€ 209,00 incl. btw € 197,17 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

De grote vastgoedgids

Alle basisinformatie voor elke vastgoedadviseur en voor iedereen die in vastgoed investeert

Boek | 8e editie 2023 | België | Melissa Audenaert, Guy Baelde, Renee Buyse, Bert Gregoir, Bart Soons, Gerrit Van Daele, Kristof Verduyckt, Stephanie Wernaers, Joris Wouters
Beschrijving

Samengevat

Dit boek is de referentiegids voor iedere vastgoedadviseur en voor iedereen die in vastgoed investeert. Dankzij het uitgebreide trefwoordenregister vindt u snel alle mogelijke info over het (ver)kopen, (ver)huren en beheren van vastgoed, zowel voor privé- als handelsdoeleinden. De tips en adviezen worden aangevuld met onmiddellijk bruikbare modellen en handige tabellen. Uiteraard is deze referentiegids volledig up-to-date met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed.

In detail

In 13 overzichtelijke thema's maken we u wegwijs en geven we u tips en advies over alles wat met vastgoed te maken heeft. We bekijken elk aspect zowel voor het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk als het Waals gewest.

 1. Eigendomsrecht
 2. Koop – verkoop (nieuw: verplicht asbestattest, nieuwe verplichting in overstromingsgebieden)
 3. Registratierechten bij verkoop (Nieuwe regeling Brussels en Waals Gewest)
 4. De vastgoedmakelaar (nieuwe vastgoedmakelaarswet)
 5. Ruimtelijke ordening en stedenbouw (diverse recente aanpassingen)
 6. Appartementsmede-eigendom
 7. Woninghuur (tijdelijke indexstop voor energieverslindende woningen)
 8. Handelshuur
 9. Andere huur
 10. Belasting op privé-eigendom
 11. Vastgoed en verzekeringen
 12. Afspraken met aannemers en de Wet Breyne
 13. Varia – basisprincipes

Het trefwoordenregister, de cijfers en tabellen en de onmiddellijk bruikbare modellen maken van deze allesomvattende referentiegids ook een praktisch doeboek. Een must-have voor iedere vastgoedadviseur en voor iedereen die in vastgoed investeert.


Voor wie?

Deze Referentiegids is er speciaal voor... 

iedere vastgoedadviseur

 • die alle essentiële informatie over vastgoed en praktische modellen en tabellen altijd en overal ter beschikking wil hebben

iedereen die investeert in vastgoed

 • om met kennis van zaken en veilig de juiste weg te volgen

Extra's

Als extra krijgt u bij deze Referentiegids een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789464153439
Reeksnaam Reeks Tips & Advies
Gewicht 1569 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 978 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Publicatiedatum 28 sep. 2023
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

In dit Tips & Advies-boek leest u...

