€ 174,90 incl. btw € 165,00 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Boekhoudtips

Maandelijkse nieuwsbrief over boekhoudrecht en -praktijk

Nieuwsbrief | Jaargang 23 - 10 nummers per jaar | België
Beschrijving

Boekhoudtips is... 

een nieuwsbrief: op papier en digitaal beschikbaar

Boekhoudtips informeert u elke maand over de nieuwste ontwikkelingen in boekhouding, zoals veranderingen in de boekhoudwetgeving, de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en de IFRS-normen.

De boekhoudkundige actualiteit wordt met praktische voorbeelden uitgelegd en specifieke thema’s (bv. afschrijvingen en waardeverminderingen) worden in detail uiteengezet. Zo blijft u up-to-date van de veranderingen in uw dagelijkse praktijk en kunt u het verschil maken voor uw klanten.

De kernredactie bestaat uit ervaren collega’s die u duidelijke, praktijkgerichte informatie en tips, concrete modellen en handige checklists bezorgen.

U ontvangt maandelijks de nieuwsbrief in uw mailbox en op papier in uw brievenbus.

Als abonnee van Boekhoudtips krijgt u toegang tot de website Thematax, waar u alle gepubliceerde nummers vanaf jaargang 2009 kunt raadplegen.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Nieuwsbrief
EAN / ISSN vlbhtpal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Ja
Beschikbaar op tipsenadvies.be Nee
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
  Recenste nummer
  ACTUA
  Langere fiscale bewaringstermijnen voor boeken en bescheiden
  Tot voor kort liepen deze bewaringstermijnen vrijwel gelijk met die uit de boekhoudwetgeving. Op 1 januari 2023 werd de bewaringstermijn voor boeken en bescheiden op tien jaar gebracht, zowel in het WIB 92 als in het W.Btw. De bewaringstermijn werd zo aangepast aan de verjaringstermijn in geval van fraude, die werd opgetrokken van zeven naar tien jaar.
  TIPS & TRICKS
  Het toetsen van de omvangcriteria
  Artikel 1:24 WVV legt de criteria vast op basis waarvan een vennootschap met rechtspersoonlijkheid als klein kan worden beschouwd. Paragraaf 5 van artikel bevat een afwijkende berekeningswijze: ‘Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post “omzet”, dan wordt voor de toepassing van paragraaf 1 onder omzet verstaan: het totaal van de bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten.’ In deze bijdrage behandelen wij een aantal vragen die in de praktijk zijn gerezen.
  TIPS & TRICKS
  Gebeurtenissen na afsluitdatum
  De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie op balansdatum en het resultaat over het boekjaar. Conform artikel 3:11 KB/WVV moet daarbij ‘rekening worden gehouden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs indien deze risico’s, verliezen of ontwaardingen slechts gekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting wordt opgesteld’.
  BASICS
  Orderekeningen en de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (deel 1)
  In de toelichting bij de jaarrekening moet informatie worden opgenomen over de rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. Artikel 3:2, § 3 KB/WVV schrijft voor: ‘In de toelichting worden per soort vermeld de rechten en verplichtingen die niet in de balans voorkomen en die het vermogen, de financiële positie of het resultaat van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet kunnen worden becijferd, worden op passende wijze vermeld in de toelichting.’
  BASICS
  433-rekening: schulden in rekening-courant
  Volgens artikel 3:2, § 2 KB/WVV is compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen rechten en verplichtingen en tussen kosten en opbrengsten verboden, behalve in de gevallen uitdrukkelijk voorzien in de boekhoudwetgeving. Wij brengen een aantal punten in herinnering.
  Kalender
  Maart 2023