€ 139,00 € 97,30 incl. btw € 91,79 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Private verzekering en solidariteit

Boek | 1ste editie 2018 | België | Eveline Goessens
Beschrijving

Dit boek onderzoekt de verzoenbaarheid van twee evoluties in het private verzekeringsrecht. Enerzijds wordt de onderschrijvingsvrijheid van de private verzekeraar en meer in het bijzonder zijn segmentatiepolitiek, inherent verbonden aan de verzekeringspraktijk, vandaag verscherpt en gejuridiseerd door de toenemende concurrentie onder invloed van de interne markt binnen de Europese Unie. Anderzijds vragen de EU-lidstaten in toenemende mate aan de private (verzekerings)sector om bij te dragen tot en mee te werken aan het verlenen van diensten die passen in de sociale politiek, of in de algemene opdracht van de publieke zorg of in het garanderen van de (financiële) veiligheid.

Dit spanningsveld tussen concurrentie en herverdeling werpt de vraag op naar de mogelijke juridische grenzen aan solidariteit in private verzekering. Op basis van een analyse van de rol die solidariteit speelt in het domein van de private verzekering binnen het geheel van de verzekeringstechniek en de Unierechtelijke en Belgische rechtsbronnen en op basis van een analyse van de (voornamelijk Belgische) wettelijke toepassingsgevallen van solidariteit in private verzekering, is de vraag aan de orde of de wettelijke solidariteitsmechanismen verenigbaar zijn met de juridische grenzen gesteld door het Unierecht. Deze grenzen worden onderzocht in drie rechtsdomeinen: het internemarktrecht, het mededingingsrecht en het transversale domein van de grondrechten.

Door de breed opgezette analyse van het volledige verzekeringsrecht is dit boek bestemd voor iedereen die professioneel bezig is met of geïnteresseerd is in het private verzekeringsrecht. Dit boek bevat een grondig onderzoek vanuit nationaal, Unierechtelijk en rechtsvergelijkend perspectief van het voor de verzekeringssector actuele en belangrijke vraagstuk welke plaats subsidiërende solidariteit kan krijgen binnen de private verzekering.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400009813
Reeksnaam Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Gewicht 945 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xx + 456 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 5 dec. 2018
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • InleidingProbleemstelling en opzet
 • Deel I. Het solidariteitsbegrip: Europees-nationaal referentiekader
 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1. De verzekeringstechniek
 • Hoofdstuk 2. Overheidsregulering van ondernemingen en markten
 • Hoofdstuk 3. Invoering van wettelijke mechanismen van (expliciete) subsidiëring
 • Deel II. De solidariteitsmechanismen uitgediept
 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1. Methode 1: uitsluiting van bepaalde parameters bij de berekening van de premie
 • Hoofdstuk 2. Methode 2: getarifeerde premies en omslag over groep van verzekeraars
 • Hoofdstuk 3. Methode 3: pooling van risico tussen verzekeraars (door middel van een fonds) en de overheid
 • Hoofdstuk 4. Evaluatie van de drie solidariteitsmethodes
 • Deel III. Juridische grenzen aan solidariteit in private verzekering
 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1. Subsidiërende solidariteit getoetst aan het internemarktrecht
 • Hoofdstuk 2. Subsidiërende solidariteit getoetst aan het mededingingsrecht
 • Hoofdstuk 3. Subsidiërende solidariteit getoetst aan de grondrechten
 • Hoofdstuk 4. Evaluatie van de drieledige solidariteitstoetsing
 • Conclusie
 • Bibliografie
 • Trefwoordenregister