€ 86,00 incl. btw € 81,13 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Minderjarigen en hun vermogen

Overzicht van de regelgeving inzake ouderlijk goederenbeheer

Boek | 1ste editie 2021 | België | Silke Timmermans
Beschrijving

Ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen, staan ook in voor het beheer van de goederen van hun minderjarig(e) kind(eren) en treden op als zijn (hun) vertegenwoordiger. Sinds de Voogdijwet van 29 april 2001 moeten de ouders, net zoals de voogd, een machtiging van de vrederechter krijgen om welbepaalde rechtshandelingen te stellen.
Bij de meerderjarigheid zijn de ouders rekening en verantwoording verschuldigd wat betreft de eigendom en de opbrengsten van de goederen waarvan ze niet het genot hebben en wat betreft de eigendom alleen van de goederen waarvan hun volgens de wet het genot toekomt.
In dit werk wordt het wettelijk kader inzake het ouderlijk goederenbeheer en de rekening en verantwoording grondig geanalyseerd en ten behoeve van de praktijk verduidelijkt. In het bijzonder wordt ingegaan op de verschillende machtigingbehoevende handelingen. Er wordt ook stilgestaan bij de pijnpunten die de ouders vandaag ervaren bij het beheer van de goederen van hun minderjarige kinderen.
De lezer krijgt een volledig overzicht van de materie, met verwerking van alle gepubliceerde Belgische rechtspraak en doctrine.. Hierbij wordt aandacht geschonken aan knelpunten, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en lacunes in het recht waardoor het bovendien de lege ferenda zeer relevant kan zijn.

Silke Timmermans is studente Master of Laws in het notariaat aan de Universiteit Gent

Dit werk maakt deel uit van de ‘Bibliotheek Burgerlijk recht en procesrecht’. In geval van intekening op de reeks geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen werken in de ‘Bibliotheek Burgerlijk recht en procesrecht’ bestellen met 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be.


Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400013681
Reeksnaam Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht
Gewicht 241 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xii + 126 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 18 mei 2021
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • Hoofdstuk I. Inleiding
 • Hoofdstuk II. Ontstaansgeschiedenis en ratio van de regels inzake ouderlijk goederenbeheer
 • Hoofdstuk III. Uitoefening ouderlijk goederenbeheer
 • Hoofdstuk IV. Ouderlijk vruchtgenot
 • Hoofdstuk V. Procedurele aspecten
 • Hoofdstuk VI. Rechterlijke machtiging voor het stellen van welbepaalde rechtshandelingen
 • Hoofdstuk VII. Rekening en verantwoording bij meerderjarigheid
 • Hoofdstuk VIII. Regels inzake belangentegenstelling
 • Hoofdstuk IX. Conventionele beschermingsmechanismen tegen wanbeheer
 • Hoofdstuk X. Besluit
 • Bibliografie