€ 210,00 incl. btw € 198,11 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Handboek gezondheidsrecht Volume I (tweede editie) (gebonden)

Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid

Boek | 2e editie 2022 | België | Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens
Beschrijving

De tweede editie van het Handboek Gezondheidsrecht is een uniek en alomvattend opus magnum waarin de positie van de zorgverlener, niet alleen t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. alle andere zorgverleners, de andere beroepsbeoefenaars, de gezondheidszorginstellingen én de overheid aan bod komt, en dit op een zéér grondige wijze.

Volume I behandelt het volledige zorgaanbod en het statuut van de zorgverleners.

Niet alleen wordt de klassieke arts-patiëntrelatie besproken, maar ook minder belichte statuten van artsen, zoals de arbeidsarts, de controlearts, de ziekenfondsarts en de verzekeringsarts. Verder wordt uitvoerig ingegaan op het juridische statuut van artsen in ziekenhuisverband en de professionele samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt voor de eerste keer in een handboek specifieke en grondige aandacht besteed aan het statuut van andere beroepsbeoefenaars, zoals de tandarts, de apotheker, de kinesitherapeut, de vroedvrouw, de verpleegkundige, de paramedische beroepen, de beoefenaars van niet-conventionele behandelwijzen, de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de psychotherapeuten.

Aandacht gaat ook uit naar de producten in de gezondheidzorg: geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Naast de rechten van de zorgverlener, zoals het recht op therapeutische vrijheid, op een honorarium, op het maken van reclame, worden vanzelfsprekend ook hun plichten en hun aansprakelijkheid zeer uitgebreid uiteengezet.

In Volume II van dit handboek worden de rechten van patiënten tijdens de levensloop van de persoon gevolgd: van embryo tot lijk. De patiëntenrechten zelf spelen een steeds belangrijker rol in de rechtspraak en worden uitvoerig besproken: het recht op gezondheidszorg, op vrije keuze van beroepsbeoefenaar, op geïnformeerde toestemming, op inzage in en afschrift van het patiëntendossier, op bescherming van de persoonlijke levenssfeer evenals het beroepsgeheim en de GDPR , het klachtrecht en de ombudsfunctie en ten slotte de medische expertise.

Ook de Wet Medische Experimenten, de Wet Orgaantransplantatie en de Wet Menselijk Lichaamsmateriaal komen hier aan bod, net zoals de rechten bij het levenseinde: levensbeëindiging zonder verzoek, euthanasie, hulp bij zelfdoding, pijnbestrijding, palliatieve zorg, staken of niet instellen van een behandeling, de voorafgaande wilsverklaringen, de vaststelling en de publiciteit van het overlijden en het statuut van het lijk.

Het Handboek Gezondheidsrecht bevat dan ook een ongekende rijkdom aan onderwerpen, die allemaal sterk worden uitgewerkt. Het resultaat is een weldoordacht en alomvattend handboek dat vertrekt vanuit de noden van de praktijk. Dit boek is dan ook hét onmisbare referentiewerk voor iedereen die met het gezondheidsrecht wordt geconfronteerd: een betrouwbaar naslagwerk voor advocaten, magistraten, artsen en al wie betrokken is bij de gezondheidszorg.

De twee volumes samen zijn ook als set verkrijgbaar. Klik hier voor meer informatie.

Over de auteurs

Thierry Vansweevelt is gewoon hoogleraar aan de UAntwerpen. Hij doceert er “Aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen” en “Gezondheidsrecht”. Zijn proefschrift De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs 1992 en hij ontving voor zijn gehele oeuvre de Prijs Onderzoeksraad UAntwerpen. Hij is als advocaat-partner verbonden aan het advocatenkantoor Dewallens & partners. Hij is de eerste jurist die werd benoemd tot lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Hij is tevens bestuurder in de Board of Governors van de World Association for Medical Law.

