€ 223,00 incl. btw € 210,38 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht

Boek | 1ste editie 2009 | België | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Dit boek is een echt “handboek”, een ware verhandeling van kennis en kunde. Een verhelderend overzicht van de buitencontractuele aansprakelijkheid in België, waarin alle onderwerpen aan bod komen die voor juristen in de praktijk of in hun studie relevant zijn, gekruid met kritische en persoonlijke stellingen.
Naast een grondige juridische analyse van dit rechtsdomein, wordt het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in dit boek in een breder kader geplaatst en gesitueerd t.a.v. de sociale zekerheid en de verzekeringen. Ook de verhouding tot het straf(proces)recht en de contractuele aansprakelijkheid (samenloop en coëxistentie) komt uitgebreid aan bod. Het kernstuk van het werk, m.n. de aansprakelijkheid voor eigen gedrag, voor andermans gedrag en voor zaken wordt heel uitvoerig besproken en diepgaand geanalyseerd.  Vervolgens komen de schade en de schadeloosstelling aan bod, evenals het causaal verband (met o.a. de equivalentietheorie, het bewijs, de pluraliteit van oorzaken, enz.). Zelfs aan de werking van exoneratie- en vrijwaringsbedingen - een hoofdstuk dat men normaliter in een boek over verbintenissenrecht verwacht - wordt ruim aandacht geschonken.
De explosie van rechtspraak en rechtsleer heeft de auteurs ertoe gedwongen een selectie te maken. Vanzelfsprekend ging de aandacht naar meer recente publicaties en uitspraken. Maar ook oudere rechtsleer of rechtspraak wordt soms verwerkt wanneer die nog steeds relevant is, bv. omdat een historisch inzicht van belang is of omdat in die oudere bronnen een origineel en/of interessant idee ontsproten is.
Om de omvang van dit referentiewerk binnen redelijke perken te houden, werden buitenlandse bronnen slechts sporadisch gebruikt, meestal daar waar het Belgische recht tekort schiet.
Dit handboek is een onmisbaar en waardevol naslagwerk voor iedere jurist, in het bijzonder iedere advocaat, notaris, magistraat, bedrijfs-  en verzekeringsjurist, of student, die met deze belangrijke rechtstak in contact komt.

Thierry Vansweevelt is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert Aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen (dagstudenten) en Gezondheidsrecht. Zijn proefschrift “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis” werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs 1992. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij de Prijs Onderzoeksraad UA. Van 2003 tot 2006 was hij Decaan van de rechtsfaculteit UA. Hij is advocaat in het kantoor Dewallens & Partners.
Britt Weyts is hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceert Aansprakelijkheidsrecht  en risicoverzekeringen (avondstudenten),  Verzekeringsrecht en Evaluatie van menselijke schade. Haar proefschrift “De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht” werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs  2004. Zij is advocaat in het kantoor Linklaters.“I can be brief about the merits of this book: it is simply outstanding both in depth, breadth and size (both literally and figuratively!). .. The current edition is an excellent display of scholarly achievement in itself. For a comparative tort lawyer, this book offers not merely a comprehensive review of Belgian law as it stands but also extensive insights into the current state of affairs in Belgian tort law literature. Admittedly, not many comparatists will be able to read Dutch. They don’t know what they’re missing out on!”
Prof. van Boom in JETL, 2011/3

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400000001
Gewicht 1645 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxxi + 935 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 19 nov. 2009
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudstafel
  Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
 • Deel I Het belang en de situering van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
 • Hoofdstuk I Situering, doelstellingen, krachtlijnen, kritiek en vooruitzichten
 • Hoofdstuk II De verhouding buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en straf(proces)recht
 • Hoofdstuk III De verhouding buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: samenloop en coëxistentie
 • Deel II Aansprakelijkheid voor eigen gedrag
 • Inleiding
 • Hoofdstuk I Het buitencontractuele foutbegrip
 • Hoofdstuk II Risicoaanvaarding
 • Hoofdstuk III Rechtsmisbruik
 • Hoofdstuk IV De schijn- of vertrouwensleer
 • Hoofdstuk V Overheidsaansprakelijkheid
 • Hoofdstuk VI De gekwalificeerde fouten
 • Hoofdstuk VII Rechtvaardigingsgronden
 • Deel II Aansprakelijkheid voor andermans daad
 • Hoofdstuk I De aansprakelijkheid voor andermans gedrag
 • Hoofdstuk II De aansprakelijkheid van de ouders (art. 1384, lid 2 B.W.)
 • Hoofdstuk III De aansprakelijkheid van de onderwijzer (art. 1384, lid 4 B.W.)
 • Hoofdstuk IV Aansprakelijkheid van aanstellers en meesters voor schade veroorzaakt door aangestelden en dienstboden (art. 1384, lid 3 B.W.)
 • Hoofdstuk V De aansprakelijkheid van en voor vrijwilligers
 • Hoofdstuk VI De aansprakelijkheid van en voor overheidspersoneel
 • Deel IV Aansprakelijkheid voor zaken
 • Hoofdstuk I Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebrekkige zaken (art. 1384, lid B.W.)
 • Hoofdstuk II Productaansprakelijkheid: de wet van 25 februari 1991
 • Hoofdstuk III De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren (art. 1385 B.W.)
 • Hoofdstuk IV Aansprakelijkheid voor gebouwen (art. 1386 B.W.)
 • Deel V Schade en schadeloosstelling
 • Hoofdstuk I Het schadebegrip
 • Hoofdstuk II Algemene regels m.b.t. de schadeloosstelling
 • Hoofdstuk III De schadeposten en hun vergoeding
 • Deel VI Het causaal verband
 • Hoofdstuk I Algemene inleiding
 • Hoofdstuk II De equivalentieleer
 • Hoofdstuk III Het bewijs van het causaal verband
 • Hoofdstuk IV Pluraliteit van oorzaken
 • Hoofdstuk V Uitzonderingen en temperingen op de equivalentielees
 • Deel VII Buitencontractuele aansprakelijkheidsregelingen
 • Hoofdstuk I Begrip en soorten aansprakelijkheidsregelingen
 • Hoofdstuk II Toepassingsgebied buitencontractuele regelingen
 • Hoofdstuk III Geldigheidsvoorwaarden
 • Hoofdstuk IV Derdenbewerking van exoneratie- en vrijwaringsbedingen
 • Trefwoordenregister