Hoofdstuk I - Eigendomsrecht en andere zakelijke rechten

1. Burgerlijk Wetboek gewijzigd sinds 1 september 2021: overgangsregeling

2. Eigendomsrecht

2.1. Definitie

2.2. Eigendomstitel

2.3. Kadaster

3. Erfdienstbaarheden

3.1. Begrip

3.2. De wettelijke erfdienstbaarheden

3.3. Erfdienstbaarheden door menselijk handelen

4. Vruchtgebruik

4.1. Begrip

4.2. Rechten en verplichtingen van de vruchtgebruiker

4.3. Rechten en verplichtingen van de blote eigenaar

4.4. Verschil recht van vruchtgebruik en recht van bewoning

5. Recht van erfpacht

5.1. Begrip

5.2. Rechten en plichten van de erfpachter

5.3. Rechten en plichten van de erfverpachter

5.4. Rechten en plichten van erfpachter en erfverpachter bij het einde van de erfpacht

6. Recht van opstal

6.1. Begrip

6.2. Rechten en plichten van de opstalhouder

6.3. Rechten en plichten van de opstalgever

6.4. Vergoeding einde opstalrecht

7. Burenhinder en gemene afsluiting

7.1. Burenhinder

7.2. Gemene afsluiting

Hoofdstuk II - Koop – verkoop

1. Verloop van het verkoopproces

2. Algemeen

2.1. Verkoop

2.2. Verplichtingen verkoper

2.3. Verplichtingen koper

2.4. Onbekwaamheden

3. Verkoopopdracht van een vastgoedmakelaar

3.1. Vorm

3.2. Inhoud

4. Samenstelling dossier

4.1. Vooraf op te stellen

4.2. Identiteitsgegevens

4.3. Eigendomstitel

4.4. Kadaster

4.5. Stedenbouwkundige informatie

4.6. Bodemattest

4.7. Syndicus

4.8. Overstromingsgebied

4.9. Postinterventiedossier

4.10. Elektrische keuring

4.11. Stookolietank

4.12. Energieprestatiecertificaat

4.13. Huurcontract

4.14. Asbestattest in Vlaams gewest

4.15. Renovatieverplichting

4.16. Diverse

5. Publiciteit

5.1. Vlaams gewest

5.2. Waals gewest

5.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

6. Bod/optie/aankoopbelofte

6.1. Het bod

6.2. De optie

6.3. De aankoopbelofte

7. Opstellen van het compromis

7.1. Identiteitsgegevens

7.2. Beschrijving goed

7.3. Uitstel eigendomsoverdracht

7.4. Vrij en onbelast

7.5. Staat van het goed en erfdienstbaarheden

7.6. Kosten

7.7. Taksen en belastingen

7.8. Ingenottreding en huurtoestand

7.9. Ruimtelijke ordening

7.10. Bodemsanering

7.11. Postinterventiedossier

7.12. Elektrische installaties

7.13. Stookolietank

7.14. Energieprestatiecertificaat

7.15. Zonnepanelen

7.16. Overstromingsgebied/Certibeau

7.17. Brandpolis

7.18. Rookmelders

7.19. Renovatieverplichtingen in Vlaanderen

7.20. Bosdecreet

7.21. Mijnconcessie

7.22. Onroerend erfgoed

7.23. Bijzondere regels inzake appartementen

7.24. Informatieplicht verkoper

7.25. Wettelijke voorkooprechten

7.26. Conventionele voorkooprechten

7.27. Opschortende voorwaarden

7.28. Prijsbepalingen

7.29. Vrije notariskeuze

7.30. Termijn en sancties

7.31. Datering en ondertekening

7.32. Verzekering tegen overlijden door ongeval

8. De wederkerige koop-verkoopbelofte

8.1. De verkoopbelofte

8.2. De aankoopbelofte

8.3. Het lichten van de optie

8.4. Voordelen

8.5. Nadelen

8.6. Toepassingsgevallen

9. Opzoekingen te verrichten door de notaris

9.1. Documenten voor compromis

9.2. Hypothecair getuigschrift

9.3. Fiscale en sociale notificaties

9.4. Andere

10. Ontbinding van de onderhandse koopovereenkomst

10.1. Vrijwillige ontbinding

10.2. Gerechtelijke ontbinding

10.3. Ontbinding van rechtswege

10.4. Vernietiging van de overeenkomst

Hoofdstuk III - Registratiebelasting bij verkoop

1. Situering van het verkooprecht

1.1. De registratie en de registratietermijnen

1.2. Federale en gewestelijke registratierechten

1.3. Drie soorten registratierechten – onderscheid tussen evenredige en vaste recht(en)

1.4. Overdrachtsbelastingen op vastgoed

1.5. Andere belastingen

2. Wanneer is het verkooprecht van toepassing?

2.1. Overdracht

2.2. Onroerend goed

2.3. Overdracht van eigendom of vruchtgebruik

2.4. Onder bezwarende titel

2.5. Vastgoed in België gelegen

3. Basis waarop het verkooprecht berekend wordt

3.1. Algemeen

3.2. Bepaling van de waarde

3.3. Vlaams gewest: afschaffing van abattementen sinds 1 juni 2018

3.4. Verminderingen van de heffingsgrondslag in het Waals gewest

3.5. Verminderingen van de heffingsgrondslag in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4. Tarieven van het verkooprecht

