€ 273,00 € 191,10 incl. btw € 180,28 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Gemeenrechtelijke clausules, vol. I en II

Boek | 1ste editie 2013 | België | Gabriel-Luc Ballon
Beschrijving

Het opstellen en interpreteren van contracten is maatwerk geworden. In steeds complexere contractuele verhoudingen is het een ware kunst om contracten op de wederzijdse behoeft en van de contractpartijen af te stemmen. Indien het opstellen van contracten al geen kunst is, is het op zijn minst een specifieke techniek. Alle juristen – zowel advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, managers, bankjuristen enz. – hebben tijdens hun carrière deze techniek nodig.

Al te vaak steunt de kennis van deze techniek op ervaring en autodidactiek. Bij de vorming van juristen heeft men tot nog toe al te weinig aandacht gehad voor deze bijzondere techniek. De juridisch-technische kennis haalt in een rechtenopleiding vaak de bovenhand op de vaardigheden, en als vaardigheden al aan bod komen, is het vaak eerder het pleiten en argumenteren dan het schrijven van contracten.

De reeks beoogt deze techniek aan te leren, eerder dan de ‘knip-en-p lak’-cultuur die soms opgang maakt aan te moedigen. De reeks biedt daarom geen modelcontracten aan, maar voorbeeldclausules die theoretisch ingebed en gekaderd worden.
Elke clausule wordt op een heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van elke clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. Vervolgens wordt de clausule geduid en uitvoerig toegelicht. De handige checklist ter afronding vormt een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Elk boek in de reeks wordt afgesloten met een lexicon, waarin de clausules worden opgelijst en vertaald naar het Frans, Duits en Engels. Het lexicon laat u toe te zoeken op de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse zoekterm.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400003095
Reeksnaam Contractuele clausules
Gewicht 3199 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxiv + 1838 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 20 jun. 2013
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudstafel
 • DEEL 1. PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN
 • Geheimhoudingsclausules
 • Gentlemen’s agreements
 • Entire Agreement Clauses
 • Prioriteitsclausules
 • Taalclausules
 • Titelclausules
 • Due diligence-clausules
 • Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen
 • DEEL 2. TOTSTANDKOMING EN BEWIJS
 • Preambules
 • Identificatie van partijen
 • Intuitu personae-clausules
 • Clausules i.v.m. de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden
 • Clausules in verband met dwaling
 • Clausules betreff ende het voorwerp en de oorzaak
 • Bewijsclausules
 • DEEL 3. MODALITEITEN VAN DE OVEREENKOMST
 • Opschortende en uitdovende tijdsbepalingen
 • Opschortende en ontbindende voorwaarden
 • Clausules inzake hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
 • Clausules in verband met de overdraagbaarheid van schuldvorderingen
 • Factoringclausules
 • Clausules tot overdracht van schulden
 • Clausules tot overdracht van overeenkomst
 • Derdenbedingen
 • Concurrentieclausules
 • DEEL 4. NIET-UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
 • Ingebrekestellingsclausules
 • ENAC-clausules of opschortingsclausules
 • Compensatieclausules
 • Overmachts-, imprevisie- en hardship-clausules
 • Material adverse change-clausules (MAC)
 • Exoneratieclausules
 • Clausules in verband met de (niet-)nakoming van de overeenkomst
 • Schadebedingen
 • Interestbedingen
 • Clausules tot afstand van verhaal in de brandpolis en de huurovereenkomst
 • DEEL 5. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
 • Verlengings- en vernieuwingsclausules
 • Eenzijdige opzeggingsbedingen
 • Ontbindingsclausules
 • Nietigheidsclausules
 • Restitutieclausules
 • Verjaringsclausules
 • DEEL 6. GESCHILLENBESLECHTING
 • Bemiddelingsbedingen
 • Governance-clausules
 • Arbitragebedingen
 • Forumkeuzebeding
 • Rechtskeuzebeding
 • Keuze van woonplaats naar internationaal recht
 • Keuze van woonplaats naar intern recht
 • Lexicon