€ 165,00 incl. btw € 155,66 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

De 100 meestgestelde juridische vragen over zakendoen

Houd rekening met het grondig gewijzigde verbintenissenrecht

Boek | 1ste editie 2022 | België | Bruno Bosch, Jan Roodhooft
Beschrijving

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit nieuwe boek is uw garantie om juridisch correct en succesvol zaken te doen met uw klanten en/of leveranciers. Het houdt hierbij rekening met het nieuwe grondig gewijzigde verbintenissenrecht. Aan de hand van de 100 meestgestelde juridische vragen detailleren we van a tot z waar een document moet aan voldoen, hoe u dit optimaal aanpakt en aan welke voorwaarden een specifieke onderhandeling of transactie moet voldoen.

in detail

Op een juridisch correcte manier zakendoen en een transactie afhandelen heeft zonder twijfel een grote invloed op het succesvol ondernemen en dus ook op de groei van uw onderneming. Opgesplitst in 5 grote thema’s beantwoorden we alle vragen die u als ondernemer heeft. Hierbij krijgt u uiteraard ook de nodige tips en adviezen. Zo kunt u altijd op een jurdische veilige wijze handelen.

  1. Offerte, bestelbon, contract
  2. Factuur
  3. Problemen bij de uitvoering van de overeenkomst
  4. Einde van een contract
  5. Andere veelgestelde vragen

Alle fasen, van de offerte tot het einde van een contract, komen aan bod. Zo bent u er zeker van dat u de onderhandelingen op een correcte, optimale manier opstart en succesvol tot een einde brengt. Met dit boek als leidraad neemt u geen onnodige risico’s en vermijdt u onaangename verrassingen!


Voor wie ?

de ondernemer

  • die met vol vertrouwen onderhandelingen optimaal wil opstarten en succesvol wil afsluiten

de adviseur

  • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789464151954
Reeksnaam Reeks Tips & Advies
Gewicht 370 g
Beschikbaarheid In voorraad
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Publicatiedatum 7 jun. 2022
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Deel I - Offerte, bestelbon, contract

1. Bent u gebonden door een offerte?

2. Hoelang is een offerte geldig?

3. Hoe gedetailleerd moet uw offerte/bestek zijn?

4. Kunt u een rekenfout in een offerte achteraf nog rechtzetten?

5. Wat zijn uw rechten als uw klant uw offerte ‘deels’ aanvaardt? Bent u dan verplicht om het contract na te komen? Kunt u de prijs aanpassen?

6. Wie is bevoegd om namens uw klant/leverancier uw offerte/een contract te ondertekenen?

7. Hoe zorgt u ervoor dat uw klant wel degelijk gebonden is door uw algemene voorwaarden?

8. Welke bepalingen zijn verboden in b2b-contracten/algemene voorwaarden?

9. Welke algemene voorwaarden gelden als zowel u als uw klant/leverancier eigen algemene voorwaarden hebben?

10. Moet u uw algemene voorwaarden in meerdere talen (laten) vertalen?

11. Volstaat een e-mail als bewijs van een bestelling?

12. Zijn er grenzen aan het bedrag dat u als voorschot kunt vragen aan een klant?

13. Kunt u een niet-afwervingsbeding opnemen in een overeenkomst met een klant, leverancier of medewerker, en heeft dat ook zin?

14. Is een niet-concurrentiebeding in een contract met een freelance­medewerker of zelfstandig manager geldig?

15. Kunt u ervoor zorgen dat een te verregaand niet-concurrentiebeding toch een zekere uitwerking heeft?

16. Kunt u de bestuurder van uw klant zich borg laten stellen voor de verbintenissen van uw klant?

17. Hoe zorgt u ervoor dat Belgisch recht speelt als u zakendoet met buitenlandse klanten/leveranciers?

18. Waarmee moet u rekening houden als een ‘vennootschap in oprichting’ zaken met u wil doen?

19. Kunt u een eigendomsvoorbehoud inlassen in uw algemene voorwaarden?

20. Hoe kunt u uw goederen terugvragen als u een eigendomsvoorbehoud overeenkwam?

21. Waarom is het van belang om bij een eigendomsvoorbehoud meteen ook afspraken te maken over het ‘risico’ van de goederen?