4.1. Basistarief en verlaagde tarieven

4.2. Tarieven in het Vlaams gewest

4.3. Tarieven in het Waals gewest

4.4. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

5. Minnelijke ontbinding – bijzonder tarief

5.1. Algemeen

5.2. Mogelijke oplossingen

5.3. Mogelijkheden tot ontbinding van de verkoop

6. Verminderingen van het verkooprecht

6.1. Alleen in het Vlaams gewest

6.2. Meeneembaarheid – nog mogelijk tot en met 31 december 2023

6.3. Aanvullende rechtenvermindering bij aankoop enige gezinswoning met tarief van 3% of 1%

7. Vrijstellingen en kosteloze registratie

7.1. Vrijstellingen van het verkooprecht

7.2. Kosteloze registratie

8. Betaling van het verkooprecht

8.1. Algemeen

8.2. Opschortende voorwaarde

8.3. Schuldenaar van het verkooprecht

8.4. Plaats van registratie en betaling

9. Teruggave van het verkooprecht

9.1. Belang van verzoekschrift tot teruggave

9.2. Snelle wederverkoop

9.3. Teruggave te veel geheven verkooprecht bij aankoopakte

Hoofdstuk IV - De vastgoedmakelaar

1. Het beroep van vastgoedmakelaar

1.1. Het begrip vastgoedmakelaar

1.2. Reglementering

1.3. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

1.4. Uitoefening van het beroep als natuurlijke persoon of bescherming van het beroep via een vennootschap

1.5. Erkenningsvereisten

1.6. Competentietest

1.7. Stage

1.8. Inschrijving en herinschrijving

1.9. Gevolgen

1.10. Einde stage – overgang naar tableau

1.11. Procedure

1.12. Deontologie

2. Bemiddeling bij verkoop

2.1. Inleiding

2.2. Exclusieve of niet-exclusieve opdracht

2.3. Vormvereisten makelaarsopdracht

2.4. Specifieke regels als de opdrachtgever een consument is

2.5. Informatieplicht van de vastgoedmakelaar vóór de opdracht

2.6. De verplichte vermeldingen in de bemiddelingsopdracht

2.7. De verboden vermeldingen in een bemiddelingsovereenkomst

2.8. De betaling van het ereloon

2.9. Aansprakelijkheid als vastgoedmakelaar

3. Bemiddeling bij verhuur

3.1. Inhoud contract

3.2. Taken van de makelaar

3.3. Informatieverzameling over de huurder

3.4. Controle van de kwaliteit van het huurpand

3.5. Commissieloon

3.6. Aansprakelijkheid en publiciteit

4. Vastgoedbeheer

4.1. De syndicus

4.2. De rentmeester

5. De antiwitwaswetgeving – verplichtingen voor de vastgoedmakelaar-bemiddelaar en rentmeester

5.1. Wanneer van toepassing?

5.2. Welke verplichtingen?

5.3. Klantenonderzoek – identificatie

5.4. Cliëntacceptatiebeleid

5.5. Voortdurende waakzaamheidsplicht

5.6. Meldingsplicht antiwitwascel CFI

5.7. Aanduiding van de antiwitwasverantwoordelijke

5.8. Opleiding en sensibilisering van de werknemers

5.9. Jaarlijkse bijdrage

5.10. Verplichte vermelding van het rekeningnummer in de verkoopovereenkomst

5.11. Beperking cashbetalingen

5.12. Controle, checklist en sancties

Hoofdstuk V - Ruimtelijke ordening en stedenbouw

1. Algemeen

2. Vlaams gewest

2.1. Inleiding

2.2. Planningsinstrumenten

2.3. Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen

2.4. Stedenbouwkundige en planologische attesten

3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

3.1. Algemeen

3.2. Een richtplan van aanleg (RPA)

