Recht 87 results

87 resultaten

 1. Gegevensbescherming in de praktijk

  Gegevensbescherming in de praktijk

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Anouk Focquet, Eline Declerck

  Dit boek bevat een grondige en praktische studie van de AVG en biedt een praktische leidraad o.m. bij het opstellen van overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens, privacyverklaringen en het register van verwerkingsactiviteiten, de aanstelling van een DPO en de melding van datalekken.

  € 72,00 € 50,40 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad
 2. Handboek aannemingsrecht (paperback)

  Handboek aannemingsrecht (paperback)

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Frank Burssens
  Dit boek geeft een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. Alle klassieke facetten van het aannemingsrecht worden besproken. De diverse hoofdstukken van het boek worden aangevuld met talrijke voorbeelden uit de rechtspraak, zodat het werk een ruim overzicht bevat van de relevante vonnissen en arresten. Waar mogelijk wordt bovendien verwezen naar de meest recente rechtspraak.
  € 223,00 € 156,10 incl. btw
  Studentenprijs: € 60,00
  In voorraad
 3. Het burgerlijk proces opnieuw hervormd

  Het burgerlijk proces opnieuw hervormd

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Piet Taelman, Benoît Allemeersch
  Voor wie als advocaat of magistraat verrassingen in de rechtbank wil vermijden, is er dit boek waarin dé experten procesrecht van de vier Vlaamse universiteiten voor u de impact van al deze nieuwe regelgeving op de burgerlijke rechtspleging analyseren.
  € 94,00 € 65,80 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad
 4. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

  Conflictafhandeling buiten de rechtbank

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Theo De Beir, Edwin Jacobs, Eric Lancksweerdt, Willem Meuwissen, Stanislas Ossieur
  Dit boek biedt de lezer grondige en originele inzichten over conflictafhandeling buiten de rechtbank, maar is tegelijk veel meer dan een louter juridische uitgave: het tracht inzicht te verschaffen in conflicten en conflictafhandeling voor juristen én niet-juristen. Dit boek wil een bescheiden bijdrage leveren tot de verbetering van de kennis, de technieken en de modaliteiten van de hedendaagse conflictafhandeling. Het is dan ook een praktisch boek voor iedereen die inzicht wil verwerven in het creatief omgaan met conflicten en op zoek is naar het creëren van toegevoegde waarde, zelfs bij conflicten.
  € 78,00 € 54,60 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad
 5. Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wetten van 15 juni, 18 juni en 11 juli 2018

  Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wetten van 15 juni, 18 juni en 11 juli 2018

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Patrick Senaeve

  De recente wetswijzigingen, die een verregaande invloed hebben zowel op de procespraktijk als op de praktijk van de bemiddeling en van de collaboratieve onderhandeling, worden in dit boek verwerkt in een exhaustieve uiteenzetting van het wettelijk kader van de bemiddeling en van de collaboratieve onderhandelingen, gesteund op een gedetailleerde analyse van de parlementaire voorbereiding van de wetten van 2005 en van 2018.

  € 54,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad
 6. Handboek Familiaal vermogensrecht (tweede editie) - paperback

  Handboek Familiaal vermogensrecht (tweede editie) - paperback

  paperback
  Boek | 1ste editie 2018 | Renate Barbaix
  De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.De tweede editie van dit onmisbaar referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften.
  € 269,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad
 7. Mode en Recht

  Mode en Recht

  Opstart van het modebedrijf, intellectuele rechten, distributie en 3D-printing
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Robby Houben, Gert Straetmans, Esther van Zimmeren, Hendrik Vanhees
  In dit boek wordt eerst stilgestaan bij de verschillende relevante businessmodellen in de modesector. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de opstart van een modeonderneming en de vennootschapsrechtelijke implicaties. Ook de fiscale stimuli blijven hierbij niet onbesproken. Daarnaast wordt de bescherming van modecreaties door intellectuele rechten besproken: welk intellectuele-eigendomsrecht beschermt modecreaties het best, welke strategie moet men hanteren inzake intellectuele rechten, en wat te doen bij namaak?
  € 66,00 € 46,20 incl. btw
  Studentenprijs: € 32,00
  In voorraad
 8. Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario jurídico español - neerlandés (studenteneditie)

  Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario jurídico español - neerlandés (studenteneditie)

  studenteneditie
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Patricia Vanden Bulcke, Carine De Groote

  Dit is de studenteneditie met toegang tot de elektronische database gedurende 1 jaar.

  Dit woordenboek is in de eerste plaats een terminografisch werk over juridische terminologie en wil een naslagwerk zijn voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans, Spaans-Nederlands. De geselecteerde terminologie houdt nauw verband met het handelsrecht, d.w.z. met de wetgeving rond rechtspersonen, ondernemingen en bedrijven, van hun oprichting tot hun ontbinding.

