€ 175,00 incl. btw € 165,09 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Collectieve en individuele schade

Boek | 1ste editie 2023 | België | Roel Verheyden
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Dit boek is opgebouwd rond de vraag hoe het juridische kader inzake de afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap-rechtspersoon eruit moet zien om het onderliggende agency-conflict tussen schuldeisers en curator te verzachten, zonder de voordelen van een collectieve insolventieprocedure op te geven.

Het eerste deel schetst op exhaustieve wijze de afdwinging van aansprakelijkheid in België in een faillissementsrechtelijke context vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, in het bijzonder door de analyse van de rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake de afbakening van collectieve en individuele schade.
Via externe rechtsvergelijking met het Nederlandse, Franse en Duitse recht onderzoekt het boek
vervolgens welke parameters bepalen of een aansprakelijkheidsvordering een collectief, dan wel individueel karakter heeft na het faillissement van een vennootschap en wat de implicaties zijn van die kwalificatie (vorderingsrechten van curator en schuldeisers, hulpmiddelen van curator, verdeling van opbrengst van collectieve vorderingen, de afwikkeling in geval van co-existentie tussen individuele en collectieve vorderingen, de afdwinging in het kader van het internationaal privaatrecht en de situatie bij de sluiting van het faillissement).

In de conclusie worden een aantal (wets)wijzigingen voorgesteld om het huidige juridische kader te optimaliseren op het vlak van de afdwinging van aansprakelijkheidsvorderingen tegen derden na faillissement van de vennootschap, de excepties die de aangesproken derde daarbij kan inroepen en de financiering van collectieve vorderingen bij een zogenaamde lege faillissementsboedel.

Over de auteur:
Roel Verheyden behaalde in 2016 het diploma van master in de rechten aan de KU Leuven. Van oktober 2016 tot oktober 2020 was hij voltijds assistent aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. In 2021 startte hij als advocaat aan de Brusselse balie en bleef hij verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. In april 2022 promoveerde hij tot doctor in de rechten met het proefschrift waarop dit boek gebaseerd is. Sinds september 2022 is hij advocaat bij het kantoor Altius te Brussel.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400015616
Gewicht 1310 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxx + 716 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 14 apr. 2023
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • Inleidend deel
 • Deel I. Historisch overzicht van de regels inzake de afdwinging van aansprakelijkheid
 • Titel I. 19e-eeuwse afwikkeling van faillissementen
 • Titel II. Rise and fall van de uitbreiding van het vennootschapsfaillissement
 • Titel III. Ontwikkeling van de collectieve-schadeleer door het Hof van Cassatie
 • Titel IV. Hof van Cassatie creëert collectieve vorderingen zonder schade
 • Titel V. Programmawet 2006 creëert individuele vordering zonder schade
 • Titel VI. De invloed van Boek XX WER op de onderzochte problematiek
 • Deel II. Systematiek van het huidige recht
 • Titel I. Wanneer is de aansprakelijkheidsvordering collectief dan wel individueel?
 • Tussenbesluit
 • Titel II. Afwikkeling van aansprakelijkheidsvorderingen na faillissement
 • Algemeen besluit
 • Bibliografie
 • Trefwoordenregister