€ 132,00 € 92,40 incl. btw € 87,17 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Medeverzekering

Analyse van de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen

Boek | 1ste editie 2020 | België | Tine Meurs
Beschrijving


Medeverzekering (fr. coassurance) is een verzekeringsmechanisme waarbij, in tegenstelling tot een ‘klassieke verzekering’ met één verzekeringnemer en één verzekeraar, verschillende verzekeraars tegelijkertijd betrokken zijn bij de dekking van eenzelfde risico, elk voor hun deel. Medeverzekering komt vaak voor bij zeer grote risico’s, die ‘te groot’ zijn om door één enkele verzekeraar te worden gewaarborgd, zoals bijvoorbeeld de brandverzekering van een industriële onderneming.

Hoewel de spreiding van het risico over meerdere verzekeraars net de volledige verzekering van het risico faciliteert, geeft de betrokkenheid van verschillende verzekeraars toch ook aanleiding tot diverse juridische vragen. Uitgangspunt in dit boek is de vaststelling dat er naar Belgisch recht veel onduidelijkheid bestaat omtrent de precieze omschrijving van ad hoc medeverzekering, de rechtsverhoudingen tussen de betrokken partijen en de afbakening van bevoegdheden en hoedanigheden van die partijen. Deze onduidelijkheid komt geen van de partijen ten goede.

In dit boek wordt medeverzekering nader beschreven en afgebakend, en vergeleken met aanverwante mechanismen zoals herverzekering, verzekering in rangen en samenloop. Verschillende rechtsfiguren, zoals de meerpartijenovereenkomst en de maatschap, worden aangereikt als een mogelijke kwalificatie voor de diverse rechtsverhoudingen tussen de partijen en hun onderscheiden bevoegdheden en taken. In het laatste deel komt tevens de impact van het EU-mededingingsrecht (kartelrecht) op de werking van ad hoc medeverzekering aan bod.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400011229
Reeksnaam Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Gewicht 900 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxiv + 542 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 31 mrt. 2020
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • Algemene inleiding
 • Deel I. Afb akening en begripsomschrijving
 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1. Juridische afbakening ten opzichte van aanverwante figuren
 • Hoofdstuk 2. Nadere beschrijving van de praktijk van ad hoc medeverzekering
 • Deel II. Kwalificatie van de rechtsverhoudingen in het kader van ad hoc medeverzekering
 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1. Algemeen aanvaarde kenmerken van ad hoc medeverzekering
 • Hoofdstuk 2. Ad hoc medeverzekering als meerpartijenovereenkomst
 • Hoofdstuk 3. Kwalificatie van ad hoc medeverzekering als groep van samenhangende overeenkomsten
 • Hoofdstuk 4. Kwalificatie van ad hoc medeverzekering als maatschap
 • Besluit bij Deel II
 • Deel III. Gevolgen van de kwalificatie
 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1. Relatie tussen de medeverzekeraars onderling
 • Hoofdstuk 2. Relatie tussen de medeverzekeraars en de leidende verzekeraar
 • Besluit bij Deel III
 • Deel IV. Ad hoc medeverzekering op de Europese concurrentiële verzekeringsmarkt
 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1. Mededingingsrechtelijk kader
 • Hoofdstuk 2. Analyse van ad hoc medeverzekering op grond van artikel 101 VWEU
 • Besluit bij Deel IV
 • Slotbeschouwingen
 • Bijlagen
 • Bibliografie
 • Trefwoordenregister