22. Kunt u aansprakelijk gesteld worden voor het afbreken van onderhandelingen met een mogelijke klant of leverancier?

23. Kunt u te weten komen of een mogelijke klant wel solvabel is?

24. Kunt u een vertrouwelijkheidsclausule opnemen in uw contracten/algemene voorwaarden?

Deel II - Facturen

1. Wanneer verjaart een factuur? Kunt u het bedrag terugvorderen als u ze al betaalde hoewel ze verjaard is?

2. Heeft u argumenten om een oude factuur die nog niet verjaard is alsnog te betwisten?

3. Waarom is het van belang een factuur waar u het niet mee eens bent te protesteren?

4. Hoe en wanneer moet u een factuur waar u het niet mee eens bent protesteren?

5. Kunt u in uw contracten of algemene voorwaarden een termijn opnemen waarbinnen uw klant uw factuur moet protesteren? Is een dergelijke bepaling ook geldig?

6. Is een elektronische factuur geldig? Zijn er voorschriften waarmee u rekening moet houden?

7. Hoe kunt u bewijzen dat u een factuur verzond als uw klant betwist die factuur ontvangen te hebben?

8. Kunt u in uw algemene voorwaarden een schadevergoeding en interest overeenkomen voor als uw klant uw factuur te laat betaalt?

9. Kunt u een schadevergoeding en interesten wegens laattijdige betaling vragen als u daarover vooraf geen afspraken maakte?

10. Binnen welke termijn moet u een factuur betalen? Kunt u daarover afspraken maken?

11. Hoe rekent u betalingen aan als er nog meerdere facturen openstaan?

12. Hoe gaat u te werk als uw klant u vraagt om aan een andere vennootschap te factureren en uw eerste factuur te crediteren?

13. Wanneer heeft u een inhoudingsplicht voor de facturen van uw leverancier?

14. Welke sancties riskeert u als u uw inhoudingsplicht niet nakomt?

15. Kunt u een factuur die u krijgt compenseren met bedragen die de tegenpartij aan u verschuldigd is?

16. Kunt u in uw contracten of algemene voorwaarden afspraken maken over de compensatie?

17. Wat kunt u doen als u een onregelmatige factuur ontvangt van een leverancier of aannemer?

18. Hoe kunt u een afbetalingsplan met uw klant overeenkomen?

19. Bij wie kunt u aankloppen voor de betaling van uw facturen als uw klant overgenomen wordt?

20. Hoe kunt u vermijden dat u een valse factuur betaalt?

21. Wat kunt u doen als u een valse factuur al betaalde?

22. Worden alle openstaande facturen van een klant opeisbaar als uw klant één factuur niet op tijd betaalt?

Deel III - Problemen bij de uitvoering van de ­overeenkomst

1. Hoe bewijst u dat u goederen leverde an uw klant als die de levering betwist?

2. Kunt u de prijs van uw contract aanpassen bij een stijging van de grondstofprijzen/lonen?

3. Kunt u onverwachte gebeurtenissen inroepen om een contract niet langer te moeten nakomen of om dat te kunnen aanpassen?

4. Kunt u de prijs jaarlijks indexeren als een contract over langere tijd loopt?

5. Kunt u afspraken maken over de termijn waarbinnen uw leverancier of aannemer een contract moet nakomen? Welke timing geldt als u geen afspraken maakte?

6. Kunt u contractueel afspraken maken over ‘vertragingsvergoedingen’? Welke regels gelden als u geen afspraken maakte?

7. Moet u bij een levering de goederen direct controleren en eventueel opmerkingen maken?

8. Wat kunt u doen als de geleverde goederen niet overeenkwamen met wat u bestelde of als u zichtbare gebreken vaststelt?

9. Wat zijn uw rechten op garantie als er verborgen gebreken zijn aan de goederen die uw leverancier leverde?

10. Kunt u uw aansprakelijkheid voor verborgen gebreken tegenover andere ondernemers beperken?

11. Moet u als u verkoopt aan andere ondernemers twee jaar garantie geven, en wat verandert er aan die wetgeving?

12. Kan de eindklant bij u als fabrikant of invoerder aankloppen als hij verwondingen oploopt door het gebruik van uw product?

