€ 98,00 incl. btw € 92,45 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

De gerechtsdeskundige

Nationaal register, deontologie en tucht

Boek | 1ste editie 2024 | België | Tom Toremans
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Na de eerste grote hervormingen van het gerechtelijk deskundigenonderzoek bij wetten van 15 mei 2007 en 30 mei 2009 volgde vanaf 2014 een tweede hervormingsgolf. Met de eerste hervormingen focuste de wetgever op ingrepen in de procedure (het subsidiariteitsbeginsel, de medewerking van de partijen, de actieve rol van de rechter). De hervormingen vanaf 2014 betreffen de activiteit van de gerechtsdeskundige. De wetgever creëerde ditmaal een nationaal register voor gerechtsdeskundigen, een deontologische code en een tuchtwerking.

De wetgever voerde bij wet van 10 april 2014 het nationaal register voor gerechtsdeskundigen in, met een overgangsfase tot 30 november 2021, later verlengd tot 1 december 2022. Enkel deskundigen die opgenomen zijn in het nationaal register mogen, op enkele uitzonderingen na, nog gerechtelijke deskundigenonderzoeken uitvoeren. De wet creëerde een organisatiestructuur en een kwaliteitscontrole.

Sinds deze aanvankelijke wet sleutelde de wetgever nog herhaaldelijk aan de nieuwe regels. Dit gebeurde in de reparatiewet van 19 april 2017 en de wet van 5 mei 2019.
Reeds bij wet van 10 april 2014 machtigde de wetgever de Koning om een deontologische code uit te werken die de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid als leidraad zou nemen. Deze code zou worden gekoppeld aan een wettelijke tuchtwerking. De deontologische code van de in het nationaal register deskundigen opgenomen werd uitgevaardigd bij koninklijk besluit van 25 april 2017.

Met een nationaal register, een deontologie en een tucht is voor de gerechtsdeskundigen werkzaam in België een nieuw tijdperk aangebroken. Dit nieuwe kader krijgt voor het eerst een grondige studie.

Dit boek bevat een alomvattende en overzichtelijke commentaar op de drie aspecten van de nieuwe organisatievorm van het gerechtelijk deskundigenonderzoek: deel I – nationaal register, deel II – deontologische code en deel III – tucht.

Het boek beperkt zich niet tot een beschrijving en uitlegging van de vele nieuwe statutaire regels rond het gerechtelijk deskundigenonderzoek, maar verduidelijkt ook hoe die regels in het concrete geding uitwerking kunnen krijgen


Tom Toremans is advocaat en erkend bemiddelaar te Antwerpen. Hij is verbonden aan de Universiteit Antwerpen en schrijft geregeld over procesrecht, met een klemtoon op bewijs- en onderzoeksmaatregelen. Hij publiceerde eerder diverse bijdragen over het gerechtelijk deskundigenonderzoek.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400017115
Gewicht 1034 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 624 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 30 apr. 2024
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • DEEL I. NATIONAAL REGISTER
 • Hoofdstuk I. Algemene inleiding
 • Hoofdstuk II. Wetsgeschiedenis en wettelijke doelstellingen
 • Hoofdstuk III. Inrichting van het nationaal register
 • Hoofdstuk IV. Organen en bevoegdheden
 • Hoofdstuk V. Procedure tot opname in het nationaal register
 • Hoofdstuk VI. Voorwaarden voor opname in het nationaal register
 • Hoofdstuk VII. Duur, verlenging en einde van de opname in het nationaal register
 • Hoofdstuk VIII. Aanstelling uit het nationaal register
 • Hoofdstuk IX. Rechten van de registerdeskundige
 • Hoofdstuk X. Plichten van de registerdeskundige
 • Hoofdstuk XI. Aanstelling buiten het nationaal register
 • DEEL II. DE DEONTOLOGISCHE CODE
 • Hoofdstuk I. Inleiding
 • Hoofdstuk II. Kenmerken van de deontologische code
 • Hoofdstuk III. Categorieën en hiërarchie van deontologische regels
 • Hoofdstuk IV. Toepassingsgebied
 • Hoofdstuk V. Rechtsbescherming via de deontologische code
 • Hoofdstuk VI. Regels omtrent de aanvaarding van de opdracht
 • Hoofdstuk VII. De uitvoering van de opdracht
 • Hoofdstuk VIII. Gedrag buiten de opdracht en onverenigbaarheden
 • Hoofdstuk IX. Permanente vorming, verzekering en vennootschap
 • Hoofdstuk X. Behandeling van gegevens
 • DEEL III. TUCHT
 • Hoofdstuk I. Inleiding
 • Hoofdstuk II. Tuchtbevoegdheid en -procedure
 • Hoofdstuk III. Sanctiegronden
 • Hoofdstuk IV. Tuchtstraffen
 • Hoofdstuk V. Processuele gevolgen van tuchtvervolging