3.3. Het Gewestelijk en Gemeentelijk Ontwikkelingsplan

3.4. Het Gewestelijk en Bijzonder Bestemmingsplan

3.5. Stedenbouwkundige reglementen

3.6. Vergunningen, administratief beroep en afwijkingen

3.7. Stedenbouwkundige vergunning

4. Waals gewest

4.1. Algemeen

4.2. Het Wetboek Ruimtelijke Ontwikkeling

Hoofdstuk VI - Appartementsmede-eigendom

1. Toepassingsgebied van de Appartementswet

1.1. Wanneer is de wet van toepassing?

1.2. Uitzondering: uitdrukkelijke uitsluiting

2. De statuten

2.1. De basisakte en het reglement van mede-eigendom

2.2. De basisakte

2.3. Het reglement van mede-eigendom

3. Het reglement van interne orde

3.1. Regels van de algemene vergadering

3.2. Mandaat van de syndicus

3.3. De jaarlijkse periode voor de organisatie van de algemene vergadering

4. Taalgebruik

5. De vereniging van mede-eigenaars

5.1. Algemeen

5.2. Ondernemingsnummer

5.3. Zetel en benaming van de vereniging van mede-eigenaars

5.4. Eigen aansprakelijkheid van de vereniging van mede-eigenaars

5.5. Ontbinding en vereffening

5.6. Organen

6. De algemene vergadering van mede-eigenaars

6.1. Algemeen

6.2. Soorten vergaderingen

6.3. Organisatie van de algemene vergadering

6.4. Welke meerderheden zijn er nodig om welke beslissingen te nemen?

6.5. De notulen

7. De syndicus

7.1. Algemeen

7.2. Wie kan er als syndicus aangesteld worden?

7.3. Het syndicuscontract

7.4. Duurtijd mandaat

7.5. Verplichte aansprakelijkheidsverzekering

7.6. Taken van de syndicus

8. De raad van mede-eigendom

8.1. Verplicht orgaan?

8.2. Samenstelling

8.3. Waarover kan de raad beslissen?

9. De commissaris van de rekeningen

9.1. Altijd verplicht

9.2. Bevoegdheid

9.3. Wie komt er in aanmerking?

10. Verdeling van de kosten

10.1. Wie moet er bijdragen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw?

10.2. Om welke kosten gaat het precies?

10.3. Verdeelsleutel

11. De rol van de huurder in een appartementsgebouw

11.1. De vrijheid tot verhuring

11.2. Gelden de statuten ook voor de huurder?

11.3. De rechten van de huurder in een appartementsgebouw

11.4. De plichten van de huurder in een appartementsgebouw

12. Verkoop van een appartement of een andere privatieve kavel

12.1. Einde van de bijdrageplicht

12.2. Verplichte informatie voor het tekenen van het compromis, het aankoopbod of de aankoopbelofte

12.3. Verplichte informatie bij de notariële akte

12.4. Verdeling van de kosten tussen overdrager en verkrijger van de privatieve kavel

12.5. Het opeisen van de achterstallen van de verkoper

13. Rechtsbescherming binnen de Appartementswet

13.1. Vordering tot nietigverklaring van een of meerdere beslissingen van de algemene vergadering

13.2. Vordering tot wijziging van de lastenverdeling

13.3. Vordering tot wijziging van de aandelen

13.4. Vordering wegens misbruik van minderheid

13.5. Vervangende machtiging tot het bijeenroepen van een algemene vergadering

13.6. Vervangende machtiging tot het uitvoeren van werken aan gemeenschappelijke delen

13.7. Vordering tot aanstelling van een gerechtelijk syndicus, voorlopig syndicus of voorlopig bewindvoerder

13.8. Vordering betreffende de eigen privatieve kavel

