€ 315,00 incl. btw € 297,17 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Handboek vennootschapsrecht (tweede uitgave)

gebonden editie

Boek | 2e editie 2021 | België | Herman Braeckmans, Robby Houben
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Dit opus magnum is het meest complete Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt, tegelijk op academische en didactische wijze, als op pragmatische wijze.

De eerste uitgave van het Handboek vennootschapsrecht verscheen in 2012. Sindsdien stond de trein van het vennootschapsrecht niet stil. In het bijzonder de invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in 2019 en de daaropvolgende herstelwet van 2020 zorgden voor een omwenteling.
Een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht drong zich op. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.

Dit uitmuntende boek draagt terecht de titel van handboek. Iedereen die in aanraking komt met het vennootschapsrecht en het leven van een vennootschap, zowel een jurist, een bedrijfsrevisor, een accountant als een bestuurder van een vennootschap, kan dit boek raadplegen. In die optiek is dit boek een ‘handig’ instrument om het vennootschapsrecht beter te kennen en te begrijpen, maar ook om erover te reflecteren.
Dit magistrale naslagwerk analyseert het actuele Belgische vennootschapsrecht integraal, systematisch en synthetisch in één en hetzelfde boek, ten behoeve van de (aankomende) jurist die zich erin wil verdiepen. Het boek is academisch en didactisch, maar tegelijk pragmatisch, met aandacht voor de praktijk. Het is voorzien van een zeer uitgebreid en gedetailleerd trefwoordenregister.

Dit boek is tegelijk een didactisch en academisch, als een pragmatisch naslagwerk over vennootschapsrecht. In die optiek gaat dit boek oplossingsgericht in op de problemen die zich in de praktijk in de context van het vennootschapsrecht kunnen voordoen.
Dit boek is dan ook hét onmisbare referentiewerk voor iedere praktijkjurist die met het vennootschapsrecht wordt geconfronteerd: magistraten, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, accountants, bestuurders van vennootschappen …

Herman Braeckmans is professor dr. emeritus van de Universiteit Antwerpen en doceerde er vennootschapsrecht, ondernemingsrecht en financieel recht gedurende meer dan dertig jaar. Hij doceert nog steeds aan de Antwerp Management School. Herman Braeckmans is sedert verscheidene decennia advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen, met een doorgedreven specialisatie in het vennootschapsrecht.
Prof. dr. Robby Houben volgde Herman Braeckmans op aan de Universiteit Antwerpen en doceert daar thans het vennootschaps- en kapitaalmarktenrecht. Hij is advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400010437
Gewicht 1735 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xlvi + 974 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 4 jan. 2021
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
  Herman Braeckmans, Robby Houben
 • Deel 1. Vennootschap, vereniging en andere rechtsfiguren
 • Hoofdstuk 1. Het begrip vennootschap – Onderscheid met andere rechtsfiguren
 • Hoofdstuk 2. Rechtspersoonlijkheid
 • Hoofdstuk 3. Bronnen van het vennootschapsrecht
 • Hoofdstuk 4. Classificaties
 • Hoofdstuk 5. Typologie
 • Hoofdstuk 6. Keuzevrijheid, typedwang en omvorming
 • Deel 2. Oprichting van de vennootschap
 • Hoofdstuk 1. Geldigheidsvoorwaarden
 • Hoofdstuk 2. Vormvereisten
 • Hoofdstuk 3. Sanctieregeling
 • Hoofdstuk 4. Verkrijging van rechtspersoonlijkheid
 • Hoofdstuk 5. Preconstitutief handelen: de vennootschap in oprichting
 • Deel 3. Identificatie van de vennootschap in het rechtsverkeer
 • Hoofdstuk 1. Naam van de vennootschap
 • Hoofdstuk 2. Zetel van de vennootschap
 • Hoofdstuk 3. Nationaliteit van de vennootschap
 • Deel 4. Bestuur en vertegenwoordiging
 • Hoofdstuk 1. Begripsafbakening en juridische kwalificatie
 • Hoofdstuk 2. De relevantie van het onderscheid tussen personen- en eigenvermogenvennootschappen inzake bestuur en vertegenwoordiging
 • Hoofdstuk 3. Bestuur en vertegenwoordiging in de personenvennootschappen
 • Hoofdstuk 4. Bestuur en vertegenwoordiging in de eigenvermogenvennootschappen
 • Hoofdstuk 5. De bestuurder-rechtspersoon en de vereiste om een vaste vertegenwoordiger te benoemen
 • Deel 5. Besluitvorming door vennoten en aandeelhouders
 • Hoofdstuk 1. Inleiding
 • Hoofdstuk 2. Besluitvorming door de vennoten in personenvennootschappen
 • Hoofdstuk 3. Besluitvorming door de aandeelhouders inde eigenvermogenvennootschappen: algemene vergadering
 • Deel 6. Aandelen en andere effecten
 • Hoofdstuk 1. Definitie, kenmerken en indelingen van aandelen
 • Hoofdstuk 2. Overdracht van aandelen op naam
 • Hoofdstuk 3. Certificering
 • Hoofdstuk 4. De openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (“transparantie”)
 • Hoofdstuk 5. Openbaar overnamebod
 • Deel 7. Kapitaal en vermogen in de eigenvermogenvennootschap
 • Hoofdstuk 1. Inleiding
 • Hoofdstuk 2. Begrip en functie van kapitaal en vermogen –Onderscheid met andere vennootschapsrechtelijke rechtsfiguren
 • Hoofdstuk 3. Vorming en verhoging van het kapitaal en het vermogen via inbrengen
 • Hoofdstuk 4. Behoud van kapitaal en vermogen
 • Deel 8. Rechtsvormoverschrijdende normering
 • Hoofdstuk 1. Componenten van rechtsvormoverschrijdende normering
 • Hoofdstuk 2. Consolidatie
 • Deel 9. Boekhoud- en jaarrekeningrecht en controle
 • Hoofdstuk 1. De boekhouding
 • Hoofdstuk 2. De jaarrekening
 • Hoofdstuk 3. Het jaarverslag
 • Hoofdstuk 4. Controle
 • Deel 10. Conflicten in de vennootschap
 • Hoofdstuk 1. Conflicten oplosbaar in de schoot van de vennootschap
 • Hoofdstuk 2. Conflicten in de vennootschap, oplosbaar door een beroep op de rechter
 • Hoofdstuk 3. De gedwongen verkoop van effecten – De uitkoopregeling
 • Deel 11. Ontbinding en vereffening van de vennootschap
 • Hoofdstuk 1. Ontbinding
 • Hoofdstuk 2. Vereffening
 • Hoofdstuk 3. Ontbinding en vereffening in één akte
 • Deel 12. Herstructurering Fusie, splitsing, inbreng en overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak
 • Hoofdstuk 1. Inleiding en toepassingsgebied
 • Hoofdstuk 2. Fusie
 • Hoofdstuk 3. Splitsing
 • Hoofdstuk 4. Inbreng en overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak
 • Deel 13. Bijkantoren
 • Hoofdstuk 1. Begrip
 • Hoofdstuk 2. Openbaarmakingsverplichtingen
 • Trefwoordenregister