€ 174,00 incl. btw € 164,15 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Semper perseverans - Liber amicorum André Alen

Boek | 1ste editie 2020 | België | Riet Leysen, Koen Muylle, Jan Theunis, Willem Verrijdt
Beschrijving
Op 25 september 2020, zijn zeventigste verjaardag, werd Prof. em. dr. André Alen, voorzitter van het Grondwettelijk Hof, toegelaten tot het emeritaat. Dit Liber amicorum bracht bij die gelegenheid hulde aan de hoogleraar staatsrecht, de medeauteur van belangrijke staatshervormingen, de magistraat, maar vooral aan de mens André Alen. En dit boek leert ons inderdaad veel over hem. In niet minder dan 72 bijdragen komt een grote verscheidenheid aan materies aan bod, die de zeer gevarieerde loopbaan en de ruime belangstellingssfeer van André Alen weerspiegelen.Le 25 septembre 2020, jour de son 70e anniversaire, le professeur émérite André Alen, président de la Cour constitutionnelle, sera admis à l'éméritat. À cette occasion, le présent Liber amicorum a voulu rendre hommage au professeur de droit constitutionnel, au co-auteur de réformes importantes de l'État, au magistrat, mais surtout à l'homme. Et, de fait, cet ouvrage nous apprendra bien des choses à son sujet. Pas moins de 72 contributions couvrent une grande variété de sujets, reflétant la carrière très variée et les très nombreux centres d'intérêts d'André Alen.
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400012462
Gewicht 1950 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxviii + 1152 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 23 sep. 2020
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoud
 • DEEL I. Historische en filosofische grondslagen van het staatsrecht
 • Un peu d’histoire constitutionnelle : la notion de ‘région linguistique’ et sa mise en place entre 1870 et 1970
 • De Belgische Grondwet van 1831: de zon die schittert, maar niet verwarmt. Over de vergeten politieke ministeriële verantwoordelijkheid
 • Une fraternité constitutionnelle ?
 • Le contour de la Constitution
 • De l’État de droit à l’état du droit. Observations sur la sécurité juridique dans le contentieux constitutionnel
 • La démocratie, moteur des mutations de l’État de droit et vice-versa. Points de repère pour penser une relation dialectique équilibrée
 • Het wrakhout van de wetgever. Kan het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen beantwoorden over Keizer Karels Wrakkenedict?
 • « Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra ? Quamdiue tiam furor iste tuus nos eludet ? Quem ad fi nem sese eff renata iactabit audacia ? »
 • Verlichting en antiverlichting rond het gelijkheidsbeginsel voor strafsancties
 • DEEL II. Het Belgische Grondwettelijk Hof
 • Les arrêtés royaux relatifs à la Cour constitutionnelle
 • Het belang als ontvankelijkheidsvereiste in het beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof
 • Noodzakelijkheid als de schoonmoeder van het proportionaliteitsbeginsel
 • Doorwerking van de vernietigingsarresten op de rechtspraak van het Hof van Cassatie
 • Toegang tot en toegankelijkheid van de voetbalwereld: lessen vanuit het gelaagde grondwettelijk recht
 • Tératologie des arrêts de la Cour constitutionnelle
 • Een archiefwens of -verplichting voor het Grondwettelijk Hof van België?
 • Het Grondwettelijk Hof (1980-2020): van bevoegdheidshof over gelijkheidshof naar grondrechtenhof
 • Het handhaven van de gevolgen van een vernietigde of ongrondwettig verklaarde fiscale wet. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie
 • La pertinence des questions préjudicielles
 • DEEL III. De Belgische Raad van State
 • De afdeling Wetgeving van de Raad van State: aanzetten voor een noodzakelijke hervorming
 • Het controversiële karakter van de procesvoorwaarde van het actueel belang bij de Raad van State: terug van nooit weggeweest
 • Naar een meer kritische integratie van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State?
