€ 340,00 incl. btw € 320,75 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
Gratis activatie op de app Larcier Journals
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent

Tijdschrift | Abonnement 2023 - 20 nummers per jaar | België | Nico Snelders, Hans Van Bossuyt
Beschrijving

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, kortweg RABG, ontsluit voor u tweemaal per maand vernieuwende en interessante rechtspraak en wetgeving. Vooraanstaande juristen bieden u een boeiende kijk op thematisch gestructureerde rechtspraak, aangevuld met diverse informatie voor de praktijkjurist.

Wat maakt RABG zo bijzonder?

RABG, de Nederlandse tegenhanger van de JLMB, werkt elk nummer rond een actueel thema. Een multidisciplinaire redactie bestaande uit ervaren praktijkjuristen selecteert de vonnissen en arresten. Elke uitspraak wordt voorafgegaan door een aantal trefwoorden en een samenvatting, en gevolgd door een korte verhelderende noot.

Daarnaast wordt de vinger aan de pols van de actualiteit gehouden met het opvolgen van belangrijkste wetswijzigingen, relevante prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof met verwijzing naar de website, een overzicht van boeken en publicaties, benoemingen, rechtsplegingsvergoedingen, indexcijfers, enz.

RABG verschijnt tweemaal per maand (20 nummers per jaar) en telt 64 of meer bladzijden per nummer. Formaat: 16 x 24 cm.

Uw abonnement gaat in wanneer het eerste nummer verschijnt. Dit eerste nummer wordt u automatisch toegestuurd zodra het beschikbaar is. Het abonnement omvat  het kalenderjaar. Het wordt automatisch verlengd, tenzij u het vóór de vervaldatum opzegt.

Het papieren abonnement geeft u gratis toegang tot de mobiele versie. Download de app Larcier Journals in de App Store of Google Play Store en installeer deze op uw smartphone of tablet.  In de app vindt u de laatste nummers die tijdens het lopende jaar zijn verschenen evenals de jaargang die voorafgaat aan uw abonnement. Wenst u zich alleen te abonneren op de mobiele versie? Contacteer onze klantendienst.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Tijdschrift
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Larcier
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Nee
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Ja
Individuele nummers beschikbaar
Sociaal recht

Sociaal recht

RABG 2023/4-5
Boek | 23e editie 2023 | België | Chris De Ganck

RABG 2023/4-5 bevat een ruime selectie recente geannoteerde rechtspraak over diverse items SOCIAAL RECHT:

€ 90,00 incl. btw
Te verschijnen
Procesrecht

Procesrecht

RABG 2023/3
Boek | 23e editie 2023 | België | Bruno Maes

RABG 2023/3 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items PROCESRECHT: onder meer over Bevoegdheid; Nietigheid (verzoekschrift hoger beroep); Rechtspleging;  Afstand; Wraking; Rechtsplegingsvergoeding: Gerechtskosten: Hoger beroep; Incidenteel beroep;  Arbitrage; Beslag

€ 75,00 incl. btw
Te verschijnen
Familie- en familiaal vermogensrecht

Familie- en familiaal vermogensrecht

RABG 2023/1-2
Boek | 23e editie 2023 | België | Steven Brouwers

RABG 2023/1-2 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT: onder meer over Alimentatie; Onverdeeldheid; Boedelbeschrijving; Concurrentiële bevoegdheid van de familie- en de jeugdrechtbank omtrent het treffen van maatregelen aangaande de uitoefening van het ouderlijk gezag; De mogelijkheid tot verplichte bemiddeling minder “gedwongen”, ...

€ 90,00 incl. btw
Te verschijnen
De overheid als procespartij

De overheid als procespartij

RABG 2022/20
Boek | 1ste editie 2023 | België | Hans Van Bossuyt

RABG 2022/20 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items over DE OVERHEID ALS PROCESPARTIJ: oa. Volkenrecht – Grondwet;  Overheidsopdracht – Gunningsprocedure en gunningswijzen;  Rechtsmiddelen - Bewijs van verbintenissen; Kort Geding – Rechten van de mens

€ 75,00 incl. btw
Te verschijnen
Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

RABG 2022/19
Boek | 1ste editie 2023 | België | Pierre Thiriar

RABG 2022/19 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items VERBINTENISSENRECHT: oa over Consumentenrecht – Voorlichting consument; Overdracht van schuldvordering – Kwalitatieve rechten;  Nietigheid overeenkomst en splitsbaarheid;  Koopvernietigende gebreken –
• Wederzijdse aankoop-verkoopbelofte; ...

