€ 109,00 incl. btw € 102,83 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Le droit de l'Union européenne et le juge belge / Het recht van de Europese Unie en de Belgische rec

Boek | 1ste editie 2015 | België | Koen Lenaerts
Beschrijving

L’importance pratique du droit de l’Union européenne est désormais incontestable dans la quasi-totalité des matières quotidiennement traitées par l’ensemble des praticiens belges. Auparavant confiné aux sphères du droit économique, il fait aujourd’hui sentir son influence dans des domaines aussi variés que le droit fiscal, le droit pénal, le droit social, le droit de la famille, le droit international privé, le droit de l’environnement ou le droit des étrangers,… Malgré cette importance pratique croissante et sa présence de plus en plus visible dans la jurisprudence des juridictions belges, le droit de l’Union demeure pourtant méconnu des magistrats et des avocats, qui se sentent souvent dépourvus afin d’appréhender l’ « unionisation » graduelle du droit belge.

En confiant la plume à des praticiens qui concilient la connaissance du droit belge et celle du droit de l’Union, cet ouvrage fournit au lecteur l’ensemble des balises théoriques et pratiques nécessaires à sa mobilisation efficace devant et par les juridictions belges. Outre une compilation approfondie de la jurisprudence belge relative à l’application du droit de l’Union, il offre une présentation pratique du droit de l’Union et des nombreuses potentialités ouvertes par son invocation devant les juridictions belges.

***************************

De praktische betekenis van het recht van de Europese Unie voor de dagelijkse rechtspraktijk is de dag van vandaag onomstreden. Daar waar de invloed van het EU-recht destijds beperkt was tot het economisch recht, is zijn invloed vandaag voelbaar in uiteenlopende rechtstakken, ondermeer in het fiscaal recht, het strafrecht, het sociaal recht, het familierecht, het internationaal privaatrecht, het milieurecht en het vreemdelingenrecht. Ondanks zijn groeiend praktisch belang en zichtbare aanwezigheid in de Belgische rechtspraak, lijkt het alsof het EU-recht onbekend blijft voor vele magistraten en advocaten, die vaak het gevoel hebben dat de toenemende ‘europeanisering’ van het Belgisch recht hen ontglipt.

Door het samenbrengen van juristen die een gedegen kennis van het Belgisch recht en het EU-recht combineren, wil dit boek de lezer alle theoretische en praktische richtlijnen bieden voor een doeltreffende aanwending van het EU-recht voor en door de Belgische rechter. Naast een grondig overzicht van de Belgische rechtspraak over de toepassing van het EU-recht, geeft het boek een praktische presentatie van het EU-recht en de talrijke mogelijkheden om zich erop te beroepen voor de Belgische rechter.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9782802749578
Gewicht 780 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 504 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Larcier
Taal Frans, Nederlands
Publicatiedatum 3 nov. 2015
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

Voorwoord – Préface
Inhoud – Sommaire
Introduction – Inleiding

Première partie : Problématiques générales relatives à l’application du droit de l’Union européenne par les juridictions nationales – Deel 1: Algemene aspecten van de toepassing van het EU-recht door de nationale rechter
De bevoegdheid van EU-lidstaten voor de aanname van regels van nationaal procesrecht: grenzen in de rechtspraak van het Hof van Justitie, door Janek Tomasz Nowak
De EU-rechtsorde: de beginselen van voorrang en rechtstreekse werking, door Nathan Cambien en Marieke Van Nieuwenborgh
La détermination de l’applicabilité du droit de l’Union européenne à une situation particulière, par Nicolas Cariat et Paul Dermine
“Help! Een prejudiciële vraag?” – Een eerste hulpdoos bij prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, door Tim Corthaut
Het Europees burgerlijk procesrecht en de inpassing ervan in de Belgische rechtsorde, door Sven Sobrie

Deuxième partie : L’application du droit de l’Union européenne par les juridictions belges – Deel 2: De toepassing van het EU-recht door de Belgische rechter

Le droit de l’Union européenne devant les juridictions de l’ordre judiciaire, par Jérémie Van Meerbeeck
De Raad van State als EU-rechter, door Kris Wauters m.m.v. Aurore Percy
Het Grondwettelijk Hof als EU-rechter, door Willem Verrijdt
L’application du droit de la concurrence par les autorités belges : un alignement parfait entre le droit belge et de l’Union européenne ?, par Damien Gerard
L’invocation du droit de l’Union européenne devant le Conseil du contentieux des étrangers, par Luc Leboeuf et Sylvie Saroléa
La « discrimination à rebours » et son appréhension par la Cour constitutionnelle belge, par Thomas Bombois
Overheidsaansprakelijkheid wegens schending van het EU-recht, door Britt Weyts

Troisième partie : Questions particulières de procédure – Deel 3: Specifieke procesrechtelijke vraagstukken
De invloed van het Europees recht op de Belgische taalwetgeving in gerechtszaken, door Isabelle Bambust
Quelques propos sur les dépens et l’aide juridictionnelle dans les procédures devant la Cour de justice de l’Union européenne et leur incidence dans les procédures nationales, par Jonathan Wildemeersch