13. Mag u uw prestaties opschorten als de andere partij haar verbintenissen niet nakomt?

14. Kunt u goederen van de klant bij u houden tot de klant uw facturen betaalt?

15. Mag u een telefoongesprek met uw klant/leverancier opnemen en dat als bewijs gebruiken tegen uw klant/leverancier?

16. Kunt u verplicht worden om uw boekhouding in een rechtszaak voor te leggen?

17. Heeft het zin om getuigenissen te verzamelen om bij een discussie uw gelijk te bewijzen?

18. Wat kunt u doen als uw klant of leverancier een valse getuigenis voorlegt om zijn gelijk te proberen krijgen?

19. Hoe reageert u op brieven/e-mails van leveranciers/klanten waarmee u het niet eens bent?

20. Wie is aansprakelijk als een levering verloren gaat of beschadigd raakt?

21. Welke schadevergoeding kunt u vragen als uw klant een bestelling annuleert?

22. Kunt u aankloppen bij uw leverancier of onderaannemer als een klant moeilijk doet over een levering?

23. Hoe bewijst u de gepresteerde uren als u tegen een uurtarief werkt?

24. Kunt u uw aansprakelijkheid voor fouten beperken?

25. Wanneer kunt u een zelfstandige dienstenverlener aansprakelijk stellen als u niet tevreden bent over zijn werk?

Deel IV - Einde van het contract

1. Kunt u een uitdrukkelijk ontbindend beding opnemen in uw contracten/algemene voorwaarden? Wat is het belang daarvan?

2. Kunt u bij elke tekortkoming van uw klant naar de rechtbank stappen om daar de ontbinding van de overeenkomst lastens uw contractspartij te vragen?

3. Kunt u zelf het contract als ontbonden beschouwen als uw contractspartij haar verbintenissen niet correct nakomt?

4. Wat zijn de gevolgen als de overeenkomst met uw klant of leverancier ontbonden wordt?

5. Wanneer kunt u overmacht inroepen om een contract niet langer te moeten nakomen?

6. Kunt u overmacht contractueel regelen?

7. Kunt u een contract waarin geen einddatum staat opzeggen en wat is dan de opzegtermijn?

8. Kan een contract voor bepaalde duur stilzwijgend verlengd worden en hoe kunt u dat vermijden?

9. Kunt u in onderling akkoord met uw klant/leverancier een einde maken aan het contract?

10. Kunt u volgens het nieuwe verbintenissenrecht uw contracts­partij laten vervangen door een andere?

11. Stopt een contract automatisch als uw klant of leverancier failliet gaat?

12. Kan uw klant het contract beëindigen als hij geen krediet krijgt?

13. Heeft het zin om uw klant te dagvaarden in faillissement als hij een factuur niet betaalt?

14. Hoe gaat u te werk als u via een dading een einde wilt maken aan een discussie met uw klant/leverancier?

15. Kunt u bij een procedure tegen uw klant de kosten van uw advocaat terugvragen van de klant?

16. Heeft het zin om in uw contracten of algemene voorwaarden een arbitragebeding op te nemen?

17. Hoe kunt u eenvoudig via een gerechtsdeurwaarder onbetwiste facturen innen?

18. Hoe kunt u vermijden dat een slechte betaler de procedure rekt om niet te moeten betalen?

19. Heeft het zin om beslag te leggen bij een klant die een factuur niet betaalt en wat zijn daarvoor de voorwaarden?

20. Welke afspraken kunt u met uw advocaat maken over zijn kosten en zijn ereloon?

21. Heeft het zin om een incassobureau in te schakelen om openstaande facturen in te vorderen?

22. Wat houdt bemiddeling precies in en kan de rechtbank dat opleggen?

Deel V - Enkele veelgestelde andere vragen

1. Wanneer treedt het nieuwe wetboek verbintenissenrecht in werking en geldt dat ook voor lopende contracten?

2. Mag een concurrent zijn bedrijf een naam geven die sterk op die van u gelijkt?

3. Mag een gewezen werknemer u onbeperkt concurrentie aandoen als u geen niet-concurrentiebeding afsprak?

4. Welke stappen kunt u ondernemen tegen een ex-werknemer die u onrechtmatige concurrentie aandoet?

5. Wat kunt u doen bij een negatieve beoordeling op internet?

6. Kunt u vermijden dat een freelancer met wie u samenwerkt weg is met vertrouwelijke informatie over het bedrijf?

7. Mag u vergelijkende reclame maken?