  € 29,00 incl. btw
  In voorraad
 9. Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

  Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

  Boek | 3e editie 2017 | België | Bart De Smet
  Jeugdbeschermingsrecht gaat over de aanpak van probleemjongeren en van jongeren (soms zelfs baby’s) in een gevaarsituatie. De materie is in volle ontwikkeling, zeker op Vlaams niveau. Het boek bevat een overzicht van procedures gericht op het belang van de minderjarige.De meeste aandacht gaat uit naar strafprocedures. Alle recente wetgeving is in het boek opgenomen.
  € 109,00 € 76,30 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad
 10. De brandverzekering toegepast (derde editie)

  De brandverzekering toegepast (derde editie)

  Boek | 3e editie 2017 | België | Johan Baert, Miek De Graeve, Marlies Gyselaers
  Dit boek bestudeert de brandverzekering in haar wettelijk kader aan de hand van de algemene voorwaarden en praktijkdocumenten (bijzondere voorwaarden, schade-aangifte enz.), van de verzekeringsaanvraag tot het einde van de polis met inbegrip van schadebeheer, gestoffeerd met talrijke voorbeelden en oefeningen.
  € 26,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 25,00
  In voorraad
 11. De factuur en de btw (achtste editie)

  De factuur en de btw (achtste editie)

  Boek | 8e editie 2017 | België | Marc Govers, Frank Borger, Peter Raes
  De meeste formele vereisten voor de factuur hebben betrekking op de btw-verplichtingen. Om de toepassing van de btw-regelgeving te kunnen controleren, is vereist dat de fiscus kennis krijgt van de door de btw-plichtige verrichte handelingen en dat iedere handeling afzonderlijk kan worden geverifieerd. De factuur speelt daarbij een belangrijke rol. Dit standaardwerk is bijgewerkt tot 1 maart 2017.
  € 97,00 € 67,90 incl. btw
  Studentenprijs: € 41,00
  In voorraad
 12. Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik

  Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik

  De invloed van overheidsmaatregelen op de waarde van onroerend goed
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Robert Palmans, Dirk Lindemans, John Toury
  Onteigend worden is erg, maar niet onteigend worden is vaak veel erger. De vraag rijst dan ook: hoe ga je daar mee om? Dit boek (net zoals de studiedag die eraan voorafging) beoogt elementen van antwoorden op deze problematiek aan te reiken.
  € 68,00 € 47,60 incl. btw
  In voorraad
 13. Handboek Verzekeringsrecht (studenteneditie)

  Handboek Verzekeringsrecht (studenteneditie)

  Boek | 1ste editie 2016 | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
  Het Handboek Verzekeringsrecht biedt de grondigste analyse van het verzekeringsrecht in al zijn facetten. Alle soorten verzekeringen komen in dit boek aan bod. Het verzekeringsrecht wordt in dit referentiewerk steeds in een breder kader geplaatst: de verbanden met het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het Wetboek Economisch Recht, het familiaal vermogensrecht en – uiteraard – het Europees recht komen uitgebreid aan bod.
  € 195,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad
 14. De syndicus: uw 111 antwoorden

  De syndicus: uw 111 antwoorden

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Indra Arteschene, Nick Portugaels
  Het beheer van appartementsgebouwen is een complexe en technische juridische materie waarbij de syndicus een cruciale rol speelt. Aan de hand van 111 vragen ordent dit boek de diverse regels op een overzichtelijke wijze en brengt zo systematiek in de materie.
  € 57,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad
 15. Gedeeltelijke onteigening

  Gedeeltelijke onteigening

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Robert Palmans, John Toury
  Wanneer een onteigening slechts een gedeelte van een huis of gebouw treft, bezit de onteigende het recht om de onteigenaar tot de aankoop van het resterende deel van het huis of gebouw te verplichten. In dit boek wordt nagegaan op welke goederen dit recht van toepassing is en wie om de toepassing ervan kan verzoeken.
  € 57,00 incl. btw
  In voorraad
 16. Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap

  Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap

  Rechterlijke organisatie en bevoegdheid vanaf 1 september 2014
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Dirk Scheers, Pierre Thiriar
  Door diverse wetten wordt het gerechtelijke landschap vanaf 1 september 2014 grondig gewijzigd. Niet alleen werd vanaf 1 april 2014 het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderd, maar ook de bevoegdheden van de diverse rechtscolleges worden vanaf 1 september 2014 herschikt.
  € 57,00 € 39,90 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  In voorraad
 17. Criminologie en strafrechtsbedeling

  Criminologie en strafrechtsbedeling

  Een historische en transatlantische inleiding
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Cyrille Fijnaut
  Dit is een boek voor eenieder die belangstelling heeft voor de geschiedenis van het denken over misdaad en straf en voor de doorwerking van de ideeën hierover in de strafrechtsbedeling en in de misdaadbestrijding in het algemeen.
  € 91,00 € 63,70 incl. btw
  Studentenprijs: € 47,00
  In voorraad