€ 165,00 incl. btw € 155,66 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Fiscaal optimaliseren: alle voordelige en juridisch veilige technieken

21 optimalisatietechnieken voor de slimme zelfstandige, vrije beroeper en bedrijfsleider

Boek | 13e editie 2024 | België | Johan Adriaens
Beschrijving

Samengevat

Het belang van fiscale optimalisatie kent iedereen maar het is niet evident om alle mogelijkheden te zien en optimaal te gebruiken. Hoe kunt u als ondernemer zeker zijn maximaal geld te besparen en hoe pakt u het efficiënt aan? Dit boek analyseert voor u 21 klassieke fiscale optimalisatietechnieken in functie van de laatste wetswijzigingen. We geven een antwoord op de vraag: "Wat kan nog en onder welke voorwaarden?" Dit Tips & Advies-Boek is een must-have voor iedereen die veilig fiscaal wil optimaliseren!

In detail

Om deze doelstelling te bereiken, behandelen we in deze nieuwe editie:

 • de antimisbruikbepaling: de huidige spelregels
 • 21 klassieke constructies in detail
  • de techniek in het kort
  • hoe die toe te passen?
  • onder welke voorwaarden?
  • de belangrijkste aandachtspunten
  • de conclusie: fiscaal misbruik of niet?

Hierbij houden we rekening met de meest recente arresten van o.a. de vennootschapsbelasting, de schenk- en erfbelasting, ... Ook het nieuw goederenrecht dat een nieuwe definitie aan het vruchtgebruik geeft wordt besproken. Elke vorm van fiscale optimalisatie kan als fiscaal misbruik beschouwd worden. Dit boek is uw leidraad om veilig en maximaal te optimaliseren zonder met de fiscus in de problemen te komen.


Voor wie?

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige, vrije beroeper en bedrijfsleider

 • die via volkomen wettelijke technieken zowel privé als professioneel de belastingdruk wil verlagen en minder belastingen wil betalen

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789464154702
Reeksnaam Reeks Tips & Advies
Gewicht 484 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 281 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Publicatiedatum 25 jun. 2024
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

In dit Tips & Advies-boek leest u...

Deel I - Wat zegt de antimisbruik­bepaling precies?

1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?

1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?

1.2. Twee algemene manieren om belastingen te besparen, worden geviseerd

1.3. Voor welke belastingen geldt de antimisbruikbepaling (niet)?

1.4. Sinds wanneer is de antimisbruikbepaling van toepassing?

2. Voorwaarden fiscaal misbruik

2.1. Objectief én subjectief element vereist

2.2. Bewijs van fiscaal misbruik

2.3. Gevolgen als de fiscus de antimisbruikbepaling met succes kan toepassen

2.4. Hoelang na de feiten kan de fiscus de antimisbruikbepaling toepassen en welke procedure moet hij volgen?

3. Circulaire van 10 april 2013 over registratie- en successierechten: een ‘witte’ en een ‘zwarte’ lijst

3.1. De ‘witte’ lijst

3.2. De ‘zwarte’ lijst (en de sancties)

3.3. Testamentaire bepalingen zijn geen misbruik

3.4. Gesplitste aankoop niet op de zwarte lijst?

3.5. Verzaking aan vruchtgebruik op onroerend goed toegevoegd aan zwarte lijst

3.6. Beoordeling geval per geval blijft de regel

Deel II - Klassieke optimalisatie­technieken, getoetst aan de antimisbruikbepaling

1. Een (gewone) hand- en/of bankgift

1.1. Wat houdt zo’n hand- of bankgift precies in?

1.2. Is dit voortaan fiscaal misbruik?

1.3. Conclusie: nog groen licht of niet?

2. Vruchtgebruik met uw vennootschap

2.1. Gesplitste aankoop om een onroerend goed via uw vennootschap te financieren

2.2. Optimaliseren door zo veel mogelijk kosten ten laste van uw vennootschap te leggen

2.3. Vruchtgebruik op een pand dat u al bezit overdragen aan uw eigen vennootschap

2.4. Mag u het vruchtgebruik op een stuk grond verlenen aan uw vennootschap en haar daarop laten bouwen?

2.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

3. Gesplitste aankoop van een pand door ouders en kinderen

3.1. Ouders kopen het vruchtgebruik en kinderen de blote eigendom

3.2. Mag u nog optimaliseren door vooraf de koopprijs voor de blote eigendom aan uw kinderen te schenken?

3.3. Mag u nog optimaliseren door te werken met een tijdelijk vruchtgebruik?

3.4. Mag u nog optimaliseren door te werken met een ‘omgekeerd’ vruchtgebruik?

3.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

4. Verkoop van een vennootschap met daarin alleen een pand

4.1. U verkoopt een vennootschap waarin enkel (nog) een pand zit

4.2. U splitst uw ‘gemengde’ vennootschap in een patrimoniumvennootschap en een andere vennootschap en verkoopt daarna de aandelen van de patrimoniumvennootschap

4.3. U brengt een bedrijfspand dat u privé heeft in in een vennootschap, waarna u de aandelen van die patrimoniumvennootschap verkoopt

