€ 100,00 incl. btw € 94,34 excl. btw
Beschikbaar vanaf Mei 2024
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

De cassatieberoepen

Boek | 1ste editie 2024 | België | Bruno Maes, Fabrice Mourlon Beernaert, Stefaan Sonck
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Eminente auteurs uit verschillende beroepsgroepen benaderen in dit boek het cassatieberoep in civiele zaken (met inbegrip van de sociale zaken), in strafzaken, in tuchtzaken en in administratieve zaken, zowel theoretisch als praktisch. Daardoor vormt dit boek een onmisbaar werkinstrument voor allen die interesse tonen voor dit buitengewoon – en in vele opzichten bijzonder – rechtsmiddel.

De rol van de rechterlijke macht in het algemeen en van het Hof van Cassatie in het bijzonder, is substantieel voor de Rechtsstaat. Zij waarborgen zowel voor de burger als voor de gemeenschap, de rechten en vrijheden.
De cassatieberoepen en de arresten die daaruit voortvloeien dragen bij tot de (eenheid van de) rechtspraak en tot een gelijke toepassing van de wet. Afgezien van de technische aspecten van de cassatieprocedure, zijn zij onderdeel van een democratische rechtstaat.
De vele aspecten die verbonden zijn aan het voorbereiden, het instellen, het behandelen en het beslechten van een cassatieberoep, met inbegrip van zijn gevolgen, worden in dit werk beschreven door een schare van eminente auteurs. Magistraten van het Hof, leden van het parket, staatsraden, professoren, advocaten bij het Hof van Cassatie en advocaten met passende ervaring, allen delen zij de passie voor het thema van de cassatieberoepen in de diverse rechtsdomeinen. Hun bijdragen vormen een onovertroffen informatiebron voor lezers van alle slag: specialisten, geïnteresseerden of nieuwsgierigen.

Dit referentiewerk wordt in het Nederlands en in het Frans uitgegeven, op papieren drager en digitaal.

Met een Voorwoord door André Henkes en een Algemeen besluit door Beatrijs Deconinck

Het werk staat onder redactie van Fabrice Mourlon Beernaert, Bruno Maes en Stefaan Sonck.
Het bevat bijdragen van Matthias Van Der Haegen, Stijn Van Schel, Roel Verheyden, Fabrice Mourlon Beernaert, Maximilien Arnoldy, Sidney Berneman, Filip Van Volsem, Marc Baetens-Spetschinsky, Steven Van Overbeke, Thierry Werquin, Alain Winants, Bruno Maes, Eric Brewaeys, Geoffroy de Foestraets, Stefaan Sonck, Paul Van Rillaer, Sara Melis, Bart Wylleman, Damien Vandermeersch en Catherine Idomon.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400016798
Gewicht 1330 g
Beschikbaarheid Te verschijnen
Aantal pagina's 848 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 24 mei 2024
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Woord vooraf van het redactiecomité
 • Voorwoord
  André Henkes
 • Hoofdstuk 1. Het cassatieberoep, de taak van het Hof van Cassatie en de rol van de cassatiebalie
  Matthias Van Der Haegen
 • Hoofdstuk 2. De bevoegdheden van het Hof van Cassatie
  Stijn Van Schel, Roel Verheyden
 • Hoofdstuk 3. Het voorbereiden van de cassatieprocedure voor de feitenrechter
  Fabrice Mourlon Beernaert, Maximilien Arnoldy
 • Hoofdstuk 4. Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep in burgerlijke en tuchtzaken
  Sidney Berneman
 • Hoofdstuk 5. De voor cassatieberoep in strafzaken vatbare beslissingen
  Filip Van Volsem
 • Hoofdstuk 6. De gevolgen van het cassatieberoep
  Marc Baetens-Spetschinsky
 • Hoofdstuk 7. De cassatieprocedure in civiele zaken en in tuchtzaken
  Bruno Maes
 • Hoofdstuk 8. De cassatieprocedure in strafzaken: formele voorwaarden en verloop
  Steven Van Overbeke
 • Hoofdstuk 9. Het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie: statuut en rol
  Thomas Werquin
 • Hoofdstuk 10. De rol van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie in strafzaken
  Alain Winants
 • Hoofdstuk 11. Het cassatieberoep ‘op vordering’ in civiele zaken
  Bruno Maes
 • Hoofdstuk 12. Het cassatieberoep bij de Raad van State
  Eric Brewaeys
 • Hoofdstuk 13. Het cassatiemiddel in burgerlijke zaken: ontvankelijkheidsvoorwaarden
  Geoffroy de Foestraets
 • Hoofdstuk 14. De ontvankelijkheid van het cassatiemiddel in strafzaken
  Stefaan Sonck
 • Hoofdstuk 15. De opstelling van het cassatiemiddel
  Bruno Maes, Fabrice Mourlon Beernaert
 • Hoofdstuk 16. De prejudiciële vragen in de cassatieprocedure
  Paul Van Rillaer
 • Hoofdstuk 17. De beslissing van het Hof van Cassatie: stijl en leesbaarheid van de arresten, mogelijke beslissingen, publicatie
  Fabrice Mourlon Beernaert, Sara Melis
 • Hoofdstuk 18. De omvang van de cassatie in burgerlijke zaken en het aanhangig maken van de zaak bij de verwijzingsrechter
  Bart Wylleman
 • Hoofdstuk 19. De omvang van de cassatie in strafzaken
  Damien Vandermeersch
 • Hoofdstuk 20. De afstand van het cassatieberoep
  Catherine Idomon
 • Hoofdstuk 21. De kosten van het cassatieberoep
  Stefaan Sonck
 • Slotwoord
  Beatrijs Deconinck
 • Selectieve bibliografie in chronologische volgorde
 • Inhoudsopgave