€ 160,00 incl. btw € 150,94 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Buitencontractueel kostenverhaal door de overheid

Boek | 1ste editie 2023 | België | Christopher Borucki
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Regelmatig moet de overheid optreden vanwege een (grond)wettelijke plicht om de openbare orde te handhaven. Zo moet zij, bijvoorbeeld, reageren op een valse bommelding en moet zij milieuverontreiniging op het openbare domein inperken en herstellen.
De inzet van haar tijd en middelen kan gepaard gaan met een stevig kostenplaatje, dat in eerste instantie voor rekening van de belastingbetaler komt. Vaak volgt de misnoegde wens om de kosten van het overheidsoptreden te verhalen op de individuele burger die de (grond)wettelijke plicht heeft uitgelokt. De vraag rijst dan in welke mate de overheid zelf moet opdraaien voor de uitgaven die zij doet, zeker wanneer een burger al te onvoorzichtig is geweest of zelfs opzettelijk heeft gehandeld. Kan zij individuele burgers op hun verantwoordelijkheid wijzen? Is het mogelijk om de kosten op hen te verhalen? Of is zo’n kostenverhaal problematisch omdat de overheid een (grond)wettelijke plicht vervult en zo ‘slechts’ de taak uitoefent die de samenleving haar nu eenmaal heeft toebedeeld? Dit boek gaat in op die vragen. Met een stappenplan klaart het uit wanneer en op welke basis kostenverhaal mogelijk is.

***
Deelnemers aan de studienamiddag 'Een eeuw overheidsaansprakelijkheid' (17 november 2023 – KU Leuven of in livestream) kunnen bij inschrijving dit werk bestellen met 30% korting.
Inschrijven via www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/calendar/een-eeuw-overheidsaansprakelijkheid-6193.
***


De auteur:
Christopher Borucki schreef zijn proefschrift aan de faculteit Rechtsgeleerdheid & Criminologische Wetenschappen bij het Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven, UHasselt. In de loop van het onderzoek volbracht Christopher onderzoeksverblijven aan de Universiteit van Leiden (NL) en Duke Law School (VS). Hij nam deel aan het Programme in European Private Law for Postgraduates en de Ius Commune Onderzoekschool. Daarnaast was hij de Belgische contactpersoon voor de Grotius-Pothier University Research Group for Comparative Law. Vandaag is hij postdoctoraal onderzoeker aan het Steunpunt Circulaire Economie van Vlaanderen Circulair.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400016040
Reeksnaam Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Gewicht 1030 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xx + 546 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 7 mrt. 2023
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
  Christopher Borucki
 • INLEIDEND DEEL
 • Titel I. Probleemstelling
 • Titel II. Onderzoeksvragen
 • Titel III. Onderzoeksmethode
 • Titel IV. Lexicon
 • Titel V. Onderzoeksplan
 • DEEL I. FINANCIERING VAN DE OVERHEID
 • Inleiding
 • Titel I. Rol van de overheid
 • Titel II. Publiekrechtelijke financiering
 • Titel III. Vrijwarende werking publiekrechtelijk kader
 • Tussenbesluit: publiekrechtelijke financiering en vrijwaring
 • DEEL II. GEBRUIK PRIVAATRECHT DOOR OVERHEID
 • Inleiding
 • Titel I. Cesuur tussen publiek- en privaatrecht
 • Titel II. Nederlandse doorkruisingsleer
 • Titel III. Belgische tweewegenleer
 • Titel IV. Frans dualisme tussen publiek- en privaatrecht
 • Titel V. ‘Onbestaand’ onderscheid tussen publiek- en privaatrecht in de common law
 • Tussenbesluit: gelijkenissen en verschillen onderzochte rechtsstelsels
 • DEEL III. AANSPRAKELIJKHEID (SCHADEHERSTEL)
 • Inleiding
 • Titel I. Leer van de ‘zelfstandige juridische oorzaak’
 • Titel II. Schadevereiste
 • Titel III. Aansprakelijkheid genererend feit
 • Titel IV. Oorzakelijk verband
 • Titel V. Beleidsredenen die vergoedingsprincipes sturen
 • Tussenbesluit
 • DEEL IV. HERSTELMAATREGELEN (RECHTSHERSTEL)
 • Inleiding
 • Titel I. Aard van de herstelmaatregel
 • Titel II. Reikwijdte herstelmaatregel
 • Titel III. Betwisting herstelmaatregel en kostenverhaal
 • Titel IV. Spoedeisendheid
 • Titel V. Veiligheidsmaatregelen
 • Tussenbesluit
 • DEEL V. QUASI-CONTRACTEN
 • Inleiding
 • Titel I. Zaakwaarneming
 • Titel II. Ongerechtvaardigde vermogensverschuiving
 • Tussenbesluit
 • ALGEMEEN BESLUIT
 • Bijlagen
 • Bibliografie
 • Trefwoordenregister