€ 204,00 € 142,80 incl. btw € 134,72 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

Boek | 1ste editie 2020 | België | Pieter Gillaerts
Beschrijving

Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht van de artikelen 1382-1383 BW omvat vandaag meer dan enkel het herstel van schade. Tegen de achtergrond van toenemende public interest litigation en een groeiende aandacht voor collectieve belangen, doet de rechtspraktijk steeds vaker een beroep op de eeuwenoude aansprakelijkheidsformule om ook preventie en rechtshandhaving na te streven. Met behulp van concrete voorbeelden en toepassingen biedt dit boek een overzichtelijke en vernieuwende kijk op de mogelijkheden en de grenzen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht om niet-vergoedende doelen na te streven.

Dit boek analyseert daarnaast de declaratoire vordering. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de rechtspraak en met waardevolle rechtsvergelijkende inzichten, bouwt de auteur vanuit het Belgische rechtssysteem een kader uit dat meteen toepasbaar is in de praktijk. De declaratoire vordering vormt niet alleen een oplossing voor de beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht, maar kan bovendien op vele andere gebieden een aanzienlijke meerwaarde vormen: van het anticiperen op bewijsmoeilijkheden en preventieve rechtsbescherming tot het faciliteren van buitengerechtelijke geschillenoplossing en genoegdoening. De pragmatische benadering en het aangereikte stappenplan maken de weg vrij voor de rechtspraktijk om ten volle het potentieel van dit beloftevolle instrument te benutten.

Dit werk vormt het doctoraal proefschrift dat Pieter Gillaerts heeft verdedigd onder het promotorschap van prof. dr. Stefaan Voet (Leuven Centre” for Public Law, KU Leuven) en het copromotorschap van prof. dr. Ilse Samoy (Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven).
Het werk is bekroond met de Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht van de vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk (AMR).

Pieter Gillaerts voltooide de Onderzoeksmaster in de Rechten aan de KU Leuven i.s.m. de Universiteit van Tilburg in 2016 en behaalde de titel van doctor in de rechten aan de KU Leuven in 2020. In 2019 won hij de Ius Commune Prijs voor een bijdrage gebaseerd op een deel van het onderzoek uit dit boek. Hij is sinds september 2020 actief aan de balie van Brussel en is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht (KU Leuven).

***
Deelnemers aan de studienamiddag 'Een eeuw overheidsaansprakelijkheid' (17 november 2023 – KU Leuven of in livestream) kunnen bij inschrijving dit werk bestellen met 30% korting.
Inschrijven via www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/calendar/een-eeuw-overheidsaansprakelijkheid-6193.
***

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400012882
Gewicht 200 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xlii + 800 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 11 dec. 2020
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoud
 • Algemene inleiding
 • Deel I. Niet vergoedende doelen van het Belgische gemene buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht Titel I. Inleiding en afbakening van het deelonderzoek
 • Hoofdstuk 1. Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht binnen het verbintenissenrecht
 • Hoofdstuk 2. Aansprakelijkheidsrecht en remedies
 • Hoofdstuk 3. Doelstellingen, functies en effecten
 • Hoofdstuk 4. Tussenbesluit Titel I
 • Deel I. Niet vergoedende doelen van het Belgische gemene buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht Titel II. Van vergoedend naar niet-vergoedend, van primair naar secundair
 • Hoofdstuk 1. Vergoeding (herstel) als hoofdfunctie met beperkingen
 • Hoofdstuk 2. Preventie (ontrading) als belangrijke nevenfunctie
 • Hoofdstuk 3. Repressie als oud én modern
 • Hoofdstuk 4. Schadespreiding
 • Hoofdstuk 5. Handhavingsfunctie en instrumentaliseringstendens
 • Hoofdstuk 6. Hybride functies
 • Hoofdstuk 7. Verhouding tussen de doelstellingen
 • Hoofdstuk 8. Tussenbesluit Titel II
 • Deel I. Niet vergoedende doelen van het Belgische gemene buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht Titel III. Van belangenbescherming naar rechtsbescherming
 • Hoofdstuk 1. Rechtsschending binnengehaald in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht
 • Hoofdstuk 2. Pleidooi voor een autonome benadering
 • Hoofdstuk 3. Tussenbesluit Titel III
 • Deel I. Niet vergoedende doelen van het Belgische gemene buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht Titel IV. Tussenbesluit Deel I
 • Titel IV. Tussenbesluit Deel I
 • Deel II. Burgerlijk procesrechtelijk benaderd: de declaratoire vordering als alternatief Titel I. Terreinafbakening en eerste verkenning
 • Hoofdstuk 1. Burgerlijk procesrecht
 • Hoofdstuk 2. Enkele functies en elementaire noties
 • Hoofdstuk 3. Belangvereiste
 • Hoofdstuk 4. Eerste verkenning vorderingenspectrum
 • Deel II. Burgerlijk procesrechtelijk benaderd: de declaratoire vordering als alternatief Titel II. Vordering tot verklaring voor recht
 • Hoofdstuk 1. Omschrijving en situering
 • Hoofdstuk 2. Meerwaarde declaratoire vordering
 • Hoofdstuk 3. Voorwaarden
 • Deel II. Burgerlijk procesrechtelijk benaderd: de declaratoire vordering als alternatief Titel III. Tussenbesluit Deel II
 • Titel III. Tussenbesluit Deel II
 • Deel III. Algemeen besluit
 • Deel III. Algemeen besluit
 • Bibliografie
 • Trefwoordenregister