13.9. Vordering betreffende de gemeenschappelijke delen

Hoofdstuk VII - Woninghuur

1. Voorafgaand

1.1. Het regionale karakter van de huurwetgeving

1.2. De regels inzake woninghuur

1.3. Toepassingsgebied

2. De advertentie van de woning

2.1. Attesten en andere verplichtingen

2.2. De publiciteit

2.3. Screening van de kandidaat-huurder

3. De huurovereenkomst

3.1. Voorwerp van de huurovereenkomst

3.2. Duurtijd van de huurovereenkomst

3.3. Ondertekening van de huurovereenkomst

3.4. De huurprijs

3.5. Registratie

3.6. Plaatsbeschrijving

3.7. De huurwaarborg

4. De staat van het gehuurde goed

4.1. Algemeen

4.2. Afwijking: het renovatiecontract

4.3. Gevolgen voor de huurder

4.4. Vlaams gewest

4.5. Waals gewest

4.6. Brussels Hoofdstedelijk gewest

5. Huurherstellingen en onderhoud

5.1. Herstellingen ten laste van de verhuurder

5.2. Herstellingen ten laste van de huurder

5.3. Aansprakelijkheid brandschade

6. Andere rechten en plichten van de huurder en verhuurder

6.1. Plichten van de verhuurder

6.2. Rechten van de verhuurder

6.3. Plichten van de huurder

6.4. Rechten van de huurder

7. Verkoop van de woning, overdracht van huur en onderhuur van de verhuurde woning

7.1. Verkoop van de woning

7.2. Overdracht van huur en onderhuur

8. Het einde van de overeenkomst

8.1. Overlijden van een van de partijen

8.2. Einde van medehuur

8.3. De opzegging – algemeen

8.4. Opzegging van de overeenkomst van negen jaar

8.5. Opzegging van de overeenkomst van korte duur

8.6. Opzegging van de overeenkomst van meer dan negen jaar

8.7. Opzegging van een levenslange huur

8.8. Verlenging wegens buitengewone omstandigheden

8.9. Andere mogelijkheden tot beëindiging

8.10. Einde wegens inbreuken op de woonkwaliteitsnormen

9. Checklist bij het einde van de huurovereenkomst

9.1. De sleutels

9.2. De plaatsbeschrijving

9.3. Huurschade

9.4. Huurachterstallen

9.5. Bezoekrecht kandidaat-huurders

9.6. Uitzetting van de huurder

10. Studentenkamers

10.1. Toepasselijke regelgeving?

10.2. Specifieke regels met betrekking tot studentenwoningverhuur

10.3. Minimumkwaliteitseisen

Hoofdstuk VIII - Handelshuur

1. Algemeen

1.1. De Wet handelshuur is dwingend

1.2. Bescherming van de huurder

1.3. Belangrijk of de wet al dan niet van toepassing is

2. De korte handelshuur in het Vlaams gewest

3. Wanneer valt een huurovereenkomst onder de Handelshuurwet?

3.1. Het huren van een onroerend goed

3.2. Bestemming huurgoed

3.3. Uitbreiding toepassing Handelshuurwet

3.4. Welke huurovereenkomsten worden door de Handelshuurwet uitgesloten?

4. De duurtijd van de handelshuur

4.1. Gewone handelshuur

4.2. Korte handelshuur

5. Huurprijs

5.1. De huurprijs

5.2. Het indexeren van de huur

5.3. De huurkosten

5.4. De herziening van de huurprijs

6. Recht van de huurder om aanpassingen te doen aan het huurgoed

6.1. Recht van de huurder

6.2. Wettelijke voorwaarden

6.3. Wat in geval van betwisting of gebrek aan verwittiging?

6.4. Aansprakelijkheid voor uitgevoerde werken

6.5. Wat bij einde van de huur?

7. Huuroverdracht en onderverhuring

7.1. Onderscheid

7.2. Wanneer is de huuroverdracht en onderverhuring toegelaten?

