€ 149,00 incl. btw € 140,57 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

De beleidsovereenkomst in het omgevingsrecht

Het juridisch statuut van de bestemmingsplanovereenkomst

Boek | 1ste editie 2022 | België | Steven Verbeyst
Beschrijving

Het omgevingsrechtelijk beleid wordt traditioneel vormgegeven door eenzijdige overheidsinstrumenten zoals structuurplannen, bestemmingsplannen, vergunningen enz. Evoluerende maatschappelijke omstandigheden leiden er echter toe dat het eenzijdig overheidsoptreden niet altijd de meest efficiënte manier (meer) is om aan beleid te doen. Beleidsovereenkomsten zouden (een deel van) de oplossing kunnen zijn.

In dit boek, dat de commercieel herwerkte editie vormt van het proefschrift dat de auteur op 25 mei 2022 openbaar verdedigde aan de KU Leuven, wordt nagegaan of en hoe de overheid de overeenkomst kan gebruiken als beleidsinstrument in het Vlaamse omgevingsrecht. De bestemmingsplanovereenkomst, als type van beleidsovereenkomst, staat hierbij centraal. Dit boek bevat een diepgaande rechtsvergelijkende studie met het Nederlands recht. De auteur komt tot de conclusie dat de overheid wel degelijk overeenkomsten kan sluiten ter formulering, tenuitvoerlegging en/of handhaving van haar beleid in het omgevingsrecht. De specificiteit van de overheid als contractspartij en het overheidsbeleid als voorwerp van de overeenkomst vereisen evenwel bepaalde beperkingen en aanvullingen van de toepassing van het gemeen contractenrecht.

De inzichten in dit boek zijn bestemd voor iedereen die juridisch en beleidsmatig te maken heeft met het omgevingsrecht. Het is dan ook bijzonder waardevol voor juristen, advocaten, rechters en beleidsmakers.


Steven Verbeyst (°1990) studeerde in 2013 af als master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2013 tot 2016 werkte hij als advocaat bestuursrecht in het advocatenkantoor Laga (thans Deloitte Legal). In 2022 promoveerde hij aan het KU Leuven Centre for Public Law als doctor in de Rechten met het proefschrift De overeenkomst als beleidsinstrument van de overheid in het omgevingsrecht. In 2018 behaalde hij voor dit onderzoek een aspirantenmandaat van het FWO. In september 2022 begon Steven als universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400015272
Reeksnaam Public Law Collection
Gewicht 1100 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxii + 576 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 3 okt. 2022
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
  Steven Verbeyst
 • DEEL I. INLEIDING
 • Hoofdstuk 1. Context en stand van zaken
 • Hoofdstuk 2. Onderzoeksdoelstellingen
 • Hoofdstuk 3. Methodologie
 • DEEL II. BEGRIPSOMSCHRIJVING VAN DE BELEIDSOVEREENKOMST
 • Hoofdstuk 1. Inleiding
 • Hoofdstuk 2. Contractualisering van het overheidsoptreden
 • Hoofdstuk 3. Wat is een beleidsovereenkomst?
 • Hoofdstuk 4. Theorie van het administratief contract
 • Hoofdstuk 5. Conclusie
 • DEEL III. GELDIGHEID VAN DE BEVOEGDHEDENOVEREENKOMST
 • Hoofdstuk 1. Inleiding
 • Hoofdstuk 2. Mogelijkheid voor de overheid om contractueel op te treden
 • Hoofdstuk 3. Tweewegenleer
 • Hoofdstuk 4. Inperking van de (kern van de) discretionaire bevoegdheid
 • Hoofdstuk 5. Overeenkomst met verordenende kracht
 • Hoofdstuk 6. Verenigbaar met de doelstelling van de ruimtelijke ordening
 • Hoofdstuk 7. Conclusie
 • DEEL IV. UITVOERING EN BEËINDIGING VAN DE BEVOEGDHEDENOVEREENKOMST
 • Hoofdstuk 1. Inleiding
 • Hoofdstuk 2. Blik op Nederland
 • Hoofdstuk 3. Bindende kracht van de bevoegdhedenovereenkomst
 • Hoofdstuk 4. Afdwingbaarheid van de verbintenissen
 • Hoofdstuk 5. Impact op de onpartijdigheid van het bestuur
 • Hoofdstuk 6. (Eenzijdige) beëindiging van de overeenkomst
 • Hoofdstuk 7. Conclusie
 • DEEL V. NIETIGE BEVOEGDHEDENOVEREENKOMST EN RECHTSBESCHERMING
 • Hoofdstuk 1. Nietige bevoegdhedenovereenkomst
 • Hoofdstuk 2. Rechtsbescherming
 • Hoofdstuk 3. Afstand van recht op beroep – afstandsclausule – monddoodclausule
 • Hoofdstuk 4. Niet-tijdig nemen van het besluit
 • Hoofdstuk 5. Bekendmaking en openbaarheid van bestuur
 • Hoofdstuk 6. Worden de belangen van derden voldoende gewaarborgd?
 • Hoofdstuk 7. Conclusie
 • DEEL VI. ALGEMEEN BESLUIT
 • Deel VI. Algemeen besluit
 • Beknopte bibliografie