Filip Dewallens is hoofddocent gezondheidsrecht aan de UAntwerpen en bijzonder gasthoogleraar aan de KU Leuven. Hij is advocaat en managing partner van het advocatenkantoor Dewallens & partners. Hij doctoreerde op een proefschrift over het statuut van de ziekenhuisarts en hij is voornamelijk actief in het ziekenhuisrecht en het bestuurlijk gezondheidsrecht. Tussen 2004 en 2009 was hij zelf ook bestuurder van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) en tussen 2014 en 2018 van de KU Leuven. Hij is sinds 1996 voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Op internationaal niveau werkte Filip in opdracht van het IMF, de Wereldbank (Macedonië 1997 en 2009; Slovenië 2004) en de Raad van Europa (Montenegro 2008 en Servië 2009). Hij adviseerde ook verschillende Ministers van Sociale zaken en Volksgezondheid. Zo was hij nauw betrokken bij de oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (2002) en van de Vlaamse infrastructuurgebonden financiering van de ziekenhuizen (2019).


Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400014312
Reeksnaam Reeks Gezondheidsrecht
Gewicht 1900 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's lviii + 1720 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 22 sep. 2022
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • DEEL I. ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG
 • Hoofdstuk I. Rechtsbronnen in de gezondheidszorg
 • Hoofdstuk II. De ziekteverzekering: verstrekkingen, nomenclatuur en financiering
 • Hoofdstuk III. De gezondheidszorgvoorzieningen
 • Hoofdstuk IV. De Orde der artsen
 • Hoofdstuk V. De Orde der apothekers
 • DEEL II. DE BEROEPSBEOEFENAAR IN DE GEZONDHEIDSZORG
 • Hoofdstuk I. De arts
 • Hoofdstuk II. De apotheker
 • Hoofdstuk III. De tandarts
 • Hoofdstuk IV. De kinesitherapeut
 • Hoofdstuk V. Het verpleegkundig beroep
 • Hoofdstuk VI. De vroedvrouw
 • Hoofdstuk VII. De paramedische beroepen
 • Hoofdstuk VIII. De geestelijke gezondheidszorgberoepen
 • Hoofdstuk IX. De beoefenaars van niet-conventionele behandelwijzen
 • DEEL III. PRODUCTEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
 • Hoofdstuk I. Geneesmiddelen
 • Hoofdstuk II. Medische hulpmiddelen
 • DEEL IV. RECHTEN VAN BEOEFENAARS IN DE GEZONDHEIDSZORG
 • Hoofdstuk I. Diagnostische en therapeutische vrijheid
 • Hoofdstuk II. Het recht op een honorarium
 • Hoofdstuk III. Het recht op mededinging
 • Hoofdstuk IV. Praktijkinformatie en reclame
 • Hoofdstuk V. Het recht van de beroepsbeoefenaar op medewerking van de patiënt / de eigen fout van de patiënt
 • DEEL V. RECHTSVERHOUDINGEN, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING IN DE GEZONDHEIDSZORG
 • Hoofdstuk I. Rechtsverhoudingen tussen zorgverlener en patiënt : de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de buitencontractuele relaties
 • Hoofdstuk II. De aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor eigen gedrag
 • Hoofdstuk III. De aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor andermans daad
 • Hoofdstuk IV. De aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor schade veroorzaakt door gebrekkige zaken
 • Hoofdstuk V. De aansprakelijkheid van de tandarts
 • Hoofdstuk VI. De aansprakelijkheid van de apotheker
 • Hoofdstuk VII. De aansprakelijkheid van de kinesitherapeut
 • Hoofdstuk VIII. De aansprakelijkheid van de vroedvrouw
 • Hoofdstuk IX. De aansprakelijkheid van de verpleegkundige
 • Hoofdstuk X. De aansprakelijkheid van de zorgkundige
 • Hoofdstuk XI. Specifieke verweermiddelen
 • Hoofdstuk XII. De Wet Medische Ongevallen
 • Hoofdstuk XIII. De beroepsbeoefenaar en het strafrecht
 • Trefwoordenregister