€ 405,00 incl. btw € 382,08 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

FiscaalPRO

Praktische adviezen op maat van de fiscale professionals

Adviesbrief | Jaargang 7 - 11 nummers per jaar | België
Beschrijving

FiscaalPro is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om uw cliënten volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen te laten betalen
 • om uw cliënten betrouwbare en praktische adviezen te geven
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te antwoorden op vragen van uw cliënten
 • om steeds ondersteunend materiaal ter beschikking te hebben zoals cijfervoorbeelden, stroomdiagrammen en calculatietools

een uniek concept

 • op maat van de fiscaal professional
 • gefundeerde cijferanalyses van de nieuwe wetgeving en nieuwe standpunten van de fiscus
 • grondige diepgang – bekeken vanuit alle mogelijke invalshoeken
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken

Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de fiscaal professional

 • die voor zijn uw cliënten volkomen wettelijk een zo laag mogelijke belastingafrekening nastreeft
 • die zijn cliënten betrouwbare en praktische adviezen wil geven
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die met kennis van zaken wil antwoorden op vragen van uw cliënten
 • die steeds ondersteunend materiaal ter beschikking wil hebben zoals cijfervoorbeelden, stroomdiagrammen en calculatietools

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan de gegevens en situatie van cliënten

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in de dossiers van clïënten
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vlppbtal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • Aangifte
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Btw
  • Personenbelasting
  • Roerende voorheffing
  • Vennootschapsbelasting
  • Varia
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Auto & transport
  • Autokosten
  • Auto via vennootschap
  • Bedrijfswagen
  • Btw
  • Leasing
  • Lichte vrachtwagen
  • Woon-werkverkeer
  • Varia
 • Bedrijfsleider
  • Aansprakelijkheid
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Bezoldiging
  • Dividend
  • Huur
  • Interesten
  • Onkostenvergoeding
  • Rekening-courant
  • Sociale bijdragen
  • Tantième
  • Verhuren van roerende goederen
  • Voordeel van alle aard
  • Woon-werkverkeer
  • Varia
 • Beroepskosten
  • Aftrekbaarheid
  • Autokosten
  • Fiches
  • Gewestbelastingen
  • Onkostenvergoeding
  • Overdreven kosten
  • Relatiegeschenken
  • Restaurant- en representatiekosten
  • Voorraad
  • Voorziening
  • Varia
 • Btw
  • 6%
  • Btw-aangifte
  • Btw aanrekenen
  • Btw-aftrek
  • Btw-controle
  • Btw-eenheid
  • Btw-herziening
  • Btw op auto's
  • Btw-teruggave
  • Btw-verplichtingen
  • Internationale verrichtingen
  • Kosten van onthaal
  • Medecontractant
  • Varia
 • Controle & geschillen
  • Akkoord
  • Ambtshalve ontheffing
  • Belastingaanslag
  • Belastingcontrole
  • Betwistingen
  • Bezwaar
  • Boekhouding
  • Btw-controle
  • Sancties
  • Tekenen & indiciën
  • Varia
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Eenmanszaak
  • Beroepsinkomsten
  • Forfait
  • Meewerkende echtgenoot
  • Overdracht handelszaak
  • Stopzetting
  • Verliezen
  • Voorafbetalingen
  • Varia
 • Erven & schenken
  • Hand- & bankgift
  • Schenkingsrechten
  • Successierechten
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Internationaal
  • Internationale constructies
  • Varia
 • Investeringen
  • Afschrijvingen
  • Gespreide taxatie
  • Investeringsaftrek
  • Meerwaarden
  • Varia
 • Pensioen & verzekeringen
  • Buitenland
  • Gewaarborgd inkomen
  • Groepsverzekering
  • Hospitalisatieverzekering
  • Individuele levensverzekering
  • Pensioensparen
  • Pensioenvoorziening
  • Schuldsaldoverzekering
  • VAPZ
  • Varia
 • Personeel
  • Alternatief belonen
  • Bedrijfswagen
  • Maaltijdcheques
  • Onkostenvergoeding
  • Sociaal voordeel
  • Voordeel van alle aard
  • Woon-werkverkeer
  • Varia
 • Privé
  • Belastingvermindering
  • Beleggen
  • Burgerlijke staat
  • Diverse inkomsten
  • Energieaftrek
  • Gemeentebelastingen
  • Giften
  • Onderhoudsuitkeringen
  • Onroerende inkomsten
  • Personen ten laste
  • Roerende inkomsten
