€ 86,00 € 60,20 incl. btw € 56,79 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Misbruik en fraude in het Belgisch en Europees sociaal recht

Een gemeenrechtelijke benadering en begrippenstudie

Boek | 1ste editie 2018 | België | Jeroen Lorré
Beschrijving

Gemeenrechtelijke correctiemechanismen voor misbruik- en fraudebestrijding in het Belgisch en Europees sociaal recht*

In 2012 introduceerde de wetgever enkele nieuwe antimisbruikbepalingen in het sociaal recht.  Deze nieuwe bepalingen bleven omzeggens onbenut.  Het gemeen recht bevat evenwel tal van rechtsfiguren die een rol (kunnen) spelen bij het sanctioneren van verstorende fenomenen. Deze figuren genieten een eerder geringe bekendheid bij praktizijns in het sociaal recht. Niettemin kunnen zij relevant zijn voor de administratieve, civiele en penale praktijk. 

In  het eerste deel gaat het werk dieper in op deze gemene rechtsfiguren en hun eventuele betekenis in het sociaal (straf)recht.  De auteur werkte samen met sociale inspectiediensten en parastatalen, en betrokken ook actuele knelpunten en concrete casussen bij het onderzoek.

Het tweede deel focust op de EU-rechtsorde. Meer precies: de rechtsfiguren misbruik en bedrog in het primair en secundair Unierecht, en vooral in de rechtspraak van het Hof van Justitie.  De praktizijn zal vooral dit tweede deel het meest interesseren.  Dé hete hangijzers van het moment, in de tak van het sociaal handhavingsrecht, situeren zich in grensoverschrijdende (EU) context. 

Een belangrijk onderdeel van de bespreking betreft het arrest Altun van het Hof van Justitie (6 februari 2018, nr.C-356/15).  Deze uitspraak wordt beschouwd als een mijlpaalarrest en voorlopig sluitstuk van de Unierechtelijke fraude- en misbruikleer. Het Hof lijkt groen licht te geven voor de toepassing van ‘fraus omnia corrumpit’ bij detacheringsfraude. De Belgische rechter kan A1-formulieren terzijde stellen, mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn.
De auteur  plaats dit arrest in het perspectief van de gevestigde rechtspraak over fraude en misbruik. Hij duidt de evolutie, toepassingsvoorwaarden en sanctieregeling van beide rechtsfiguren. De precieze betekenis van het arrest en de gevolgen in de praktijk van internationale tewerkstelling en het sociaal (handhavings)recht komen eveneens aan bod.

+++

Abonnementspromotie

Bij intekening op de Bibliotheek Sociaal Recht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9782807906839
Reeksnaam Bibliotheek Sociaal Recht
Gewicht 372 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 200 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Larcier
Taal Nederlands
Publicatiedatum 24 mei 2018
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee