • Ombudsdienst
  • Opvordering vanwege de overheid
  • Patiëntenrechten
  • Reclame
  • Ziekenhuisovereenkomst
  • Varia
 • Onroerend goed
  • Aankoop
  • Erven
  • Huur
  • Schenking
  • Subsidies
  • Verhuur
  • Verkoop
  • Varia
 • Orde
  • Adviezen
  • Controle
  • Sancties
  • Varia
 • Overlaten van de praktijk
  • Varia
 • Patiëntenwenken
  • Controlearts
  • Loontrekkenden
  • Zelfstandigen
  • Ziekenfonds
  • Varia
 • Pensioen
  • Groepsverzekering
  • Levensverzekering
  • Pensioensparen
  • POZ
  • Toegelaten arbeid
  • VAPZ
  • Wettelijk pensioen
  • Varia
 • Personeel
  • Associatie
  • Poetsvrouw
  • Subsidies
  • Zelf tewerkstellen
  • Ziekenhuis
  • Varia
 • Praktijkorganisatie
  • Oprichten
  • Overlaten
  • Registreren
 • RIZIV
  • Accreditering
  • Artsenconventie
  • Conventietarief
  • Derdebetalersregeling
  • Ereloon
  • Getuigschrift voor geneeskundige zorgen
  • Globaal medisch dossier
  • Nomenclatuur
  • Profielencommissie
  • RIZIV-bijdrage
  • RIZIV-inspectie
  • Tandartsenconventie
  • Toelagen en vergoedingen
  • Ziekenfonds
  • Varia
 • Sociale bijdragen
  • Bedrag
  • Sociale kas
  • Termijnen
  • Varia
 • Vennootschap
  • Auto
  • Belastingaftrek
  • Deontologie
  • Fiscaal
  • Groepsverzekering
  • Loon opnemen
  • Oprichten
  • Vruchtgebruik
  • Woning
  • Varia
 • Verzekeringen
  • Auto
  • BA-uitbating
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Brandverzekering
  • Diefstalverzekering
  • Groepsverzekering
  • Hospitalisatieverzekering
  • Levensverzekering
  • Rechtsbijstand
  • Reisverzekering
  • Verzekering gewaarborgd inkomen
  • Varia
 • VZW
  • Aansprakelijkheid
  • Activiteiten & events
  • Actualiteit
  • Belastingen
  • Bestuur
  • Boekhouding
  • Btw
  • Giften
  • Schenkingen & legaten
  • Sponsoring
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligers
  • Werking 
 • Zorgverleners
  • Huisartsen
  • Tandartsen
  • Ziekenhuisgeneesheren
  • Varia
Recenste nummer
PATIËNTENDOSSIER
Ook na GDPR nog persoonlijke notities!
Een patiënte wilde ook inzage in de zgn. persoonlijke notities die een arts in haar dossier had gemaakt. Ze riep daarvoor de GDPR in. Wat zei de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) daarover op 06.12.2022?
VENNOOTSCHAP - FISCAAL
Gratis lening van uw vennootschap: geeft u het voordeel alle aard privé aan of laat u het boeken?
De tarieven voor het voordeel alle aard (VAA) van een gratis lening toegestaan in 2022 zijn sinds 3 maart 2023 bekend. Hoeveel is dat voor een renteloze lening via uw rekening-courant (rc) en wat zijn de gevolgen als u het VAA aangeeft of als u het in opbrengsten laat boeken?
GRONDIG ONDERZOCHT - PERSONEEL
Neuzen in de patiëntendossiers is een dringende reden
Een verpleegkundige-diensthoofd van een ziekenhuis heeft, zo blijkt uit onderzoek van de ‘logins’, regelmatig in elektronische patiëntendossiers geneusd zonder dat er een professionele reden was. Het ziekenhuis ontslaat haar om dringende reden. Was dat terecht? Een recent vonnis van november 2021 licht toe...
ERELOON - NIET-BETALING
Patiënt overleden en nog niet betaald: alles verloren?
Als een patiënt (onverwacht) overleden is en u nog erelonen verschuldigd is, kunt u die in principe verhalen op zijn erfgenamen. Geen leuke job, maar stel dat het bedrag te hoog is om het zo te laten, hoe werkt dat dan?
PATIËNTENWENK - ZIEKTEATTEST
Ziek worden nadat vakantie begonnen is: attest of niet?
Ingevolge een aanpassing van de wetgeving van maart 2023 zou een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, voortaan een ziekteattest voor zijn werkgever nodig hebben. De voorbije weken kon u haast niet naast dergelijke (media)berichten lezen/horen. Nochtans klopt dit niet! Hoe zit het dan wel?
FISCAAL - BELASTINGCONTROLE
Leidt verklikking bij de fiscus tot inzage in uw bankrekening?
Voor 2022 heeft de fiscus 2.558 meldingen ontvangen van burgers die iemand verklikken. Dat zijn er weer wat meer dan in 2021, zo blijkt uit gegevens van de FOD Financiën. Maar wat doet de fiscus met die verklikkingen en geeft hem dat het recht om het zgn. CAP te raadplegen en uw bankrekeningen in te kijken?
VERZEKERINGEN
Ook 14 dagen bedenktijd voor een verzekeringspolis?
Stel, u ondertekent een verzekeringsvoorstel, maar kort nadien krijgt of vindt u een beter en goedkoper aanbod. In welke mate kunt u dan nog onder die duurdere polis uit? Wat is daarbij van belang?
GOED OM TE WETEN - RIZIV
GMD op papier en remgeldverlaging patiënten
GOED OM TE WETEN - ORDE
Huisarts gaat elders werken en laat dat weten