4.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

5. Verhuur van een pand aan uw eigen vennootschap

5.1. Wat houdt het probleem van herkwalificatie van huur in loon precies in?

5.2. Mag u optimaliseren door een deel roerend te verhuren?

5.3. Mag u werken met een tussenpersoon?

5.4. Is huur laten vooruitbetalen een oplossing?

5.5. Mag u de huurovereenkomst met uw vennootschap laten ontbinden en het vruchtgebruik verkopen aan uw vennootschap?

5.6. Conclusie: nog groen licht of niet?

6. Optimaal interesten vragen aan uw vennootschap

6.1. Probleem van de herkwalificatie van interesten in dividenden

6.2. Mag u uw tegoeden nog opsplitsen in een lening met interesten en een lening zonder interesten?

6.3. Mag u een deel van uw rc inbrengen in het kapitaal om zo de herkwalificatie te vermijden?

6.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

7. Fictieve debetinteresten vermijden door de debetstand rekening-courant weg te werken

7.1. Debetstand van de rekening-courant

7.2. Hoe kunt u de debetstand wegwerken?

7.3. Is dat nu een probleem?

7.4. Zet uw rekening-courant om in een lening met vaste looptijd

7.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

8. Auto uit uw vennootschap halen en kilometervergoeding of huur aanrekenen

8.1. Voordeel auto

8.2. Auto uit uw vennootschap halen

8.3. Vergoeding aanrekenen voor het beroepsmatig gebruik

8.4. Is dat nu een probleem?

8.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

9. Zware belasting op voordeel van alle aard wegwerken met een dividend

9.1. Voordelen van alle aard worden zwaar belast

9.2. Voordeel afkopen en dividend opnemen

9.3. Is dat nu een probleem?

9.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

10. Pand uit uw vennootschap halen zonder het verkooprecht te betalen

10.1. U haalt een pand uit uw vennootschap en betaalt als registratierecht slechts € 50 of het verdelingsrecht van 1% (2,5%)

10.2. Uw vennootschap heeft enkel de grond verkregen met het verkooprecht en later haalt u het pand op die grond zonder verkooprecht naar u privé

10.3. U vormt uw NV om naar een BV, waarna u het pand eruit haalt zonder verkooprecht

10.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

11. Opmaken of wijzigen van een huwelijks­contract: wijzigingen in de huwgemeenschap die de successierechten beïnvloeden

11.1. Nut van een huwelijkscontract

11.2. Kunt u optimaliseren door een ‘langst leeft, al heeft’-beding of een keuzebeding in uw huwelijkscontract te zetten?

11.3. Kunt u optimaliseren door het ‘verschuiven’ van eigen vermogen naar de huwgemeen­schap?

11.4. Kunt u optimaliseren met een alsof- of verrekenbeding?

11.5. Kunt u optimaliseren met een ‘sterfhuisconstructie’?

11.6. Conclusie: nog groen licht of niet?

12. Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik

12.1. ‘Gewone’ schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

12.2. Kunt u nog optimaliseren door te werken met een tijdelijk vruchtgebruik?

12.3. Kunt u nog optimaliseren door te schenken met voorbehoud van blote eigendom?

12.4. Kunt u nog optimaliseren door te schenken met een (facultatieve) last?

12.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

13. Opname van een dividend i.p.v. een loon

13.1. Waarom zou u geen loon opnemen?

13.2. Is helemaal geen loon opnemen wel een goed idee?

13.3. Waarom zou u een (super)dividend opnemen i.p.v. een loon?

13.4. Is dat nu een probleem?

13.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

14. Onroerende goederen schenken in schijven van drie jaar

14.1. ‘Gewone’ schenking in schijven van onroerende goederen

14.2. Kunt u optimaliseren door een eigen onroerend goed eerst in de huwgemeenschap in te brengen en het vervolgens ieder voor de helft te schenken aan uw kinderen?

14.3. Kunt u optimaliseren door eerst geld te schenken aan uw kinderen en vervolgens het onroerend goed te verkopen i.p.v. het te schenken in schijven?

14.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

15. Sterfhuisclausule

15.1. Nut van een huwelijkscontract

15.2. Kunt u optimaliseren door een ‘sterfhuisconstructie’ in uw huwelijkscontract te zetten?

15.3. Conclusie: nog groen licht of niet?

16. Wederzijdse schenking tussen echtgenoten

16.1. Wederzijdse schenking tussen echtgenoten

16.2. Kunt u optimaliseren door aan de schenking een conventioneel beding van terugkeer te koppelen?

16.3. Kunt u optimaliseren door vóór de schenking goederen uit het gemeenschappelijk vermogen te verschuiven naar het eigen vermogen?

16.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

17. Werken met een managementvennootschap

17.1. Wat is een managementvennootschap?

17.2. Waarom is werken met een managementvennootschap interessant?

17.3. Is dat nu een probleem?

17.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

18. U schenkt de aandelen van uw vennootschap aan uw kinderen

18.1. U schenkt de aandelen van uw bedrijf in volle eigendom

18.2. U schenkt de aandelen van uw vennootschap aan uw kinderen, maar u bouwt de nodige controletechnieken in

18.3. U schenkt de aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik

18.4. U schenkt de aandelen met de bedoeling om ze onder te brengen in een maatschap

18.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

19. Werken via een duolegaat

19.1. Specifieke bevoordeling in een testament

19.2. Hoe werkt zo’n duolegaat en wat is het voordeel precies?

19.3. Fiscaal voordeel afgeschaft in Vlaanderen

19.4. Wat moet er precies in het testament staan?

19.5. Is er strikt genomen een fiscaal probleem?

19.6. Kan de techniek van het duolegaat nu ook nog of wordt het opletten?

19.7. Conclusie: nog groen licht of niet?

20. Inkoop eigen aandelen

20.1. Wat houdt zo’n inkoop eigen aandelen precies in?

20.2. Waarom is een inkoop eigen aandelen interessant?

20.3. Is dit voortaan ‘fiscaal misbruik’?

20.4. Alternatief: uittreding als aandeelhouder

20.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

21. Werken met een eigen holding

21.1. Waarom een eigen holding?

21.2. Antimisbruikbepaling inzake DBI-aftrek en rv-vrijstelling

21.3. Is het gebruik van een holding voortaan ‘fiscaal misbruik’?

21.4. Hoe aandelen in de holding doen belanden