€ 114,00 incl. btw € 107,55 excl. btw
Studentenprijs: € 47,00
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Ondernemingsboekhouden: van boekhouding tot jaarrekening (tweede editie)

Boek | 2e editie 2020 | België | Jean-Pierre Vincke
Beschrijving

De auteur behandelt diepgaand de principes van de dubbele boekhouding, de opmaak en neerlegging van de jaarrekening, het belang van het jaarverslag, de controle en de openbaarmakingsverplichtingen. Verder bespreekt hij de belangrijkste kenmerken en bepalingen inzake kapitaal of inbreng en de wijzigingen hieraan voor de diverse vennootschapsvormen, de boekhoudkundige implicaties van verschillende reorganisaties.

- Grondig overzicht van alle boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen en verenigingen.
- Aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400011304
Gewicht 1620 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xlviii + 694 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 23 okt. 2020
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudstafel
  Jean-Pierre Vincke
 • Deel 1. Algemene beginselen
 • Hoofdstuk 1. Het wettelijk kader
 • Hoofdstuk 2. De commissie voor boekhoudkundige normen
 • Hoofdstuk 3. Beginselen van een regelmatige boekhouding
 • Hoofdstuk 4. Inleiding tot de inventaris en de jaarrekening
 • Hoofdstuk 5. Het rekeningenstelsel
 • Deel 2. Gemeenschappelijke bepalingen vennootschapsboekhouden
 • Hoofdstuk 1. Definities
 • Hoofdstuk 2. Algemene beginselen betreffende jaarrekeningen
 • Hoofdstuk 3. De waarderingsregels
 • Hoofdstuk 4. De waarderingsbeginselen
 • Hoofdstuk 5. Afschrijvingen
 • Hoofdstuk 6. Waardeverminderingen
 • Hoofdstuk 7. Voorzieningen
 • Hoofdstuk 8. Verrichtingen in vreemde valuta
 • Hoofdstuk 9. Oprichting en oprichtingskosten
 • Hoofdstuk 10. Immateriële vaste activa
 • Hoofdstuk 11. Materiële vaste activa
 • Hoofdstuk 12. Leasingovereenkomsten en soortgelijke verrichtingen
 • Hoofdstuk 13. Financiële vaste activa
 • Hoofdstuk 14. Voorraden en bestellingen in uitvoering
 • Hoofdstuk 15. Vorderingen
 • Hoofdstuk 16. Geldbeleggingen en liquide middelen
 • Hoofdstuk 17. Herwaarderingsmeerwaarden
 • Hoofdstuk 18. Subsidies
 • Hoofdstuk 19. Uitgegeven obligatieleningen
 • Hoofdstuk 20. Schulden
 • Hoofdstuk 21. Omzet en andere bedrijfsopbrengsten
 • Hoofdstuk 22. Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
 • Hoofdstuk 23. Diensten en diverse goederen
 • Hoofdstuk 24. Personeelskosten
 • Hoofdstuk 25. Boekingen m.b.t. voordelen van alle aard
 • Hoofdstuk 26. De realisatie van activa
 • Hoofdstuk 27. Belastingen en uitgestelde belastingen
 • Hoofdstuk 28. Resultaatverwerking
 • Hoofdstuk 29. De jaarrekening
 • Hoofdstuk 30. Het jaarverslag
 • Hoofdstuk 31. De controle van de jaarrekening en het jaarverslag
 • Hoofdstuk 32. De openbaarmakingsverplichtingen
 • Deel 3. Bijzondere bepalingen van de diverse vennootschapsvormen
 • Hoofdstuk 1. Besloten vennootschap en coöperatieve vennootschap
 • Hoofdstuk 2. Naamloze vennootschap
 • Hoofdstuk 3. De maatschap
 • Hoofdstuk 4. Vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
 • Hoofdstuk 5. Het Europees economisch samenwerkingsverband
 • Hoofdstuk 6. De Europese vennootschap
 • Hoofdstuk 7. De Europese coöperatieve vennootschap
 • Hoofdstuk 8. De bijkantoren
 • Deel 4. Reorganisaties
 • Hoofdstuk 1. Fusies en splitsingen
 • Hoofdstuk 2. Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak
 • Hoofdstuk 3. Omzetting
 • Hoofdstuk 4. Ontbinding en vereffening
 • Hoofdstuk 5. Boekhoudkundige aspecten van de gerechtelijke reorganisatie
 • Deel 5. De verenigingen en stichtingen
 • Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
 • Hoofdstuk 2. Oprichting en werking van de verenigingen en stichtingen
 • Hoofdstuk 3. De boekhouding van de verenigingen en stichtingen
 • Hoofdstuk 4. De jaarrekening, begroting en jaarverslag van de verenigingen en stichtingen
Lesmateriaal