€ 225,00 incl. btw € 212,26 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

De nawerking van straf(proces)rechtelijke regels bij de administratieve sanctionering van misdrijven

Boek | 1ste editie 2024 | België | Marie-Julie Horseele
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

In de Europese lidstaten is er een depenaliseringstendens, die in België herhaaldelijk een ‘zachte’ vorm heeft aangenomen, waarbij de wetgever voorziet in de mogelijkheid tot bestuurlijke afhandeling. Misdrijven kunnen dus zowel strafrechtelijk als administratiefrechtelijk worden afgehandeld. Bij deze ‘gemengde’ misdrijven moet een bevoegde instantie, vaak het parket, optreden als spelverdeler en discretionair bepalen of ze administratief dan wel strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Deze voor de overtreder onzekere keuze determineert de aard van de vervolging en is dus niet neutraal. De beslissing om administratief af te handelen, vormt de als misdrijf omschreven gedraging immers om tot een soort ‘ex-misdrijf’. Deze term is gepast omdat de keuze voor administratieve afhandeling ertoe leidt dat de regels van het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering (overeenkomstig het internrechtelijke strafbegrip) niet (langer) gelden. Bijgevolg rijst de vraag hoe de wetgever, eens gekozen voor de administratieve afhandeling, die afhandeling moet inrichten. Momenteel heeft de wetgever nog onvoldoende nagedacht hoe die afhandeling moet worden ingericht en is elke administratieve sanctieprocedure apart en verschillend gereguleerd. Het resultaat is een gefragmenteerd en versnipperd geheel. 

Dit boek, dat de commerciële uitgave is van een doctoraatsonderzoek, tracht de punitieve bestuurlijke handhaving als reactie op ex-misdrijven mee vorm te geven en onderzoekt of een aantal straf(proces)rechtelijke regels aan die zogenaamde ex-misdrijven ‘blijven plakken’. De auteur gaat meer specifiek na welke regels van het strafrecht en het strafprocedurerecht moeten nawerken als beslist wordt om een gemengd misdrijf uitsluitend via een administratieve procedure af te handelen.

Marie-Julie Horseele promoveerde in oktober 2023 tot doctor in de Rechten en werkt sinds september 2022 aan de Balie van Brussel. Ze werkt bij advocatenkantoor Stibbe, waar ze zich toelegt op het financiële strafrecht.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400017856
Gewicht 1622 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 1074 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 4 apr. 2024
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • INLEIDING
 • Hoofdstuk I. Context
 • Hoofdstuk II. Afbakening, onderzoeksopzet, methodologie en opbouw
 • DEEL I. DE BESLISSING TOT ADMINISTRATIEVE DAN WEL STRAFRECHTELIJKE BEHANDELING
 • Hoofdstuk I. De vaststelling van gemengde misdrijven door bijzondere inspectiediensten
 • Hoofdstuk II. Beslissingsmechanisme: administratief of strafrechtelijk?
 • Hoofdstuk III. Una via als noodzakelijk antwoord op non bis in idem?
 • DEEL II. DADERSCHAP EN DEELNEMING IN HET ADMINISTRATIEF SANCTIERECHT
 • Hoofdstuk I. Strafrechtelijke regels inzake daderschap en deelneming
 • Hoofdstuk II. Omgang met de concepten daderschap en deelneming door bestuurlijke sanctieregimes
 • Hoofdstuk III. Clash van het strafrechtelijke met het bestuurlijke spoor
 • DEEL III. STRAFUITSLUITINGSGRONDEN IN HET ADMINISTRATIEF SANCTIERECHT
 • Hoofdstuk I. Strafuitsluitingsgronden in het strafrecht
 • Hoofdstuk II. Omgang met strafuitsluitingsgronden door bestuurlijke sanctieregimes
 • Hoofdstuk III. Clash van het strafrechtelijke met het bestuurlijke spoor
 • DEEL IV. ONRECHTMATIG BEWIJS IN HET ADMINISTRATIEF SANCTIERECHT
 • Hoofdstuk I. Onrechtmatig bewijs in het strafrecht
 • Hoofdstuk II. Omgang met onrechtmatig verkregen bewijs door bestuurlijke sanctieregimes
 • Hoofdstuk III. Clash van het strafrechtelijke met het bestuurlijke spoor
 • Besluit