€ 124,00 incl. btw € 116,98 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Duiding Federale Staatsstructuur

Code | 1ste editie 2018 | België | Benjamin Dalle, David Keyaerts, Wouter Pas, Jan Theunis, Willem Verrijdt
Beschrijving

Als gevolg van de opeenvolgende staatshervormingen is de Belgische staatsstructuur één van de meest complexe ter wereld geworden. Enkel door een ingewikkeld geheel van regels en instellingen was het mogelijk het Belgische evenwicht in stand te houden, tegemoet te komen aan verschillende verzuchtingen en conflicten te pacificeren.

De complexiteit komt tot uiting in versnipperde bevoegdheden tussen de verschillende overheden en een onduidelijk financieringsstelsel.

Sinds de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming hebben de onderscheiden beleidsniveaus het moeilijker dan ooit om te weten welke materies zij mogen regelen, wat de grenzen van hun bevoegdheden zijn en met welke overlegprocedures en andere samenwerkingsverplichtingen zij rekening moeten houden. De huidige bevoegdheidsverdeling is zo versplinterd dat de tekst van de grondwetsbepalingen en van de bepalingen van de wetten op de staatshervorming niet volstaat om haar te doorgronden.

Duiding Federale staatsstructuur beoogt in dit kluwen een leidraad te bieden aan overheden en rechtspraktizijnen. Het boek verheldert de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de instellingen aan de hand van een artikelsgewijze bespreking van de bepalingen van de Grondwet die handelen over de instellingen, alsook van de belangrijkste bepalingen van de bijzondere meerderheidswetten en de gewone wetten inzake de staatshervorming.

Daarbij wordt aandacht besteed aan de relevante parlementaire voorbereiding, rechtsleer, rechtspraak en adviezen van de Raad van State, afdeling Wetgeving.

De auteurs zijn allen professioneel actief in het staatsrecht en zijn aldus vertrouwd met de problemen die de Belgische staatsstructuur voor de praktizijn stelt. Zij dekken overigens een ruime waaier aan beroepsgroepen: academici, advocaten, staatsraden en auditeurs bij de Raad van State en referendarissen bij het Grondwettelijk Hof.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Wetboek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9782804481681
Reeksnaam Larcier Duiding
Gewicht 1329 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 876 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Larcier
Taal Nederlands
Publicatiedatum 4 mei 2018
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

I.  GRONDWET

II. GRONDWETTELIJKE DECRETEN VAN 1830

III. BIJZONDERE WET TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN

IV. GEWONE WET TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN

V. WET TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN VOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

VI. BIJZONDERE WET MET BETREKKING TOT DE BRUSSELSE INSTELLINGEN

VII. BIJZONDERE WET BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

VIII. BIJZONDER DECREET OVER DE VLAAMSE INSTELLINGEN