€ 195,00 € 136,50 incl. btw € 128,77 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Handboek Verzekeringsrecht

Boek | 1ste editie 2016 | België | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
Beschrijving

In dit referentiewerk worden alle facetten van het verzekeringsrecht grondig geanalyseerd: schadeverzekeringen, zaakverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, levensverzekeringen, ziekteverzekeringsovereenkomsten, … Geen enkel verzekeringsprobleem wordt door de auteurs uit de weg gegaan: segmentatie, e-commerce, bewijs en interpretatie verzekeringsovereenkomst, mededelingsplichten van de verzekerde en de verzekeraar, medische informatie, premie, verval van recht, opzet en grove fout, terrorisme, natuurrampen, looptijd en wijziging tijdens looptijd van de verzekeringsovereenkomst, beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, dekking in de tijd, leiding van het geschil, rechtstreekse vordering, excepties, kwitantie,… Moeilijke leerstukken zoals de medeverzekering en de herverzekering worden, net als het gedragstoezicht, het producttoezicht, de MIFID, Solvency II enz. helder uitgelegd.

De auteurs plaatsen het verzekeringsrecht in een breder kader en verduidelijken de verbanden met andere rechtstakken zoals het verbintenissen- en contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het familiaal vermogensrecht, het Wetboek Economisch Recht, en – uiteraard – het Europees recht.

Ook de geschillenbeslechting wordt onder de loep genomen. Zo worden onder andere de verjaring in het verzekeringsrecht, de buitengerechtelijke geschillenbeslechting via dading, gedragscodes, de bemiddeling, de bindende partijbeslissing, de IPR-vraagstukken enz. uitvoerig belicht.

De auteurs en editors, een gedreven team van verzekeringsspecialisten, hebben steeds gestreefd naar de grootst mogelijke volledigheid qua rechtspraak en rechtsleer. Hierdoor worden de controverses in rechtspraak en rechtsleer duidelijk benadrukt, en worden steeds de argumenten pro en contra weergegeven. Daarenboven hebben ze alle leerstukken steevast kritisch benaderd en nemen ze een persoonlijk standpunt in.

Dit alles resulteert in een helder overzicht met talrijke voorbeelden uit de rechtspraak, een grondig en alomvattend naslagwerk dat dankzij een gedetailleerd en handig trefwoordenregister zeer snel raadpleegbaar is.

Kortom, dit uiterst actuele boek (aangepast aan de Verzekeringswet 2014 en de wetswijziging van 29 juni 2016, evenals aan de nieuwe Toezichtswet van 13 maart 2016) is ook voor ù een onmisbaar naslagwerk!

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400007710
Gewicht 1950 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 1152 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 7 dec. 2016
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudstafel
 • Deel I. Het belang, de kenmerken en situering van het verzekeringsrecht
 • Hoofdstuk 1. Betekenis, toepasselijke wetgeving en kernmerken
 • Hoofdstuk 2. Soorten en indelingen van verzekeringen
 • Hoofdstuk 3. Verzekeringstechniek
 • Deel II. Verzekeringsdistributie
 • Hoofdstuk 1. Distributiekanalen
 • Hoofdstuk 2. Toepasselijke regelgeving
 • Hoofdstuk 3. De verzekering als overheidsopdracht
 • Deel III. Het financieel toezicht
 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1. Het verzekeringstoezicht door de FSMA
 • Hoofdstuk 2. Het verzekeringstoezicht door de NBB
 • Deel IV. Regels toepasselijk op alle verzekeringsovereenkomsten
 • Hoofdstuk 1. Essentiële bestanddelen van de verzekeringsovereenkomst
 • Hoofdstuk 2. De totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst
 • Hoofdstuk 3. Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst
 • Hoofdstuk 4. De verplichtingen van de verzekeringsnemer
 • Hoofdstuk 5. De verplichtingen van de verzekeraar
 • Hoofdstuk 6. Looptijd, wijziging en einde van de verzekeringsovereenkomst
 • Deel V. Specifieke regels voor schadeverzekeringen
 • Hoofdstuk 1. Specifieke regels toepasselijk op alle schadeverzekeringen
 • Hoofdstuk 2. Specifieke regels toepasselijk op zaakverzekeringen
 • Hoofdstuk 3. Specifieke regels toepasselijk op aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Hoofdstuk 4. Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op rechtsbijstandverzekeringen
 • Deel VI. Specifieke regels voor persoonsverzekeringen
 • Hoofdstuk 1. Specifieke regels toepasselijk op persoonsverzekeringen
 • Hoofdstuk 2. Levensverzekeringen
 • Hoofdstuk 3. Ziekteverzekeringsovereenkomsten
 • Deel VII. Geschillenbeslechting
 • Hoofdstuk 1. De bevrijdende verjaring
 • Hoofdstuk 3. Buitengerechtelijke beslechting van verzekeringsgeschillen
 • Hoofdstuk 4. De verzekeringsovereenkomst in het internationaal privaatrecht
 • Deel VIII. Medeverzekering en herverzekering
 • Hoofdstuk 1. Medeverzekering
 • Hoofdstuk 2. Herverzekering