€ 135,00 incl. btw € 127,36 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Nu in de drie gewesten voordelig onroerend goed schenken

Hoe pakt u dat het best aan?

Boek | 7e editie 2023 | België | Lars Everaert
Beschrijving

Samengevat

Dit boek is uw gids om op een fiscaal vriendelijke en veilige manier optimaal onroerend goed te schenken aan de volgende generatie. Aan de hand van een groot aantal concrete voorbeelden, tips en adviezen leggen we u uit hoe u fiscaal optimaal voordeel doet met de nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten.

In detail

Het boek geeft u een concreet antwoord op al uw vragen over het schenken van onroerend goed in de drie gewesten:

 • Wat zijn de algemene vereisten voor een onroerende schenking?
 • De nieuwe schenkbelasting: wat maakt het schenken nu zo extra voordelig?
  1. waarom deze hervorming?
  2. de nieuwe tarieven in de drie gewesten
  3. gunsttarieven in de drie gewesten
 • Is schenken in schijfjes nog zinvol?
 • Is schenken bij leven altijd voordeliger dan nalaten bij overlijden?
 • Schenken en familiale gelijkheid
 • Welke voorwaarden kunt u koppelen aan uw schenking?
 • Wat is de impact van een onroerende schenking op de woonbonus van uw kind?

U wilt zich uiteraard niet ‘uitkleden voor het slapengaan’ door te vroeg te schenken. Maar door het koppelen van voorwaarden aan uw schenking bestaat dit risico niet meer. Daarnaast zijn de veel lagere tarieven en mogelijke gunsttarieven ook een opportuniteit om nu wel onroerend goed te schenken. Dit boek is uw onmisbare leidraad om nu al uw onroerend goed voordelig en veilig over te dragen aan de volgende generatie.


Voor wie?

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die maximaal wil profiteren van de verlaagde schenkbelasting
 • die maximaal wil profiteren van de extra kortingen
 • die veilig onroerend goed wil schenken aan de volgende generatie

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789464153309
Reeksnaam Reeks Tips & Advies
Gewicht 262 g
Beschikbaarheid In voorraad
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Publicatiedatum 1 jul. 2023
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Deel I - De onroerende schenking – algemene vereisten

1. Schenking – grondvereisten

1.1. Toestemming van zowel schenker als begiftigde

1.2. Gegeven is gegeven

1.3. Uw onroerende schenking moet steeds door een Belgische notaris geakteerd worden

Deel II - De nieuwe schenkbelasting

1. Achtergrond van de hervorming

2. Enkele algemene principes inzake de heffing van onroerende schenkbelasting

2.1. Welke heffingsregels voor onroerende schenkingen zijn van toepassing: de Vlaamse, de Waalse of de Brusselse?

2.2. Op welke waarde wordt de onroerende schenkbelasting geheven?

2.3. Werkt de betaling van de onroerende schenkbelasting bevrijdend?

3. De tarieven in de onroerende schenkbelasting in het Vlaams gewest

3.1. Algemeen

3.2. Verwanten in rechte lijn, echtgenoten en partners

3.3. Tussen alle anderen

3.4. Gunsttarieven in het Vlaams gewest

4. De tarieven in de onroerende schenkbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Algemeen

4.2. Verwanten in rechte lijn, tussen echtgenoten en partners

4.3. Tussen alle anderen

4.4. Gunsttarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

5. De nieuwe tarieven in de onroerende schenkingsrechten in het Waals gewest

5.1. Algemeen

5.2. Verwanten in rechte lijn, tussen echtgenoten en partners

5.3. Tussen alle anderen

5.4. Gunsttarieven in de Waalse onroerende schenkingsrechten

Deel III - Vergelijkende tabellen oude en nieuwe tarieven onroerende schenkbelasting

1. Vlaams gewest

1.1. Schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten en partners

1.2. Onroerende schenking aan alle anderen

2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.1. Schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten
en wettelijk samenwonende partners

2.2. Schenking aan alle anderen

3. Waals gewest

3.1. Schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners

3.2. Schenking tussen broers en zussen

3.3. Schenking tussen ooms/tantes en neven/nichten

3.4. Schenking tussen alle anderen

Deel IV - De progressieve tarieven van de schenkbelasting doorbreken?

1. Is schenken in schijfjes nu nog zinvol?

1.1. Schenken in schijfjes om het progressievoorbehoud te doorbreken?

1.2. Wanneer is schenken in schijfjes nog zinvol?

1.3. Voorbeelden

2. Inbrengen in de huwelijksgemeenschap en dan schenken?

Deel V - Is schenken bij leven altijd voordeliger dan nalaten bij overlijden?

1. Motieven om te schenken

2. De successierechten in de drie gewesten

2.1. De erfbelasting in het Vlaams gewest

2.2. De successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.3. De successierechten in het Waals gewest

3. Vergelijking erfbelasting – onroerende schenkbelasting

4. Enkele andere overwegingen in de vergelijking ‘schenken bij leven’ versus ‘nalaten bij overlijden’

4.1. Erfbelasting betalen: tijdig en cash

4.2. Waardevermeerdering van het pand?

Deel VI - Schenken en familiale gelijkheid

1. Hervorming erfrecht sinds september 2018

2. Schenken als voorschot op erfdeel of als extraatje?

3. U bent vrij om te schenken, maar vergeet uw reservataire erfgenamen niet

3.1. De reserve van uw kinderen

3.2. De reserve van uw langstlevende echtgenoot

3.3. Reserve van de ouders afgeschaft!

4. Opletten met de waardestijgingen van de geschonken goederen na de schenking

4.1. Is de waarderingsproblematiek door de hervorming van het erfrecht opgelost?

Deel VII - Welke voorwaarden kunt u koppelen aan uw schenking?

1. Algemeen

2. Voorbehoud vruchtgebruik

2.1. Waarom schenken met voorbehoud van vruchtgebruik?

2.2. Wat houdt zo’n voorbehoud van vruchtgebruik precies in?

2.3. Hoeveel schenkbelasting betaalt u dan?

2.4. De langstlevende beschermen met een aanwas van het vruchtgebruik

3. Voorbehoud recht van bewoning

4. Conventioneel beding van terugkeer in geval van vooroverlijden

4.1. Wat houdt een conventioneel beding van terugkeer precies in?

4.2. Conventionele of wettelijke terugkeer?

4.3. Het beding van terugkeer optioneel maken?

5. Het geschonken goed moet eigen blijven van de begiftigde – uitsluitingsclausule en inbrengverbod

6. Beslis zelf wie na het overlijden van uw begiftigde het onroerend goed krijgt – restschenking

6.1. Wat is een restschenking?

6.2. Opportuniteit van de restschenking

7. Vervreemdingsverbod

8. Voorzie de juiste nietigheidsclausule

9. Beheer en vruchtgenot van de ouders

9.1. Het beheer van de ouders over de geschonken goederen van de minderjarige ontnemen

9.2. Het vruchtgenot van de ouders uitsluiten

10. Controlestructuur

10.1. De patrimoniumvennootschap: voor- en nadelen

10.2. De maatschap voor onroerend goed?

Deel VIII

Impact van de onroerende schenking op de woonbonus van uw kind

1. Impact van een onroerende schenking op de woonfiscaliteit in het Vlaams gewest

1.1. Uw kind geniet de woonbonus (nog) niet

1.2. Uw kind geniet reeds de woonbonus

2. Impact van een onroerende schenking op de woonfiscaliteit in het Waals gewest

3. Impact van een onroerende schenking op de woonfiscaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Besluit