€ 402,00 € 281,40 incl. btw € 265,47 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Handboek Vennootschappen - Algemeen deel

Nieuwe bijgewerkte editie 2020

Boek | 2e editie 2020 | België | Dirk Van Gerven
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Volledige en exhaustieve ontsluiting van het algemeen vennootschapsrecht.

Dit Handboek geeft een volledig overzicht van de regels die ten grondslag liggen van het Belgische vennootschapsrecht, met een systematische doorsteek naar, en toepassing op, de verschillende vennootschapsvormen. 
De wet van 23 maart 2019 die een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft ingevoerd heeft het vennootschapslandschap grondig gewijzigd**. Dit handboek beoogt hiervan een inzicht te bezorgen. 

Dit eerste boekdeel behandelt de aspecten die gemeen zijn aan alle vennootschapsvormen. De regels van toepassing op de maatschap en de stille maatschap, de regels gemeen aan alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (VOF, CommV, BV, CV, NV, SE, SCE) komen aan bod (van oprichting tot ontbinding en vereffening), de buitenlandse vennootschappen, de effecten, de vennootschapsgroepen, de fusies en splitsingen, de omvorming van één vennootschapsvorm in een andere rechtspersoon (vennootschap of VZW), de grensoverschrijdende zetelverplaatsingen of omvormingen en het Europees recht worden uitvoerig besproken.  

Het boek is rond een aantal basisstellingen opgebouwd, met name dat aan elke vennootschap een overeenkomst ten grondslag ligt die blijft doorwerken nadat ze rechtspersoonlijkheid verwerft, en dat het recht bedoelde om elke rechtspersoon als een volledig rechtssubject, met een eigen vermogen, rechten en verplichtingen en aansprakelijkheid, te behandelen vanaf haar oprichting tot aan de sluiting van haar vereffening. Deze stelling geldt blijft geldt onder het WVV.De auteur heeft er daarbij voor gekozen alle relevante rechtspraak van de laatste 100 jaar te verwerken, benevens andere belangrijke oudere uitspraken. 

++ 

In dit eerste, algemeen deel wordt aandacht besteed aan de  overeenkomst van vennootschap, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (de (stille) maatschap), de rechtspersoonlijkheid en de regels die gemeen aan alle vennootschapsvormen zijn.(In een volgend, nog te verschijnen, deel zullen de verschillende vennootschapsvormen worden toegelicht.)”

**De nieuwigheden van het WVV:
- overstap van werkelijke zetel naar statutaire zetel, en een regeling voor grensoverschrijdende zetelverplaatsing (omvorming genaamd)
- minder vennootschapsvormen: personenvennootschappen (VOF en CommV), kapitaalloze vennootschappen (die ik vermogensvennootschappen noem) (BV en CV) en de kapitaalvennootschappen (NV, SE en SCE)
- de regels die gelden voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap) vormen niet meer het gemeen recht; elke vennootschapsvorm heeft haar eigen regels, maar de regels voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid lopen grotendeels gelijk; ze verschillen voor de personenvennootschappen (VOF en CommV) omdat zij onderworpen zijn aan de regels die gelden voor de maatschap;
- in het algemeen meer eenvormige regels die gelden voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en in het bijzonder uniforme regels voor vermogens- en kapitaalvennootschappen
- de vermogensvennootschappen blijven buiten de Europese regels ter bescherming van het kapitaal 
- grotere flexibiliteit en vrijheid in de inrichting van bestuursorganen
- grotere vrijheid in de bepaling van de rechten die aan effecten zijn verbonden

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9782807912939
Gewicht 2167 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 1564 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Larcier
Taal Nederlands
Publicatiedatum 27 mei 2020
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee