€ 177,00 incl. btw € 166,98 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen

Boek | 1ste editie 2015 | België | Sofie Bouly
Beschrijving

De hoogte en de diepte van de eigendom bepalen mee het bouwvolume en dus de ontwikkelingswaarde van een stuk grond. Is men als projectontwikkelaar immers iets met een stuk grond dat ‘tot aan de hemel en tot aan de hel reikt’ als men slechts enkele bouwlagen kan oprichten? Hierdoor wint ook het stapelen van eigendomsrechten de laatste jaren steeds meer aan belang: door het begrenzen in de hoogte en de diepte van de eigendom kan men zich beperken tot de aankoop van een volume dat men zelf kan rentabiliseren. De derde dimensie van het eigendomsrecht, in de hoogte en de diepte, was geboren.

Het gevolg hiervan is dat ook de klassieke patronen van natrekking worden doorbroken. Vanuit economisch oogpunt is de hoofdzaak niet langer de tweedimensionale grondoppervlakte, maar wel de bouwbevoegdheid. De werkelijke grondwaarde wordt bepaald door de exploitatierechten op een grondperceel. Landbouwgrond is maar een fractie waard van eenzelfde oppervlakte bouwgrond. Ook juridisch vindt die gedachte een vertaling. De gedachte dat natrekking intreedt ten voordele van de grondeigenaar (‘aardkorst’) is een gedachte die juridisch niet strookt met de Belgische realiteit. Met name het accessoire opstalrecht doorkruist die gedachte: wanneer een huurder, erfpachter, concessiehouder of zelfs titularis van een erfdienstbaarheid een gebouw opricht, blijft hijzelf voor de duur van zijn gebruiksrecht eigenaar van de constructie. De natrekking ten voordele van de grondeigenaar treedt dus pas bij het einde van dat gebruiksrecht in.

De auteur toont aan dat de natrekking niet zozeer ten voordele van de grondeigenaar intreedt, maar wel ten voordele van de grondgebruiker. Natrekking is dus geen bestanddeel van het eigendomsrecht, maar wel van het exploitatierecht van de grond. Hierdoor verandert het natrekkingsparadigma, dat al tweeduizend jaar oud is, en met reden. Het omkeren van dit denkkader vormt de sleutel tot het nadenken over een werkelijke eigendom van ‘volumes’. Het Belgische recht inzake ‘volume-eigendom’ staat nog in de kinderschoenen. Het opstalrecht is een flexibel instrument, maar is beperkt tot vijftig jaar. De Appartementswet laat ook een volumestapeling toe, maar is dan weer niet flexibel. Een flexibel en eeuwigdurend instrument van horizontale eigendomssplitsing ontbreekt. Daarom reikt dit boek een uniek en werkzaam juridisch model aan voor een dergelijke volume-eigendom.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400005990
Reeksnaam Property Law Series
Gewicht 1200 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxiv + 600 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 12 mei 2015
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • INLEIDEND DEEL
 • Hoofdstuk I. Probleemstelling
 • Hoofdstuk II. Relevantie van het onderzoek
 • Hoofdstuk III. Onderzoeksvragen en structuur van het onderzoek
 • Hoofdstuk IV. Onderzoeksmethode
 • DEEL I. ONROERENDE NATREKKING
 • Hoofdstuk I. Algemene inleiding tot onroerende natrekking
 • Hoofdstuk II. Functionele analyse van de regels met betrekking tot onroerende natrekking
 • Hoofdstuk III. Traditionele uitgangspunten met betrekking tot onroerende natrekking
 • Hoofdstuk IV. Tussentijds besluit betreffende de actuele waarde van de traditionele invulling van de onroerende natrekkingsregels
 • DEEL II. HORIZONTALE OPSPLITSING VAN EIGENDOMSRECHTEN
 • Hoofdstuk I. Horizontale eigendomssplitsingen in historisch perspectief
 • Hoofdstuk II. Eerste algemene uitsluiting van de natrekkingsregel: het recht van opstal
 • Hoofdstuk III. Tweede algemene uitsluiting van de natrekkingsregel: het appartementsrecht
 • Hoofdstuk IV. Bijzondere uitsluitingen van de natrekkingsregel
 • Hoofdstuk V. Tussentijds besluit betreffende het huidige juridische kader voor horizontale eigendoms splitsingen
 • DEEL III. HERIJKING VAN DE UITGANGSPUNTEN MET BETREKKING TOT ONROERENDE NATREKKING
 • Hoofdstuk I. Aanvullend karakter van de ordeningsregels van de onroerende natrekking
 • Hoofdstuk II. Nieuwe perspectieven omtrent grondeigendom
 • Hoofdstuk III. Natrekking ten voordele van de bevoegde bouwer
 • Hoofdstuk IV. De herijkte natrekkingsregels getoetst aan de traditionele uitgangspunten met betrekking tot onroerende natrekking
 • Hoofdstuk V. Tussentijds besluit betreffende de herijking van de onroerende natrekking
 • DEEL IV. EEN MODEL VOOR VOLUME-EIGENDOM
 • Hoofdstuk I. Een juridisch kader voor meervoudig grondgebruik
 • Hoofdstuk II. Algemene inleiding tot volume-eigendom
 • Hoofdstuk III. Splitsing van de ruimte in volumes
 • Hoofdstuk IV. Publiciteit in het kader van volume-eigendom
 • Hoofdstuk V. Tussentijds besluit betreffende volume-eigendom
 • Algemeen besluit
 • Bibliografie
 • Trefwoordenregister