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

RABG 2022/18
Boek | 1ste editie 2023 | België

RABG 2022/18 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items STRAF- en STRAFPROCESRECHT: oa Huiszoeking op grond van artikel 6bis, derde lid Drugwet; Ontdraging beslagen goederen; Voorlopige hechtenis,...

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Procesrecht

Procesrecht

RABG 2022/16
Boek | 1ste editie 2023 | België

RABG 2022/16 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items PROCESRECHT: oa over nietigheid, dwangsom, beslag, uitvoerend beslag onder derden,...

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Rechtspraak Vlaamse Gewestbelastingen

Rechtspraak Vlaamse Gewestbelastingen

RABG 2022/17
Boek | 1ste editie 2023 | België

RABG 2022/17 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items VLAAMSE GEWESTBELASTINGEN onder meer over Familiale vennootschap, Derdenbeding; Vruchtgebruik, ...

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Sociaal recht

Sociaal recht

RABG 2022/14-15
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/14-15  bevat recente geannoteerde rechtspraak (100 p.!) over diverse items SOCIAAL RECHT: oa over Het recht op bijstand bij sociale inspectie; De ontslagbescherming van de preventieadviseur; Weigering van redelijke aanpassingen als discriminatie; .....

€ 90,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Handelshuur: huurhernieuwing

Handelshuur: huurhernieuwing

RABG 2022/13
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/13 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items ivm HANDELSHUUR: HUURHERNIEUWING: o.a. over Aanvraag huurhernieuwing; Weigering huurhernieuwing; Aanbod van een derde; Uitzettingsvergoeding

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Familierecht en familiaal vermogensrecht

Familierecht en familiaal vermogensrecht

RABG 2022/11-12
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/11-12 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items FAMILIERECHT EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT: onder meer over Vereffening en verdeling; Alimentatie; Woonstvergoeding; Leugenachtige erkening; Hoorrecht minderjarigen; ...

€ 90,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Privaat bankenrecht

Privaat bankenrecht

RABG 2022/10
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/10 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items PRIVAAT BANKENRECHT: oa over De kwalificatie van de kredietovereenkomst, Basisbankdienst voor ondernemingen: Fraude in het betaalverkeer, ...

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

RABG 2022/9
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/9 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items STRAF- en STRAFPROCESRECHT: oa over de strafbare mening bij een drukpersmisdrijf: Huiszoekingsbevel; De identificatieverplichting van artikel 67ter Wegverkeerswet

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Fiscaal recht

Fiscaal recht

RABG 2022/8
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/8 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items FISCAAL RECHT: oa over Diamantsector; FBB; fiscale fraude; beroepskosten; vereffening; beroepsgeheim,...

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Verbintenissen- en en goederenrecht

Verbintenissen- en en goederenrecht

RABG 2022/7
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/7 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items VERBINTENISSEN- en GOEDERENRECHT: oa over burenhinder, erfdienstbaarheid, verborgen gebrek, kwalitatieve verbintenissen,...

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Procesrecht

Procesrecht

RABG 2022/5
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/5 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items PROCESRECHT: oa over betekening, dwangsom, beslag, taalgebruik,...

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

RABG 2022/6
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/6 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items STRAF- en STRAFPROCESRECHT: oa over rechtsmiddelen, bendevorming, probatievoorwaarden,...

