€ 183,00 € 128,10 incl. btw € 120,85 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen

Boek | 1ste editie 2006 | België | Herman Braeckmans, Herman Cousy, Eric Dirix, Bernard Tilleman, Melissa Vanmeenen
Beschrijving

De Faillissementswet van 1997 vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Dit boek, dat de neerslag bevat van een desbetreffende interuniversitaire opleidingscyclus, wil aan deze vereiste tegemoetkomen.

Het bevat brede en gevarieerde informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over het actueel insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruime aandacht besteed aan de internationalisatie van insolventieprocedures en de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken, zoals familierecht, milieurecht, sociaal recht, fiscaal recht, e.a.

Dit boek is een onmisbaar actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopig bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants.
Hoewel de in dit boek behandelde problematiek in hoofdzaak van juridische aard is, werd ook het financieel-economische luik niet verwaarloosd. De auteurs zijn vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789050955355
Gewicht 2005 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxxvii + 1029 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 28 apr. 2006
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudstafel
 • DEEL I. ALGEMEEN
 • BEGINSELEN VAN INSOLVENTIERECHT: ENKELE BESCHOUWINGEN TER INLEIDING EN DUIDING
 • FAILLISSEMENTSPREVENTIE
 • DE KAMERS VOOR HANDELSONDERZOEK: VISIE EN STRATEGIE
 • KNELPUNTEN INZAKE HET GERECHTELIJK AKKOORD
 • OVERDRACHT VAN ONDERNEMING IN INSOLVENTIEPROCEDURES
 • OVERDRACHT VAN ONDERNEMING IN HET KADER VAN INSOLVENTIEPROCEDURES
 • VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN BUITEN FAILLISSEMENT
 • CURATOR, INDIVIDUELE SCHULDEISER EN ESTUURSAANSPRAKELIJKHEID
 • HET BEROEPSVERBOD IN EEN NOTENDOP
 • DEEL II. CURATOR
 • DE COMMISSARIS INZAKE OPSCHORTING
 • DE CURATOR: AANSTELLING, CONTROLE EN VERGOEDING
 • DE CURATOR (ART. 27-34 FAILL.W.)
 • WERKWIJZE EN DEONTOLOGIE VAN DE CURATOR
 • ZEKERHEDEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RANGREGELING
 • BOEDELSCHULDEN EN LOPENDE OVEREENKOMSTEN
 • DE VOORTZETTING VAN DE OVEREENKOMSTEN DOOR DE CURATOR: HET CASSATIEARREST VAN 24 JUNI 2004
 • VERDERZETTEN VAN EEN ACTIVITEIT ONDER CURATELE
 • DEEL III. RAAKVLAKKEN
 • DE WERKNEMERS EN DE INSOLVENTIE VAN HUN WERKGEVER
 • SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN VAN FAILLISSEMENT / INSOLVENTIE VAN DE WERKGEVER: HET HERPLAATSINGSFONDS
 • FAMILIERECHTELIJKE ASPECTEN VAN HET FAILLISSEMENT
 • MILIEUPROBLEMEN BIJ FAILLISSEMENT
 • DE ROL VAN DE CURATOR IN GRENSOVERSCHRIJDENDE INSOLVENTIES
 • DE FAILLISSEMENTSCURATOR EN DE FISCALITEIT: ENKELE AANDACHTSPUNTEN
 • VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN: DE CURATOR EN HET BODEMSANERINGSDECREET
 • WET TOT WIJZIGING VAN DE FAILLISSEMENTSWET VAN 8 AUGUSTUS 1997 MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE VAN VERIFICATIE VAN SCHULDVORDERINGEN
 • MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN
 • TREFWOORDENREGISTER