 • Who’s afraid of the United Nations Human Rights Committees? De adviespraktijk van de Raad van State doorgelicht
 • Over veelheid van rechters
 • Artikel 144 van de Grondwet en de schadevergoeding tot herstel: enkele vragen over rechtsmacht en bevoegdheid
 • DEEL IV. Federale en deelstatelijke instellingen
 • De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering en de scheiding der machten
 • Alternatieve geschillenbeslechting via de ombudsman – Koken met én voorbij het boekje
 • Un gouvernement fédéral remanié doit-il solliciter la confiance de la Chambre quand il est devenu minoritaire ? Examen à la lumière d’une théorie des usages constitutionnels en Belgique
 • Een minderheidsregering als uitdaging voor het Belgisch grondwettelijk recht
 • Krijtlijnen voor de versterking van behoorlijk burgerschap
 • Het wettigheidsbeginsel in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof: achtergrond, principes en benaderingswijze
 • Naar een (veralgemeende) grondwettigheidstoetsing van de totstandkoming van wetgeving?
 • Le budget de l’État dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Belgique
 • La participation citoyenne dans l’état actuel du droit : le cas du Ostbelgien-Modell
 • Rijden en omzien. De procedure van grondwetsherziening
 • DEEL V. Vraagstukken van Belgisch federalisme
 • Le transfert de l’exercice de compétences régionales au profit de la Communauté germanophone
 • De verdeling van de staatsschuld
 • Les pouvoirs implicites de l’autorité fédérale : nécessité fait loi ?
 • Het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in het federale België
 • DEEL VI. Rechten en vrijheden in de Grondwet en in de verdragen
 • Het recht op een menswaardig leven in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof – stilstand of vooruitgang?
 • Het legaliteitsbeginsel volgens artikel 24, § 5 van de Grondwet
 • Quelques propos sur les devoirs de l’homme
 • Is alternatieve conflictoplossing mogelijk en wenselijk in geschillen over de vrijheid van godsdienst?
 • The Right to Fair Elections under Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights
 • “De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.” Ook in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Justitie?
 • Recherche dans les systèmes informatiques et droit au respect de la vie privée
 • Avortement, euthanasie et Cour constitutionnelle
 • L’effet direct du droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une considération primordiale dans toute décision qui le concerne
 • Lutte contre le terrorisme moderne : le contrôle des droits fondamentaux entre le marteau et l’enclume
 • La liberté de fusionner
 • Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu van artikel 23 van de Grondwet: een verandering van klimaat in de rechtspraak?
 • De toegang tot de rechter (art. 6, § 1 EVRM). Kernbegrip van de rechtsstaat
 • Redefining the Balance between Freedom of Expression and Right to Privacy in the Digital Age: The Role of the Judiciary
 • DEEL VII. Internationaal recht en Europees Unierecht
 • The Acquittals of Mr Bemba and Mr Gbagbo by the International Criminal Court
 • De bijdrage van het Gerecht van de EU aan de Unie als rechtsgemeenschap
 • Air Quality Law in the EU and in Belgium
 • De twee dimensies van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in de rechtsorde van de Europese Unie
 • Democratie en mensenrechten in internationaal perspectief
 • The European Union Co-legislator in Action: Some Thoughts on Trilogues, Transparency and the Trias Politica
 • DEEL VIII. Constitutioneel pluralisme en rechterlijke dialoog
 • L’intégration européenne et son impact sur la justice constitutionnelle: quelques aspects de l’expérience allemande
 • Leading by example. Waarin een klein land groot kan zijn
 • Constitutional Justice: A Mission of the Venice Commission
 • De EMU na Pringle en Gauweiler
 • Der österreichische Verfassungsgerichtshof im Dialog mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 • Die Aufgabe der Verfassungsgerichte im Verfassungsgerichtsverbund
 • Entre identité nationale et traditions constitutionnelles communes. La Constitution comme prisme du droit de l’Union
 • The Constitutional Court between the Constitution and International and European Union Law
 • DEEL IX. Buitenlands en vergelijkend staatsrecht
 • Engineering the Constitutional Footing of the Supreme Court of Canada
 • Un nouveau type, insolite, de refus de sanction : l’inaction du roi Baudouin en 1990 et du grand-duc Henri en 2008
 • Het “Statuut” van Catalonië en het Spaanse Grondwettelijk Hof: arrest 31/2010 als echte of vermeende vertrouwensbreuk
 • La protection des droits économiques et sociaux par le tribunal constitutionnel d’Andorre
 • Het Belgische recht als voorbeeld voor Nederland. Over gezichtsbedekkende kleding, het Grondwettelijk Hof en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
 • Curriculum vitae André Alen
 • Voorintekenlijst