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Sociaal recht

Sociaal recht

RABG 2022/4
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/4 bevat recente geannoteerde rechtspraak (100 p.!) over diverse items SOCIAAL RECHT: o.a.grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer; Eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst; telewerk; de voorzitter van de arbeidsrechtbank als kortgedingrechter bij schending van het bedrijfsgeheim; sollicatieverlof en rechtsmisbruik

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Familierecht en familiaal vermogensrecht

Familierecht en familiaal vermogensrecht

RABG 2022/2-3
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/2-3 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items FAMILIERECHT EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

€ 90,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Handelshuur

Handelshuur

RABG 2022/1
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2022/1 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items ivm HANDELSHUUR

€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Intellectuele rechten

Intellectuele rechten

RABG 2021/19-20
Boek | 1ste editie 2022 | België

RABG 2021/19-20 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

€ 90,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

RABG 2021/18
Boek | 1ste editie 2022 | België
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Fiscaal recht

Fiscaal recht

RABG 2021/17
Boek | 1ste editie 2022 | België
RABG 2021/17 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items FISCAAL RECHT:
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Procesrecht

Procesrecht

RABG 2021/16
Boek | 1ste editie 2022 | België
RABG 2021/16 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items PROCESRECHT:
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

RABG 2021/15
Boek | 1ste editie 2021 | België
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Familierecht en familiaal vermogensrecht

Familierecht en familiaal vermogensrecht

RABG 2021/14
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/14 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT : meer bepaald over Boedelbeschrijvingg; alimentatie; afstamming, ... en over de nieuwe deontologische code voor bemiddelaars.
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Sociaal recht

Sociaal recht

RABG 2021/12-13
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/12-13 bevat recente geannoteerde rechtspraak (160 p.!) over diverse items SOCIAAL RECHT: o.a. Over de Genderwet; de Welzijnswet; de Ziekenhuiswet; Bonusplannen; ...
€ 90,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Ondernemingsstrafrecht

Ondernemingsstrafrecht

RABG 2021/11
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/11 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items ONDERNEMINGSSTRAFRECHT: o.a. over Verstoring van vrijheid van opbod (art. 314 Sw.) en overheidsopdrachten; Dataretentie; Detachering; Berbeurdverklaring;...
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

RABG 2021/10
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/10 bevat recente geannoteerde rechtspraak over STRAF- en STRAFPOCESRECHT: o.a. over: Het liken van haatdragende boodschappen kan racisme uitmaken; Ontbrekende goederen bij een douanemisdrijf; Een verbeterende beslissing,...
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
De factuur

De factuur

RABG 2021/9
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/9 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse aspecten van DE FACTUUR ,o.a. Algemene voorwaarden; aanvaarding; bewijskracht; verzending; taalgebruik ...
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Informatie- en communicatietechnologierecht

Informatie- en communicatietechnologierecht

RABG 2021/8
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/8 bevat recente geannoteerde rechtspraak over INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIERECHT ,o.a. over privacybescherming en softwarebescherming
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Fiscaal recht

Fiscaal recht

RABG 2021/7
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/7 bevat recente geannoteerde rechtspraak over FISCAAL RECHT, o.a. over beroepskosten;onrechtmatig verkregen bewijs; antimisbruik; openbaarheid van bestuur;...
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Procesrecht

Procesrecht

RABG 2021/6
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/6 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items PROCESRECHT: o.a. over Derdenverzet; Antwoordplicht rechter; Bewarend beslag onder derden ...
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Familierecht en familiaal vermogensrecht

Familierecht en familiaal vermogensrecht

RABG 2021/5
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/5 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT : meer bepaald over Bemiddeling; alimentatie; afstamming,...
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Sociaal recht

Sociaal recht

RABG 2021/3-4
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/3-4 bevat recente geannoteerde rechtspraak (160 p.!) over diverse items SOCIAAL RECHT: o.a. over Over het begrip werkgever bij grensoverschrijdende tewerkstelling; Stakingsrecht; Tijdregistratie, overloon en bewijs; Controlearts
€ 90,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

RABG 2021/2
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/2 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items STRAF- en STRAFPOCESRECHT: o.a. over De motiveringsverplichting van de strafuitvoeringsrechtbank; Lasthebber ad hoc – Failliete vennootschap,...
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

RABG 2021/1
Boek | 1ste editie 2021 | België
RABG 2021/1 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items VERBINTENISSENRECHT: meer bepaald over de Natuurlijke verbintenis: Begrip – Voorwaarden – Bewijs – Toepassingen
€ 75,00 incl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Minder individuele nummers bekijken