€ 295,00 € 206,50 incl. btw € 194,81 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Medische dienstencontracten

Boek | 1ste editie 2020 | België | Filip Dewallens, Gabriel-Luc Ballon, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke
Beschrijving

‘Medische dienstencontracten’ maakt de lezer wegwijs in de bijzondere clausules in het kader van overeenkomsten met de medische beroepen. Het bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een medisch dienstencontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.

Het werk bestaat uit drie delen:
Deel I. De onderlinge verhouding tussen artsen, tussen artsen en ziekenhuizen, tussen artsen en patiënten en tussen patiënten en ziekenhuizen
Deel II. De overeenkomsten met apothekers en hun vestigingen
Deel III. Bespreking van een aantal clausules in overeenkomsten m.b.t. onderzoek naar en levering van geneesmiddelen

Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Auteurs: Sander Briké, Nils Broeckx, Elise Degroote, Filip Dewallens, Ann Dierickx, Christophe Lemmens, Katrien Raymaekers, Filip Van Der Mauten, Raf Van Goethem, Thierry Vansweevelt, Aurélie Verhaert, An Vijverman, Karlien Wouters.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400009653
Reeksnaam Contractuele clausules
Gewicht 1645 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xviii + 820 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 13 mei 2020
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoud
 • Deel I. Overeenkomsten met artsen en ziekenhuizen
 • A. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten – Beding van geïnformeerde toestemming en toestemmingsformulier
 • A. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten – Beding van aanwijzing en uitvoering beroepsbeoefenaar
 • A. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten – Beding van afstand van het recht op informatie en/of geïnformeerde toestemming
 • A. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten – Therapeutische exceptie
 • A. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten – Exoneratiebeding ten behoeve van de arts
 • A. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten – Het no show-beding tussen arts en patiënt
 • A. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten – Het no show-beding tussen ziekenhuis en patiënt
 • A. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten – Beding van machtiging van de vertegenwoordiger van de patiënt
 • A. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten – Beding van bijstand door een vertrouwenspersoon van de patiënt
 • A. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten – Het voorschotbeding tussenarts en patiënt
 • B. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt:einde – Verklaring houdende weigeringvan tussenkomst door de beroepsbeoefenaar
 • B. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt:einde – Geïnformeerd ontslag uit het ziekenhuis tegen medisch advies in
 • B. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt:einde – Negatieve wilsverklaring van de patiënt
 • B. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt:einde – Positieve wilsverklaring – Vraag/toestemming tot tussenkomstdoor depatiënt
 • B. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt:einde – Euthanasieverklaring (voorafgaandeuthanasiebeding)
 • B. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt:einde – Euthanasieverzoek (actueeleuthanasiebeding)
 • B. Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt:einde – Geïnformeerde weigering door de patiënt van verderetussenkomst(tijdensde behandeling)
 • C. Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt – Het voorschotbeding tussenziekenhuisen patiënt
 • C. Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt – Exoneratiebeding ten behoeve van het ziekenhuis
 • C. Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt – Exoneratie- en verbintenisbepalendebedingen bij ziekenhuisbewaargeving
 • C. Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt – Privacyclausule
 • C. Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt – Bezoek- en huisdierclausules
 • C. Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt – Levensbeschouwelijke clausules
 • C. Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt – Schadebeding in de factuurvoorwaarden
 • C. Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt – Overeenkomst tussen ziekenhuis,wensouders en draagmoeder
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Wederkerige contractbelofte (engagementsverklaring)
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Kettingbeding
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Instructiebeding ten behoeve van de hoofdarts
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Concurrentieclausules
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Bemiddelingsbeding
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Arbitragebeding
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Eenzijdig opzeggingsbeding
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Leeftijdsclausule
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Uitdrukkelijk ontbindendbeding
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Specifieke clausules in de overeenkomstmet de ziekenhuisarts-vennootschap
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – Btw-beding in de overeenkomstmet de hoofdarts
 • D. Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts – GDPR-clausules bij experimenten
 • Deel II. Overeenkomsten met apothekers
 • Overnamebeding personeel bij overdracht apotheek
 • Niet-concurrentiebeding ten voordele van een apotheek
 • Opschortende voorwaardeverkrijgenoverbrengingsvergunning
 • Verkoop- of huurbelofte bij overbrenging van apotheek
 • Terugkeerbeding bij tijdelijke overbrenging apotheek
 • Volmacht aan persoon die in gemeenschapleeft voor aankoopmedicatie
 • Beding houdende opvolging medicatieschema
 • Onafhankelijkheidsbeding
 • Reclamebeding
 • Deel III. Overeenkomsten voor onderzoek en levering van geneesmiddelen
 • A. Overeenkomst voor de uitvoering van een klinisch proef(incl. experiment) – Kwalificatie partijen (opdrachtgeverversus onderzoeker)
 • A. Overeenkomst voor de uitvoering van een klinisch proef(incl. experiment) – Verplichtingen opdrachtgever versus onderzoeker
 • A. Overeenkomst voor de uitvoering van een klinisch proef(incl. experiment) – Geïnformeerde toestemming deelnemer voor deelname aan experiment
 • A. Overeenkomst voor de uitvoering van een klinisch proef(incl. experiment) – Intellectuele-eigendomsrechtenbij niet-commercieelexperiment
 • A. Overeenkomst voor de uitvoering van een klinisch proef(incl. experiment) – Bedingen houdende verdelingvan aansprakelijkheiden verzekering
 • B. Overeenkomst voor de levering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen – Clausule inzake transparantie rond waardetransfers tussen farmaceutischeen medische hulpmiddelenindustrie en gezondheidszorgbeoefenaars en-instellingen (Sunshine Act)
 • B. Overeenkomst voor de levering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen – Toekennen van voordelen door farmaceutische en hulpmiddelenindustrieaan gezondheidszorgbeoefenaarsen -instellingen