€ 150,00 € 105,00 incl. btw € 99,06 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Continuïteit van ondernemingen

Artikelsgewijze commentaar bij Boek XX WER en CAO nr. 102

Boek | 1ste editie 2018 | België | Virginie Frémat, Sophie Berg, Grégory de Sauvage, Jean-François Goffin
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Met de introductie op 1 mei 2018 van Boek XX WER onderging het Belgische insolventierecht een ware metamorfose. Om de insolventiewetgeving coherenter, bevattelijker en leesbaarder te maken, werden de WCO en de Faillissementswet samengebracht tot één samenhangend geheel. Dit nieuwe wetboek brengt tal van ingrijpende en tevens technisch-juridische wijzigingen met zich mee. Niet alleen wordt het toepassingsgebied ratione personae gevoelig uitgebreid, waardoor nu ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp kunnen zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure, maar ook de het insolventiedossier werd gemoderniseerd door de elektronische procedure en de aansprakelijkheden werden inhoudelijk gewijzigd en krijgen een veel ruimer toepassingsgebied dan in het verleden.

Dit handige boek behandelt artikelsgewijs de eerste vijf titels van Boek XX WER, van de algemene beginselen tot en met de gerechtelijke reorganisatie. Met hun keuze om het faillissementsrecht als zodanig niet te behandelen sluiten de auteurs nauw aan bij de keuze van de wetgever om in de eerste plaats in te zetten op de redding en de continuïteit van ondernemingen.

Maar een onderneming, en in het bijzonder een onderneming in moeilijkheden, is niet alleen een zaak van haar aandeelhouders, bestuurders en schuldeisers, maar ook van haar werknemers. Aan dit aspect besteedt het boek eveneens aandacht door een uitvoerige artikelsgewijze bespreking van CAO nr. 102. Ook de vraag of artikel XX.86 WER en CAO nr. 102 potentieel strijdig zijn met het Europese recht komt uitvoerig aan bod.

Dit lijvige naslagwerk biedt u een solide en betrouwbaar houvast voor alle aspecten van continuïteitsdossiers. Het is dan ook een onmisbaar standaardwerk voor curatoren, magistraten en eenieder die met de continuïteit van ondernemingen te maken heeft.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400009530
Gewicht 866 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xii + 540 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 22 nov. 2018
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
  Virginie Frémat, Sophie Berg, Grégory de Sauvage, Jean-François Goffin
 • Boek XX WER
 • Titel I. Algemene beginselen – Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
 • Titel I. Algemene beginselen – Hoofdstuk 2. Procedureregels
 • Titel I. Algemene beginselen – Hoofdstuk 3. Register
 • Titel I. Algemene beginselen – Hoofdstuk 4. Insolventiefunctionarissen
 • Titel II. Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden – Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
 • Titel II. Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden – Hoofdstuk 2. Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden
 • Titel III. Voorlopige maatregelen
 • Titel IV. Ondernemingsbemiddelaar en minnelijk akkoord
 • Titel V. Gerechtelijke reorganisatie – Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen – Afdeling 1. Doel
 • Titel V. Gerechtelijke reorganisatie – Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen – Afdeling 2. Dossier van gerechtelijke reorganisatie
 • Titel V. Gerechtelijke reorganisatie – Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen – Afdeling 3. Verzoek tot gerechtelijke reorganisatieen de daarop volgende procedure
 • Titel V. Gerechtelijke reorganisatie – Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen – Afdeling 4. Voorwaarden voor de opening van de procedurevan gerechtelijke reorganisatie
 • Titel V. Gerechtelijke reorganisatie – Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen – Afdeling 5. Vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatieen de gevolgen ervan
 • CAO nr. 102 van 5 oktober 2011
 • Inleiding
 • Hoofdstuk I. Onderwerp en toepassingsgebied
 • Hoofdstuk II. Definities
 • Hoofdstuk III. Informatieverstrekking aan de werknemers en de kandidaat-overn
 • Hoofdstuk IV. Behoud van de rechten van werknemers
 • Hoofdstuk V. Overeenkomst van voorgenomen overdracht
 • Hoofdstuk VI. Lot van de schulden
 • Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
 • cht?
 • Conclusie: Zijn artikel XX.86 WER en CAO nr. 102 potentieel strijdigmet het Europees recht?
 • Bijlagen