7.3. Kan de verhuurder zich verzetten tegen de overdracht of onderverhuring?

7.4. Huurovereenkomst van meer dan negen jaar overdragen

7.5. Gevolgen van de huuroverdracht

7.6. Gevolgen van de onderverhuring

8. Huurhernieuwing

8.1. Principe

8.2. De aanvraag tot huurhernieuwing

8.3. De reactie van de verhuurder

8.4. Verhuurder komt opgegeven weigeringsmotief niet na

8.5. Uitzettingsvergoeding

8.6. De verhuurder koppelt andere voorwaarden aan de aanvraag

8.7. Duurtijd hernieuwing

8.8. Hoe vaak kan er vernieuwd worden?

8.9. Registratie hernieuwing

8.10. Tweede kans hernieuwing

9. Rechtspleging

Hoofdstuk IX - Andere huur

1. Wanneer van toepassing?

1.1. Verhuur van garages, hangars, opslagplaatsen en vakantiehuizen

1.2. Verhuur van bedrijfsruimtes, zoals een kantoorruimte, een magazijn, een terrein voor de opslag van materialen, ... 

1.3. Verhuur van studentenkamers

2. Enkele principes inzake huur in het gemeen recht

2.1. Wanneer is er sprake van huur?

2.2. Een geschrift vereist?

3. Duur van de huur

3.1. Algemene en relevante wettelijke bepalingen

3.2. Mondelinge huurovereenkomsten

3.3. Schriftelijke huurovereenkomsten

3.4. De opzegging van de huurovereenkomst

4. Registratie

4.1. Begrip

4.2. Termijn en verplichting tot registratie

4.3. Tarief

5. Plaatsbeschrijving

5.1. Algemeen

5.2. Tijdstip

5.3. Vorm en inhoud

5.4. Geen plaatsbeschrijving opgemaakt?

5.5. Einde huur

6. Huurwaarborg

6.1. Facultatief

6.2. Vrijgave

6.3. Interesten die de huurwaarborg opbrengt

7. Onderhoud en herstellingen

7.1. Zowel voor verhuurder als huurder

7.2. Voor wat betreft de verhuurder

7.3. Voor wat betreft de huurder

8. De huurprijs

8.1. Bepaalde of bepaalbare prijs

8.2. De kosten die de huurder moet betalen

9. Verkoop van het gehuurde goed

9.1. Probleemstelling

9.2. Wettelijke regeling

9.3. Vaste dagtekening

9.4. Tegenwerpelijkheid aan de nieuwe eigenaar

Hoofdstuk X - Belasting op privaat vastgoed

1. Algemeen

1.1. De eigenaar van een onroerend goed is een privépersoon

1.2. Andere spelregels voor vennootschappen die eigenaar zijn?

2. Het kadastraal inkomen

2.1. Basisbegrip

2.2. Indexering

2.3. Vaststelling van het kadastraal inkomen voor Belgisch vastgoed

2.4. Vaststelling van het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed

3. Belasting op onroerende inkomsten

3.1. Wie is belastingplichtige voor de onroerende inkomsten?

3.2. De eigen woning

3.3. Het gebouw wordt niet verhuurd (bv. tweede verblijf)

3.4. Als privépersoon een gebouw verhuren aan een huurder die het privé gebruikt

3.5. Als privépersoon een grond verhuren voor privégebruik

3.6. Als privépersoon een gebouw verhuren voor professioneel gebruik

3.7. Speciaal geval: zaakvoerder of bestuurder verhuurt aan eigen vennootschap

3.8. Als privépersoon een gebouw verhuren voor zowel privé- als professioneel gebruik

3.9. Specifieke regels bij gemeubileerde verhuur van bv. studentenkamers

3.10. Specifieke regels bij onderverhuring

3.11. Verhuren via platformen zoals Airbnb

3.12. Overzicht: belasting op de onroerende inkomsten van een privépersoon

