€ 187,00 € 130,90 incl. btw € 123,49 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Grenzen voorbij

Liber discipulorum Bernard Tilleman

Boek | 1ste editie 2020 | België | Sébastien De Rey, Nicolas Van Damme, Tom Gladinez
Beschrijving

In augustus 2020 heeft prodecaan Bernard Tilleman in de Leuvense Rechtsfaculteit de portrettengalerij van gewezen decanen vervoegd. Als blijk van hulde en dank na een decanaat van acht jaar bieden zijn academische discipelen hem dit Liber discipulorum aan. Discipelen hier zijn de doctores en doctorandi die Bernard Tilleman als promotor of copromotor van hun proefschrift hadden of hebben. Zoals het onderzoek en het expertisedomein van Bernard Tilleman zelf bevat dit boek bijdragen over het gemeen contractenrecht, bijzondere contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en publiekrecht. Deze unieke publicatie telt 34 bijdragen. De auteurs zijn werkzaam aan de universiteit, in de advocatuur, de magistratuur, het parket, het parlement en de bedrijfswereld..

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400012899
Gewicht 1410 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xvi + 807 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 26 nov. 2020
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoud
 • I. Gemeen contractenrecht
 • Gewetensvol contracteren
 • Smart contracts. Het recht te slim af?
 • No Oral Modification-bedingen
 • Bezint eer ge verbindt! De verbintenis van de voorkeurgever nader bekeken
 • De twee gedaantes van het principe van integrale schadevergoeding. Een summiere analyse vanuit de contractuele aansprakelijkheid
 • Het cumulverbod tussen ontbinding van de overeenkomst en gedwongen uitvoering van de overeenkomst
 • II. Bijzonder contractenrecht
 • Het begrip ‘koop’ in de Nieuwe Richtlijn Consumentenkoop
 • Favor empti. Aanneming vs. koop in het Weens Koopverdrag en het Verdrag van New York van 1974
 • Grondslagen van termijnen in het aannemingsrecht. Einde van het verval?
 • Contractvrijheid inzake duur, opzegging en hernieuwing van eenhandelshuurcontract(sinds de zesde staatshervorming)
 • 20 jaar Kansspelwet. Een verhaal van winst en verlies
 • Vindingen in opdracht
 • Geheimhoudingsovereenkomsten.Tips & tricks
 • Naamgebruik als conditio sine qua non voor succesvolle naamsponsoring
 • ‘Bestuur’ van de faculteit. Een ‘reis’ door de tijd
 • Passagiersrechten. Van veiligheid naar stiptheid en terug naar veiligheid
 • Naar een boek ‘bijzondere overeenkomsten’ in het nieuw BurgerlijkWetboek? Enkele perspectieven
 • III. Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht
 • Spreken is zilver, comments zijn fout. Lacunes in het aansprakelijkheidsregimevoor onrechtmatige uitlatingen van internetgebruikers
 • Persoonlijkheidsrechtelijke beschouwingen bij deepfakes
 • Een rechtseconomische kijk op voordeelafdracht bij contractuelewanprestatie
 • Verlies van een kans bij privaatrechtelijke handhaving vanEU-mededingingsrecht. Kans op beterschap?
 • ‘Blik naar het noorden’. Wat we kunnen leren van marginale toetsing inhet Nederlandse recht
 • Naar algemene verjaringsregels voor ADR
 • IV. Ondernemings- en vennootschapsrecht
 • Nieuwe informatieplicht (en aansprakelijkheid?) voor deelplatformenna de modernisering van het consumentenrecht
 • De b2b-wet van 4 april 2019 in vogelvlucht
 • Distributierecht. Zin of onzin van wetgevende tussenkomst
 • Bevoegdheden van de algemene vergadering inzake OBA na het WVV
 • De coöperatieve vennootschap en vrije beroepers. Compatibel of strengverbod?
 • V. Publiek recht
 • De inwerkingtreding van nieuwe wetten. Een pleidooi voor vaste verandermomentenen een minimum-inwerkingtredingstermijn
 • Intern en extern pluralisme in scholen. Twee communicerende vatendie lost in translation lijken
 • Iedereen wil toch CAfA!
 • Cultuur tussen de lijntjes lezen. EHRM-technieken ter beschermingvan culturele rechten
 • Afpersing ter afdwinging van een rechtmatige vordering
 • Wetsontduiking in het strafrecht
 • Nawoord. Voorbij grenzen, nabij mensen