€ 260,00 incl. btw € 245,28 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Levenseinde-diensten in Europa: de toelaatbaarheid van nationale beperkingen

Boek | 1ste editie 2024 | België | Sien Loos
Beschrijving

Euthanasie en medische hulp bij zelfdoding zijn in de meeste Europese landen nog steeds verboden. Wie in eigen land op een verbod stuit, maar wel graag op een serene en waardige manier zou willen sterven, zal zich dus genoodzaakt zien om de grens over te steken. Zwitserland is veruit de meest bezochte bestemming, maar ook Belgische artsen krijgen steeds vaker verzoeken van buitenlandse patiënten. Deze grensoverschrijdende component brengt echter heel wat moeilijkheden met zich mee. Patiënten met een doodswens kunnen namelijk tegen allerhande wettelijke en feitelijke beletsels aanlopen. Deze beletsels kunnen verschillende vormen aannemen: van een risico op vervolging voor familieleden die meereizen naar het land van bestemming, tot nationale wetgeving die de mogelijkheid van euthanasie of hulp bij zelfdoding voorbehoudt aan de eigen onderdanen.
Dit boek, dat de commerciële uitgave is van een doctoraatsonderzoek, zet de beperkende maatregelen uiteen die de grensoverschrijdende toegang tot euthanasie en hulp bij zelfdoding zouden kunnen belemmeren en biedt een antwoord op de vraag welke van deze maatregelen wettelijk toelaatbaar zijn in het licht van de mensenrechtenwetgeving en het EU-recht. Op deze manier draagt het boek bij tot een beter begrip van de rechten die artsen en patiënten in deze context genieten, en reikt het beleidsmakers handvatten aan om de nationale wetgeving af te stemmen op de vereisten uit het mensenrechtelijk en het Europeesrechtelijk kader.

Sien Loos behaalde haar masterdiploma in de Rechten in 2019. Van september 2019 tot september 2023 was zij doctoraatsbursaal aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Sinds september 2023 is ze werkzaam als juridisch adviseur bij Zorgnet-Icuro

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400018105
Reeksnaam Reeks Gezondheidsrecht
Gewicht 600 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 612 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 26 apr. 2024
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • INLEIDEND DEEL
 • Hoofdstuk I. Situering en maatschappelijke relevantie
 • Hoofdstuk II. Onderzoeksvragen
 • Hoofdstuk III. Structuur
 • Hoofdstuk IV. Methodologie
 • Hoofdstuk V. Afbakening
 • DEEL I. MENSENRECHTELIJK KADER: NATIONAAL PERSPECTIEF
 • Hoofdstuk I. “Margin of appreciation”-doctrine
 • Hoofdstuk II. EHRM-rechtspraak over artikel 8: algemene beginselen
 • Hoofdstuk III. EHRM-rechtspraak over levenseinde-diensten: artikel 8 EVRM, de positieve component van artikel 2 EVRM en de “margin of appreciation”
 • Hoofdstuk IV. EHRM en “assisted dying”: mensenrechtelijke principes die lidstaten moeten respecteren bij de regulering van levenseinde-diensten
 • Hoofdstuk V. Mensenrechtelijk kader (nationaal): conclusie
 • DEEL II. EUROPEESRECHTELIJK KADER: GRENSOVERSCHRIJDENDE IMPLICATIES VAN NATIONALE WETGEVING
 • Hoofdstuk I. Hoe het Hof van Justitie het EU-landschap inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg vormgaf
 • Hoofdstuk II. Vallen euthanasie en geassisteerde zelfdoding onder het toepassingsgebied van het EU-recht?
 • Hoofdstuk III. Welke beleidsruimte hebben EU-lidstaten om de in- en uitstroom van EU-burgers te beperken?
 • Hoofdstuk IV. Europeesrechtelijk kader: conclusie
 • DEEL III. MENSENRECHTELIJK KADER: GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF
 • Hoofdstuk I. EHRM-rechtspraak inzake reproductieve rechten
 • Hoofdstuk II. EHRM-rechtspraak over beperkingen die zich in allerhande grensoverschrijdende situaties kunnen voordoen
 • Hoofdstuk III. Mensenrechtelijk kader (grensoverschrijdend): conclusie
 • DEEL IV. CAPITA SELECTA: EEN BLIK OP ANDERE RELEVANTE KADERS
 • Hoofdstuk I. Internationaal privaatrecht (IPR)
 • Hoofdstuk II. Strafrecht
 • DEEL V. NATIONALE BEPERKINGEN VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE TOEGANG TOT LEVENSEINDE-DIENSTEN IN EUROPA
 • Hoofdstuk I. Euthanasie en hulp bij zelfdoding in Europa: een situatieschets
 • Hoofdstuk II. Nationale beperkingen van het grensoverschrijdend levenseinde-verkeer
 • Hoofdstuk III. Nationale beperkingen: conclusie
 • DEEL VI. ANALYSE VAN DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE NATIONALE BEPERKINGEN IN HET LICHT VAN DE MENSENRECHTEN EN HET EU-RECHT
 • Hoofdstuk I. Rechtsgeldigheid van uitstroombeperkingen
 • Hoofdstuk II. Rechtsgeldigheid van instroombeperkingen
 • Hoofdstuk III. Helikopterperspectief: samenvattend en vergelijkend overzicht
 • ALGEMENE CONCLUSIE
 • Hoofdstuk I. Het waarom en het hoe van dit onderzoek
 • Hoofdstuk II. Bevindingen
 • Hoofdstuk III. Afsluitende overwegingen
 • Trefwoordenregister