3.13. Erfpacht, opstal en vruchtgebruik

3.14. Onroerende inkomsten van buitenlands vastgoed

4. Onroerende voorheffing

4.1. Begrip

4.2. Berekeningsregels

4.3. Belastingplichtige

4.4. Toepassing in het Vlaams gewest

4.5. Toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.6. Toepassing in het Waals gewest

5. Onroerende meerwaarden

5.1. Algemeen principe

5.2. Geen normaal beheer van privévermogen

5.3. Snelle verkoop van een grond (onbebouwd onroerend goed)

5.4. Snelle verkoop van een gebouw

5.5. Snelle verkoop van een nieuwbouw

5.6. Berekening van de meerwaarde bij snelle verkoop

5.7. Erfenis of schenking

5.8. Beroepsinkomsten

5.9. Deels beroepsmatig gebruikt pand

6. Kopen en verkopen met btw

6.1. Wanneer kan de verkoop met btw?

6.2. Vastgoed overdragen met btw

6.3. Belastingplichtige voor de btw

6.4. Aard van het contract

6.5. Levering in België

6.6. Tarieven en grondslag

7. Bouwen en verbouwen met btw – Formaliteiten

7.1. Indienen van formulier met specifieke inlichtingen

7.2. Controle van het dossier

8. Verlaagd tarief voor bepaalde werken (afbraak en wederopbouw, renovatie, ...)

8.1. Tarief van 21%

8.2. Verlaagd tarief van 6%

8.3. Afbraak en wederopbouw van woningen in stadsgebied (32 steden en gemeenten)

8.4. Afbraak en wederopbouw van woningen – tijdelijke uitbreiding

8.5. Renovatie en herstel voor privéwoningen

8.6. Plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in ‘nieuwe’ woningen

9. Verhuren met btw

9.1. Principe: onroerende verhuur vrijgesteld

9.2. Wettelijke uitzonderingen

9.3. Contractuele alternatieven

10. Andere belastingen en taksen

10.1. Verkrottingsheffingen in Vlaanderen

10.2. Leegstandsheffingen in Vlaanderen

10.3. Leegstands- en verwaarlozingsheffing in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

10.4. Belasting op verlaten woningen en afgedankte bedrijfsruimten in Wallonië

10.5. Taks voor een tweede verblijf

10.6. Nog andere taksen op vastgoed

Hoofdstuk XI - Vastgoed en verzekeringen

1. Vastgoed en de brandverzekering

1.1. In beginsel niet wettelijk verplicht, maar wel een belangrijke verzekering

1.2. De alle-risicoverzekering versus de opgesomde-risicoverzekering

1.3. Verzekerde risico’s versus verzekerde gevaren

1.4. Eenvoudige en speciale risico’s

1.5. Risicopreventie

1.6. Onderverzekering, waardebepaling en eerste-risicoverzekering

1.7. Verzekeringnemer mag geen risico’s verzwijgen

1.8. De relatie huurder-verhuurder

1.9. Wat is er minimaal verzekerd in de brandpolis?

1.10. De blokpolis

1.11. Risico’s gedekt in de brandverzekering voor speciale risico’s

1.12. Diefstalverzekering

2. Vastgoed en de ABR-verzekering

2.1. Doelstelling van de ‘alle bouwplaats risico’-verzekering (ABR-polis)

2.2. Waarom zou een aannemer een ABR-polis afsluiten?

2.3. Waarom zou een bouwheer een ABR-polis onderschrijven?

2.4. Polisvoorwaarden

2.5. Premiebepaling

3. Vastgoed en de decenale verzekering

3.1. Wat is de decenale verzekering?

3.2. Wat moet er verzekerd worden?

3.3. Wie moet er verzekerd worden?

3.4. Voor welke gebouwen is de verzekering verplicht?

3.5. Welk voordeel biedt de nieuwe wet aan eigenaars en bouwheren?