  • Woonfiscaliteit
  • Varia
 • Vastgoed
  • Aftrekbaarheid
  • Btw
  • Erfpacht
  • Gespreide taxatie
  • Huur
  • Meerwaarden
  • Onderhuur
  • Onroerende leasing
  • Onroerende voorheffing
  • Opstal
  • Patrimoniumvennootschap
  • Registratierechten
  • Verbouwingen
  • Vruchtgebruik
  • Woonfiscaliteit
  • Varia
 • Vennootschap
  • Aandelen
  • Abnormaal of goedgunstig voordeel
  • Auto via vennootschap
  • Belastingkrediet
  • Beleggen
  • Boekjaar
  • DBI-aftrek
  • Geheime commissielonen
  • Goodwill
  • Inkoop eigen aandelen
  • Investeringsaftrek
  • Investeringsreserve
  • Kapitaal
  • Liquidatiebonus
  • Managementvennootschap
  • Meerwaarden op aandelen
  • Notionele interestaftrek
  • Oprichting
  • Overname
  • Verlaagd tarief
  • Verliezen
  • Voorafbetalingen
  • Woning via vennootschap
  • Varia
 • Vzw
  • Aansprakelijkheid
  • Activiteiten & events
  • Actualiteit
  • Belastingen
  • Bestuur
  • Boekhouding
  • Btw
  • Giften
  • Schenkingen & legaten
  • Sponsoring
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligers
  • Werking 
Recenste nummer
BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT
Kapitaalvermindering op rekening-courant (rc): interest niet aftrekbaar?
Een NV vermindert haar kapitaal en boekt de vermindering op de rc van de aandeelhouder. De interest die de vennootschap op die rc betaalt, wordt door de fiscus verworpen. Wat vond de rechter daarvan?
ACTUALITEIT - BELASTINGEN
Auteursrechten: de relatieve grens blijkt inderdaad relatief
Met de hervorming van het regime van de auteursrechten (AR) beoogde de wetgever een nauwere afbakening en duidelijkere regelgeving. Het gebruik zou weer naar de kern herleid worden en discussie in de kiem gesmoord. Bijna een jaar na de inwerkingtreding moet worden vastgesteld dat de gemoederen nog niet zijn bedaard en dat de onzekerheid nog floreert.
INTERNATIONAAL
Dubbelbelastingverdrag België-Nederland: exemption (ne) vaut (pas) impôt?
Buitenlandse inkomsten worden in België in principe vrijgesteld wanneer ze in het buitenland belast zijn. Onder het vorige dubbelbelastingverdrag met Nederland leidde die taxatievoorwaarde vaak tot discussie met de fiscus. Op 21 juni 2023 hebben België en Nederland nu een nieuw dubbelbelastingverdrag, inclusief twee protocols, getekend. Het is de verwachting dat dit nieuwe dubbelbelastingverdrag in werking zal treden vanaf 1 januari 2025. Brengt het nieuwe verdrag meer duidelijkheid?
PRIVÉ - ONROERENDE INKOMSTEN
Onroerend of beroepsinkomen: het Grondwettelijk Hof brengt (geen) duidelijkheid
Zoals eerder toegelicht in onze bijdrage van juni, vormt art. 7 WIB 92 het basisartikel voor de belastbaarheid van onroerende inkomsten in de personenbelasting (pb). Uit dit artikel volgt o.a. dat voor de zgn. verhuurde ‘bebouwde onroerende goederen’ het gebruik van het pand door de huurder bepalend is. Ook het handelen van de verhuurder kan evenwel een fiscale impact hebben.
BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN
Wordt de ‘kleineondernemersregeling’ inzake btw uitgebreid vanaf 01.01.2025?
De ‘kleineondernemersregeling’ inzake btw voorziet erin dat belastingplichtigen met een beperkte omzet ervoor kunnen kiezen om vrijgesteld te worden van hun btw-verplichtingen. Zij hoeven dan geen periodieke btw-aangiften in te dienen, noch btw aan te rekenen op hun handelingen, maar hebben ook geen recht op aftrek van de hun aangerekende btw. Deze regeling is voorzien in de EU-richtlijn (art. 281 e.v. EU-richtlijn) en werd omgezet in Belgische wetgeving (art. 56 bis W.Btw) . In België bedraagt het drempelbedrag momenteel € 25.000. Vanaf 2025 zal deze regeling worden uitgebreid.
KAPITAALVERMINDERING
Pro-rata-aanrekening kapitaalvermindering: beslissing en niet-betaling is bepalend
Wanneer een Belgische vennootschap haar kapitaal vermindert, kan dit bij toepassing van een fiscale fictie aanleiding geven tot een dividenduitkering voor Belgische fiscale doeleinden. Wat is dan het ijkpunt: de beslissing tot kapitaalvermindering of de betaling?
PERSONEEL - ONKOSTENVERGOEDING
Meer dagvergoeding sinds 01.12.2023!
Het maximale bedrag dat u als zgn. binnenlandse dagvergoeding kunt uitkeren, werd op 1 december 2023 geïndexeerd. We zetten even alles op een rij, dan bent u weer helemaal mee.