€ 149,00 incl. btw € 140,57 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Kroniek Ontslagrecht

Overzicht van rechtspraak 2016-2020

Boek | 1ste editie 2021 | België | Henri-François Lenaerts, Nicholas Thoelen, Bart Vanschoebeke, Jean-Yves Verslype, Gaëlle Willems, Ann Witters
Beschrijving

Een ontslag geeft vaak aanleiding tot juridische discussies. Een goede kennis van de rechtspraak, met alle mogelijke nuances en klemtonen, is van groot belang voor iedereen die zich met sociaal recht bezighoudt. Dit boek geeft een overzicht van die rechtspraak in de periode 2016-2021. In 17 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag. Niet alleen evidente materies als opzeggingsvergoedingen, opzeggingstermijnen, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en ontslag om dringende reden worden behandeld, maar ook markante uitspraken inzake taalwetgeving, (individuele en sectorale) werkzekerheidsbedingen, beschermde werknemers, concurrentiebedingen, verjaring en nog veel meer.
Zoals de titel aangeeft, staat de rechtspraak en haar vernieuwende of nuancerende rol centraal in dit boek. De lezer zal merken dat in de onderzochte periode opvallend veel belangrijke arresten van het Hof van Cassatie werden geveld. Deze komen uiteraard uitgebreid aan bod en worden aangevuld met gepubliceerde en vooral ook veel niet gepubliceerde rechtspraak van de feitenrechters. Op die manier slagen de auteurs erin de vaak abstracte materie tot leven te brengen. Zo wordt een uitgebreid overzicht gegeven van concrete gevallen en cases inzake ontslag om dringende reden, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en misbruik van ontslagrecht.
De auteurs schetsen echter ook het breder kader. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een afdeling waarin de belangrijkste rechtsleer uit de onderzochte periode wordt aangehaald. Dit laat de lezer toe een welbepaald thema verder uit te diepen.

Dit boek is niet alleen van het grootste belang voor de arbeidsrechtelijke jurist en advocaat, maar veel meer nog voor elke bedrijfsleider, bedrijfsjurist en HR-verantwoordelijke die rechtstreeks of onrechtstreeks met het fenomeen ontslag te maken krijgen.

De auteurs (Henri-François Lenaerts, Nicholas Thoelen, Bart Vanschoebeke, Jean-Yves Verslype, Gaëlle Willems en Ann Witters) zijn allen actief binnen het advocatenkantoor Claeys & Engels, dat een vooraanstaande rol speelt in het behandelen van human ressources gerelateerde materies.

Het boek is ook verkrijgbaar in het Frans: La rupture du contrat de travail- Chronique de ju

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400013285
Gewicht 1560 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 990 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 1 sep. 2021
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken
 • Hoofdstuk 2. Het niet-honoreren van een contractbelofte
 • Hoofdstuk 3. Algemene vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Hoofdstuk 4. Ontslag, ontslagmacht en ontslagbevoegdheid
 • Hoofdstuk 5. De bepaling van de duur van de opzeggingstermijn
 • Hoofdstuk 6. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met betaling van eenopzeggingsvergoeding
 • Hoofdstuk 7. Ontslag om dringende reden
 • Hoofdstuk 8. Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Hoofdstuk 9. Kennelijk onredelijk ontslag en misbruik van ontslagrecht
 • Hoofdstuk 10. Conventionele beperkingen van de ontslagmacht
 • Hoofdstuk 11. Beschermde werknemers sensu stricto (wet 9 maart 1991)
 • Hoofdstuk 12. Beschermde werknemers sensu lato
 • Hoofdstuk 13. Uitwinningsvergoeding handelsvertegenwoordiger
 • Hoofdstuk 14. Het concurrentiebeding en oneerlijke concurrentie
 • Hoofdstuk 15. Bijzondere individuele clausules
 • Hoofdstuk 16. Outplacement
 • Hoofdstuk 17. Ontslag in een internationale context
 • Hoofdstuk 18. Verjaring