3.6. Bewijs van verzekering

3.7. Kostprijs

3.8. Tariferingsbureau

3.9. Regeling bij verkoop van vastgoed

4. Vastgoed en de verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid

4.1. Wat is de verzekering aansprakelijkheid?

4.2. Wie moet er verzekerd worden?

4.3. Voor welke gebouwen is de verzekering verplicht?

4.4. Welk voordeel biedt de nieuwe wet aan eigenaars en bouwheren?

4.5. Verzekerd bedrag

4.6. Bewijs van verzekering

4.7. Tariferingsbureau

5. Krediet voor vastgoed via verzekeringen

5.1. Een pensioenverzekering als kredietinstrument

5.2. Er zijn drie methodes mogelijk

5.3. Belangrijke beperkingen

6. De schuldsaldoverzekering

6.1. Begrip

6.2. Begunstigde

6.3. Tarief

6.4. Herzienbaar tarief

6.5. Afkoop

6.6. Premiebetaling

6.7. Polis wijzigen

6.8. Daling rentevoet

6.9. Slechte risico’s?

6.10. Risicopremie versus gewone premie

6.11. Korting

6.12. Fiscaliteit van de schuldsaldoverzekering

6.13. Wettelijke bescherming voor sommige schuldsaldo­verzekeringen

Hoofdstuk XII - Afspraken met aannemers en de Wet Breyne

1. Afspraken met aannemers

2. De vorm en de inhoud van de overeenkomst

3. De wijzen van prijsvorming

3.1. Algemeen

3.2. Absoluut forfait

3.3. Relatief forfait

3.4. Tegen prijslijst

3.5. Cost plus fee

3.6. In regie

3.7. Geen voorafgaande afspraken

4. De oplevering

4.1. Voorlopige en definitieve oplevering

4.2. Gevolgen van de voorlopige oplevering

4.3. Gevolgen van de definitieve oplevering

4.4. Het weigeren van de oplevering

5. De verplichtingen van de partijen

5.1. De verplichtingen van de bouwheer

5.2. De verplichtingen van de aannemer

6. Problemen en gebreken: de aansprakelijkheid van de aannemer

6.1. Algemeen

6.2. De tienjarige aansprakelijkheid

6.3. De licht verborgen gebreken

7. Inhoudings- en doorstortingsplicht

7.1. Vooraf

7.2. Concreet: de verplichtingen van de opdrachtgever

8. De Woningbouwwet of de Wet Breyne

8.1. Inleiding

8.2. Toepassingsgebied

8.3. Uitsluiting van het toepassingsgebied

8.4. Verplichte vermeldingen

8.5. Betaling van de prijs

8.6. De verplichte waarborg

8.7. De aansprakelijkheid van de promotor

Hoofdstuk XIII - Varia – basisprincipes

1. Bescherming tegen faillissement

1.1. Achtergrond

1.2. Onbeslagbaarheid van de gezinswoning

1.3. Voorwaarden

1.4. Procedure

1.5. Beperkingen

1.6. Onbeslagbaarheid bij verkoop van de gezinswoning

2. Vastgoed tussen partners

2.1. Investeren in vastgoed

2.2. Bescherming van de gezinswoning

2.3. Decumul in de personenbelasting

3. Vastgoed in het buitenland

3.1. Aankoop

3.2. Kosten bij de aankoop

3.3. Fiscaliteit

3.4. Schenking en nalatenschap

4. Vastgoed erven

4.1. Algemene beginselen

4.2. Toepasselijke (voorkeur)tarieven in de successie­rechten/erfbelasting

5. Vastgoed schenken

5.1. Notariële akte

5.2. Fiscaliteit

5.3. Toepasselijke (voorkeur)tarieven bij schenkingen van onroerend goed

5.4. Inbreng en inkorting van onroerende schenking

6. Plannen met vastgoed

6.1. Tontine en aanwas voor vastgoed

6.2. Gesplitste aankoop van vastgoed

Hoofdstuk XIV - Modellen

Hoofdstuk XV - Cijfers en tabellen

Hoofdstuk XVI - Trefwoordenregister