Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen 9 results

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

9 resultaten

 1. Uitvoering van vonnissen en arresten: wat nu?

  Uitvoering van vonnissen en arresten: wat nu?

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
  De bijdragen in dit boek behandelen vanuit verschillende rechtstakken hoe advocaten ertoe kunnen bijdragen dat de uitvoering van vonnissen en arresten zo optimaal mogelijk verloopt en een zo groot mogelijke kans op succes heeft, en geeft daarbij een overzicht van de verschillende problemen waarop men kan stuiten bij de uitvoering.
  € 62,00 incl. btw
  In voorraad
 2. Topics bewijs- en procesrecht

  Topics bewijs- en procesrecht

  Verslagboek permanente vorming 2016-2017
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
  Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken.
  € 74,00 incl. btw
  In voorraad
 3. Internering: nog steeds de zwaarste straf?

  Internering: nog steeds de zwaarste straf?

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Eric Boon
  Na een korte situering van de problematiek bespreekt de auteur kort de opeenvolgende wetten en beschrijft hij waarom het zo moeilijk was om de wetgeving te conformeren aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In een volgend deel geeft de auteur een beknopt overzicht van de rechtspraak van het EHRM, van 1998 tot heden.
  € 29,00 incl. btw
  In voorraad
 4. Het advocatenkantoor 2.0

  Het advocatenkantoor 2.0

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Ilke Aerts, Jean-Pierre Blumberg, Luc Brants, Eddy Claesen, Kurt De Blick, Maarten de Haas, Jan Rochtus, Yves Vandendriessche
  Aan de hand van enkele topics wil dit boek een aantal inzichten en handleidingen aanreiken om de werking van het advocatenkantoor te analyseren en zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
  € 74,00 incl. btw
  In voorraad
 5. Het gezin 2.0

  Het gezin 2.0

  Huwelijk, nieuwe samenlevingsvormen en hun juridische implicaties
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
  Het traditionele gezin maakt meer en meer plaats voor samenlevingsvormen buiten het huwelijk en steeds meer huwelijken eindigen in echtscheiding. De verschillende bijdragen in het boek belichten de veranderingen op juridisch vlak van deze maatschappelijke evolutie.
  € 92,00 incl. btw
  In voorraad
 6. De fiscale onderzoeksmachten in de inkomstenbelastingen

  De fiscale onderzoeksmachten in de inkomstenbelastingen

  De fiscus op (be)zoek: is de grens bereikt?
  Boek | 1ste editie 2013 | België | Marian Vanden Broeck, Kim Roelants
  De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus staan vaak lijnrecht tegenover een aantal fundamentele beginselen zoals het beroepsgeheim, het recht op privacy, de onschendbaarheid van de woning, enz.. De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus geven dan ook aanleiding tot heel wat betwistingen.
  € 34,00 incl. btw
  In voorraad
 7. Schijnzelfstandigheid: terug naar af?

  Schijnzelfstandigheid: terug naar af?

  Boek | 1ste editie 2013 | België | Herman Buyssens, Laura De Meyer
  In België is de verleiding groot beroep te doen op zelfstandige medewerkers, wat aanleiding kan geven tot schijnzelfstandigheid en schijnloontrekkendheid. De auteurs analyseren hoe rechtspraak en wetgever het voortschrijdende fenomeen van de schijnzelfstandigheid een halt trachten toe te roepen.
  € 34,00 incl. btw
  In voorraad