€ 86,00 incl. btw € 81,13 excl. btw
Studentenprijs: € 37,00
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Handboek boekhouden IFRS

Essentiële begrippen en standaarden

Boek | 1ste editie 2017 | België | Erik De Lembre, Ignace Bogaert
Beschrijving

In Handboek Boekhouden – IFRS worden de verschillende IFRS-standaarden behandeld vanuit een Belgische toepassingscontext. Het handboek maakt een duidelijk onderscheid tussen de meeste relevante standaarden om een goede basiskennis te verwerven, en daarnaast ook toevoegingen om een meer diepgaande kennis op te bouwen. Hierdoor richt dit handboek zich zowel naar de academische wereld als naar de actieve beroepsbeoefenaar die in aanraking komt met IFRS-rapporteringsaspecten.
Het handboek illustreert de verschillende standaarden met praktijkvoorbeelden uit Belgische jaarrekeningen van beursgenoteerde vennootschappen. Tevens wordt de aansluiting met het Belgische boekhoudrecht steeds behouden aan de hand van een visuele concordantietabel tussen de relevante geconsolideerde balansrubrieken volgens het Belgische boekhoudrecht en de overeenkomstige IFRS-standaard(en).
Naast de theoretische concepten hebben de auteurs er ook voor geopteerd om ieder hoofdstuk af te sluiten door praktische gevalstudies.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400006430
Reeksnaam Handboek Boekhouden
Gewicht 1240 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxvi + 548 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 20 feb. 2017
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudstafel
  Erik De Lembre, Ignace Bogaert
 • Hoofdstuk 0. IASB, EFRAG en EU - Een historisch overzicht
 • Deel 1. Basisprincipes jaarrekening onder IFRS
 • Hoofdstuk 1. Raamwerk voor de opstelling en presentatie van jaarrekeningen
 • Hoofdstuk 2. Presentatie van de jaarrekening (IAS 1)
 • Hoofdstuk 3. Kasstroomoverzicht (IAS 7)
 • Hoofdstuk 4. Grondslagen voor de financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten (IAS 8)
 • Hoofdstuk 5. Gebeurtenissen na de verslagperiode (IAS 10)
 • Hoofdstuk 6. Winst per aandeel (IAS 33)
 • Hoofdstuk 7. Tussentijdse financiële verslaggeving (IAS 34)
 • Hoofdstuk 8. Eerste toepassing IFRS (IFRS 1)
 • Hoofdstuk 9. Operationele segmenten (IFRS 8)
 • Deel 2. Basiswaarderingsregels
 • Hoofdstuk 10. Reële waarde (IFRS 13)
 • Hoofdstuk 11. Bijzondere waardevermindering van activa (IAS 36)
 • Hoofdstuk 12. Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa (IAS 37)
 • Hoofdstuk 13. De gevolgen van wisselkoerswijzigingen (IAS 21)
 • Hoofdstuk 14. Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatie over overheidssteun (IAS 20)
 • Deel 3. Activa
 • Hoofdstuk 15. Materiële vaste activa (IAS 16)
 • Hoofdstuk 16. Leaseovereenkomsten (IAS 17)
 • Hoofdstuk 17. Immateriële vaste activa (IAS 38)
 • Hoofdstuk 18. Vastgoedbeleggingen (IAS 40)
 • Hoofdstuk 19. Biologisch actief/landbouw (IAS 41) en exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen (IFRS 6)
 • Hoofdstuk 20. Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten (IFRS 5)
 • Hoofdstuk 21. Voorraden (IAS 2) en onderhanden projecten in opdracht van derden (IAS 11)
 • Deel 4. Passiva (en financiële instrumenten binnen de activa)
 • Hoofdstuk 22. Financiële instrumenten (IAS 32, IAS 39, IFRS 7)
 • Deel 5. Opbrengsten en kosten
 • Hoofdstuk 23. Opbrengsten (IAS 18)
 • Hoofdstuk 24. Personeelsbeloningen (IAS 19)
 • Hoofdstuk 25. Op aandelen gebaseerde betalingen (IFRS 2)
 • Hoofdstuk 26. Winstbelastingen (IAS 12)
 • Deel 6. Bijzondere uitdiepingen
 • Hoofdstuk 27. Investeren in geassocieerde ondernemingen en joint ventures (IAS 28)
 • Hoofdstuk 28. Bedrijfscombinaties (IFRS 3)
 • langen in andere entiteiten (IFRS 12)
 • Hoofdstuk 30. GEzamenlijke overeenkomsten (IFRS 11)
 • Hoofdstuk 31. Informatie over verbonden partijen (IAS 24) en informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten (IFRS 12)
 • Bijlage