€ 90,00 € 63,00 incl. btw € 59,44 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

De rechtspositie van transgender personen in België

Een multidisciplinaire analyse na de wetten van 25 juni 2017 en 18 juni 2018

Boek | 1ste editie 2020 | België | Joz Motmans, Gerd Verschelden
Beschrijving

Sinds 1 januari 2018 wordt het privéleven van transgenderpersonen in België beter beschermd ingevolge de wet van 25 juni 2017. De aanpassing van de registratie van het geslacht in de registers van de burgerlijke stand is niet langer gekoppeld aan medische voorwaarden. De afgifte van afschriften en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand met zichtbare aanpassing van de geslachtsregistratie is sterk beperkt. De nieuwe regeling gaat uit van zelfbeschikking met voorlichting en een bedenktermijn. Ook minderjarigen kunnen vanaf de leeftijd van zestien jaar hun geslachtsregistratie laten wijzigen, maar enkel mits tussenkomst van een kinder- en jeugdpsychiater. Er werden garanties ingebouwd voor een standvastige keuze en tegen fraude. Terugkeer naar het oorspronkelijke geslacht is mogelijk, maar enkel na een gerechtelijke procedure. Er geldt specifiek nieuw afstammingsrecht voor transgenderpersonen en de regels inzake voornaamswijziging werden versoepeld. Al deze innovaties gaan gepaard met een overgangsregeling.

In dit boek wordt de rechtspositie van transgenderpersonen in België multidisciplinair benaderd. Sociologische en psychiatrische perspectieven vervolledigen een veelzijdige juridische benadering. Zowel de mensenrechten, het materiële personen- en familierecht als het procesrecht worden behandeld en er is ook aandacht voor belangrijke aspecten van internationaal privaatrecht en migratierecht. De baanbrekende rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, dat op 19 juni 2019 bepaalde aspecten van de nieuwe regeling heeft vernietigd omwille van de grondrechten van genderfluïde personen, kon nog worden meegenomen in de finale versie van dit boek.

Dit werk is in eerste instantie gemaakt ten behoeve van de betrokken transpersonen en hun naasten, maar het is ook gericht op advocaten, magistraten, ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand en andere professionals die de betrokkenen mogen begeleiden. De lezer kan een heldere uiteenzetting van de complexe rechtsregels combineren met het complete juridische bronnenmateriaal dat als bijlage is opgenomen.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400009066
Reeksnaam Reeks Gezondheidsrecht
Gewicht 540 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xvi + 225 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 10 feb. 2020
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoud
  Joz Motmans, Gerd Verschelden
 • Deel I. Sociologische en mensenrechtelijke context van de wet van 25 juni 2017
 • Hoofdstuk I. Inleiding: conceptueel kader
  Joz Motmans, Pieter Cannoot
 • Hoofdstuk II. Sociologische context
 • Hoofdstuk III. Internationale mensenrechtenstandaarden inzake genderidentiteit
 • Deel II. Aanpassing van de geslachtsregistratie: voorwaarden, gevolgen, privacy en overgangsrecht
 • Hoofdstuk I. Inleiding
  Gerd Verschelden
 • Hoofdstuk II. Bescherming van de privacy via een beperking van de aflevering van afschriften van akten van de burgerlijke stand en een beperking van de toegang tot de DABS
 • Hoofdstuk III. Aanpassing van de geslachtsregistratie
 • Hoofdstuk IV. Afstamming
 • Hoofdstuk V. Voornaamsverandering
 • Hoofdstuk VI. Overgangsrecht
 • Deel III. De rol van het Openbaar Ministerie
 • Hoofdstuk I.Vooronderzoek na kennisgeving door de ambtenaar van de burgerlijkestand van een aangifte en verklaring – facultatief advies
  Dirk De Waele
 • Hoofdstuk II. Advies in de procedure voor de familierechtbank na een verzoek tot aanstelling van een voogd ad hoc
 • Hoofdstuk III. Advies in de procedure voor de familierechtbank na verhaal door de betrokkene op basis van artikel 1385duodecies van het Gerechtelijk Wetboek
 • Hoofdstuk IV. Advies in de procedure voor de familierechtbank in het geval van een terugkeerprocedure naar het oorspronkelijke geslacht
 • Hoofdstuk V. Vordering tot nietigverklaring van de aanpassing van de geslachtsregistratiedoor het Openbaar Ministerie
 • Deel IV. Reflecties vanuit de jeugdhulpverlening. De rol van de kinder- en jeugdpsychiater
 • Hoofdstuk I. Inleiding
  Karlien Dhondt
 • Hoofdstuk II. Genderidentiteit en hulpverlening
 • Deel V. De Belgische Transgenderwet in een internationale context
 • Inleiding
  Jinske Verhellen
 • Hoofdstuk I. Procedure in België
 • Hoofdstuk II. Procedure in Nederland
 • Bijlagen