€ 135,00 incl. btw € 127,36 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Hand- of bankgift of schenking voor een notaris?

Boek | 1ste editie 2023 | Johan Adriaens
Beschrijving

samengevat

Dit volledig geactualiseerde boek geeft u een praktisch antwoord op al uw vragen inzake het schenken van roerende goederen zoals geld of effecten. We analyseren vier populaire technieken in het licht van het hervormde federale erfrecht en de nieuwe erf- en schenkbelasting in Vlaanderen. Daarnaast brengen we ook de gevolgen van de gewijzigde standpuntenvan Vlabel in kaart en bespreken we de Belgische 'bierroute' als alternatief voor de Nederlandse notaris (de zgn. 'kaasroute').

Dit boek is dan ook een must have om uw erfgenamen nu al gelukkig te maken en later minder erfbelasting te betalen.

in detail

Schenken is een veelvoorkomende vorm van successieplanning. De keuze van de juridisch veilige en fiscaal optimale schenkingstechniek in functie van de vele nieuwe opportuniteiten en mogelijkheden geeft u de zekerheid dat uw erfgenamen minder erfbelasting betalen. In dit dossier behandelen we:

 • de vier schenkingstechnieken van a tot z
  • handgift
  • bankgift
  • schenking voor de Nederlandse notaris ('de kaasroute'
  • schenking voor de Belgische notaris (inclusief de 'bierroute')
 • in functie van wat en aan wie u schenkt
  • geld
  • beleggingen
  • specifieke voorwerpen
  • aandelen of bestanddelen van uw bedrijf
  • aan uw partner: getrouwd of samenwonend
  • aan uw kinderen
 • 23 antwoorden op veelgestelde vragen uit de praktijk

Dit boek helpt u om in de toekomst voor elke soort schenking, ook voor minder vanzelfsprekende schenkingen zoals een auto, een boot, ... de correcte en fiscaal meest voordelige schenkingstechniek te kiezen. Daarnaast is het ook belangrijk oude schenkingen te herevalueren.


Voor wie ?

Dit Tips & Advies-boek is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die overweegt een schenking te doen en hiervoor een juridisch veilige en fiscaal optimale schenkingstechniek wil kiezen in functie van alle nieuwe wetten en regels in voege sinds 01.09.2018.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema.
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789464153538
Reeksnaam Reeks Tips & Advies
Gewicht 196 g
Beschikbaarheid In voorraad
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Publicatiedatum 9 nov. 2023
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

In dit Tips & Advies-boek leest u...

Inhoudstafel

1. Vier schenkingstechnieken

1.1. Handgift

1.2. Bankgift

1.3. Schenking voor de Nederlandse notaris

1.4. Schenking voor de Belgische notaris

1.5. Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de vier technieken?

1.6. De ‘bierroute’ als alternatief voor de Nederlandse notaris (‘kaasroute’)?

2. Concrete schenkingen: welke techniek gebruikt u en waarom?

2.1. U schenkt geld

2.2. U schenkt beleggingen

2.3. U schenkt aan uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

2.4. U schenkt specifieke voorwerpen

2.5. U schenkt (aandelen of bestanddelen van) uw bedrijf

2.6. Enkele specifieke schenkingen

3. FAQ

3.1. Is er één goede reden om een schenking van een eenvoudige som geld niet via een bankgift te doen?

3.2. Kunt u voorwerpen die te zwaar zijn om zomaar te verplaatsen (bv. een marmeren beeld, een zware kast) schenken via een handgift?

3.3. U heeft uw buitenverblijf in bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje geschonken aan uw kind(eren). Moet u nu drie jaar wachten vooraleer u in België een schenking kunt doen tegen de laagste tarieven?

3.4. Kunt u een foutief uitgevoerde hand- of bankgift achteraf nog ‘rechtzetten’?

3.5. Kunt u een schenking (in welke vorm dan ook) achteraf weer ongedaan maken?

3.6. Kunt u ‘versnipperde’ hand- of bankgiften, die op een verschillend tijdstip gedaan zijn, samen laten registreren (mocht dat ineens nodig blijken te zijn)?

3.7. Kunt u goederen uit uw ‘gemeenschappelijk vermogen’ aan bv. uw kind(eren) schenken?

3.8. Kunnen echtgenoten gemeenschappelijke goederen aan elkaar schenken?

3.9. Wanneer u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, kunt u er dan voor zorgen dat het aandeel in het vruchtgebruik van de eerststervende terechtkomt bij de langstlevende echtgenoot?

3.10. Kunt u kiezen in welk kantoor rechtszekerheid u een hand- of bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris laat registreren?

3.11. Hoeveel spaart u uit door een schenking niet notarieel te doen, maar bv. een bankgift te doen en deze achteraf zelf te laten registreren?

3.12. In Vlaanderen geldt er tegenwoordig soms een ‘verdachte periode’ van zeven jaar i.p.v. drie jaar. Wanneer is dat precies het geval?

3.13. In het kader van een successieplanning heeft u de aandelen van uw vennootschap aan uw kind(eren) geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Achteraf merkt u echter dat de ‘controle’ die u ingebouwd heeft via het vruchtgebruik toch net niet ver genoeg gaat, omdat u niet alleen kunt beslissen over de verkoop van uw bedrijf. Kunt u dat nog oplossen?

3.14. Kunt u een schenking doen aan uw (klein)kind(eren) zonder dat zij dat nu al weten?

3.15. U heeft destijds een schenking gedaan ‘als voorschot op erfdeel’. De situatie is intussen echter grondig gewijzigd en u wilt de schenking veranderen in een schenking ‘buiten erfdeel’ (of omgekeerd). Kan dat?

3.16. Kunt u bv. aandelen van uw vennootschap, een kunstwerk, enz. schenken aan uw kind(eren) en hen tegelijk verbieden om de geschonken goederen te verkopen?

3.17. Kunt u bv. geld of aandelen schenken aan uw kind(eren) en tegelijk beletten dat een stuk daarvan bij uw schoonzoon of -dochter terechtkomt?

3.18. Kunt u bv. een effectenportefeuille schenken aan uw kind(eren) en ervoor zorgen dat uw schoonzoon of -dochter ook geen recht heeft op de opbrengsten daarvan (die in principe in het gemeenschappelijk vermogen vallen)?

3.19. Kunt u een som geld geven aan uw kind(eren) en hen verplichten om dat geld te gebruiken voor hun (ver)bouw(ing)?

3.20. Klopt het dat het niets uitmaakt dat er in een notariële schenkingsakte staat dat deze ‘buiten deel’ is, ook als u bv. maar één kind heeft? Of is er een goede reden om dat er toch niet in te zetten?

3.21. Kunt u een hand- of bankgift ook gebruiken om een schuld kwijt te schelden (bv. een lening die u gegeven heeft aan uw zoon of dochter, maar nu moeten ze deze niet meer terugbetalen)? Vanaf wanneer begint de driejarige termijn precies te lopen: vanaf de overhandiging van het geld of vanaf de kwijtschelding van de terugbetalingsplicht?

3.22. Mag de notaris een vroegere hand- of bankgift in een notariële akte vermelden, bijvoorbeeld om indiciaire vragen van de Belastingen te vermijden of is dat gevaarlijk?

3.23. Is een hand- of bankgift eigenlijk wel een geldige schenking, want deze gebeurt toch niet volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek?

4. Schema