€ 74,00 € 51,80 incl. btw € 48,87 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Overmacht

Boek | 1ste editie 2015 | België | Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Het begrip ‘overmacht’ is goed verankerd in ons recht en vormt eigenlijk een transversaal begrip, dat men met een grotendeels gelijklopende inhoud terugvindt in verschillende takken van het recht. In dit boek worden het begrip, de toepassingsvoorwaarden en de gevolgen van overmacht in een aantal rechtstakken op een grondige en praktijkgerichte wijze bestudeerd. Hierbij komt duidelijk tot uiting dat het begrip overmacht niet alleen klassiek wordt gehanteerd in het contractenrecht en het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, maar evenzeer in het strafrecht, het strafprocesrecht, het burgerlijk procesrecht en het arbeidsrecht. Ook al tonen de in dit boek opgenomen referaten aan dat de betekenis van het begrip ‘overmacht’ in de verschillende rechtstakken vrij gelijklopend is, toch zijn de gevolgen van overmacht niet dezelfde in de verschillende rechtstakken waarin deze rechtsfiguur wordt gehanteerd.

In het contractenrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht heeft overmacht tot gevolg dat de schuldenaar bevrijd is van de op hem rustende verbintenis, zij het dat in het arbeidsovereenkomstenrecht meer de nadruk wordt gelegd op de schorsing van de verbintenis die door overmacht niet kan worden nagekomen. Op vergelijkbare wijze heeft een succesvol beroep op overmacht in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht tot gevolg dat de aangesprokene bevrijd is van aansprakelijkheid en is overmacht in het strafrecht een schulduitsluitingsgrond.

In het strafprocesrecht is de overheid die door overmacht bepaalde wettelijke verplichtingen niet kan nakomen, vrijgesteld van de naleving van deze verplichting, terwijl in het procesrecht en het strafprocesrecht het niet naleven van een termijn ingevolge overmacht in principe tot gevolg heeft dat deze procespartij, nadat de overmacht een einde heeft genomen, de proceshandeling alsnog zal kunnen verrichten.

Dit boek is een waardevol naslagwerk voor advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Met bijdragen van Aloïs Van Oevelen en Annick De Boeck, Thierry Vansweevelt en Britt Weyts, Beatrix Vanlerberghe, Daniël Cuypers, Joëlle Rozie, en Joachim Meese.

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400006911
Gewicht 329 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's x + 170 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 3 dec. 2015
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

  • Inhoudsopgave
  • Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht
  • Overmacht in het buiten contractueel aansprakelijkheidsrecht
  • Overmacht in het burgerlijk proces
  • Overmacht in het arbeidsrecht
  • Overmacht in het strafrecht: artikel 71 Sw. ontleed
  • Overmacht in het strafprocesrecht