€ 228,00 incl. btw € 215,09 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Sponsoringcontracten

Juridische analyse

Boek | 1ste editie 2018 | België | Joost Vynckier
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Sponsoring is alomtegenwoordig in onze maatschappij en het economische belang ervan is groot. De (juridische) kennis over het fenomeen staat echter helemaal niet in verhouding met het belang ervan. Velen associëren sponsoring immers enkel met promotionele vermeldingen tijdens een evenement. Ook louter financiële ondersteuning beschouwt men vaak (onterecht) als sponsoring: welke grootouder ziet het na het voorlezen van de nieuwjaarsbrief bijvoorbeeld niet als zijn taak om zijn kleinkind te ‘sponsoren’?

Sponsoring is ook zelden aan omvattende wetgeving onderhevig. Vaak zijn sponsoringtransacties vertrouwelijk. Partijen beslechten geschillen zoveel mogelijk via informele bemiddeling en eerder uitzonderlijk via de rechtbanken of arbitrage. Grondige modelcontracten zijn slechts beperkt aanwezig. Dit alles draagt bij tot grote juridische onzekerheid in de praktijk.

Dit boek vormt het eerste deel van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomsten analyseert en hiervoor oplossingen aanreikt. De auteur begint met een omschrijving van het sponsoringbegrip en de afgrenzing ervan tegenover verwante marketing- en fondsenwervingstechnieken.
Vervolgens bespreekt hij de juridische aspecten van en hinderpalen bij sponsoring. Daarbij komen bijvoorbeeld de vraag naar de invloed van dopinggebruik op de sponsoringtransactie, de rol van tussenpersonen bij sponsoring, het geoorloofd karakter van exclusieve sponsoringverhoudingen en de mogelijkheid om verbintenissen te herroepen die op de persoonswaarden van de gesponsorde betrekking hebben, aan bod. Aansluitend belicht de auteur ook de (juridische) eigenheid van twee bijzondere sponsoringtransacties, d.i. naamsponsoring en mediasponsoring. De auteur besluit met een bespreking van diverse wettelijke/zelfregulerende sponsoringverboden en -beperkingen. In het boek zijn talrijke modelclausules met uitvoerige toelichting opgenomen.

Het boek reikt zo de nodige bouwstenen aan om een sponsoringcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Daarnaast bevat het ook talrijke voorbeelden en afbeeldingen, wat toelaat om de behandelde problematieken duidelijk te illustreren en voor de lezer aanschouwelijk te maken.

Het tweede boek, Ambush marketing, beantwoordt de vraag of – en in welke mate – de via sponsoring gecreëerde meerwaarde juridische bescherming kan genieten (J. Vynckier, Ambush marketing, Antwerpen, Intersentia, 2018, 364 p.).

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400008663
Gewicht 1750 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xl + 974 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 16 okt. 2018
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Deel I. "Sponsoring" als begrip
 • Inleiding
 • Hoofdstuk I. Begripsomschrijving
 • Hoofdstuk II. Afgrenzing ten opzichte van andere (rechts)figuren
 • Hoofdstuk III. Tussenbesluit
 • Deel II. Contractanalyse
 • Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk 1. Totstandkoming
 • Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk 2. Partijen
 • Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk III. Voorwerp
 • Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk IV. Contractuele doorwerking van externe elementen
 • Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk V. Duur
 • Onderdeel 1. Basisstructuur - Hoofdstuk VI. Tussenbesluit
 • Onderdeel 2. Bijzonderheden - Hoofdstuk I. Naamsponsoring
 • Onderdeel 2. Bijzonderheden - Hoofdstuk II. Mediasponsoring
 • Onderdeel 2. Bijzonderheden - Hoofdstuk III. Tussenbesluit
 • Onderdeel 3. Verboden en beperkingen - Inleiding
 • Onderdeel 3. Verboden en beperkingen - Hoofdstuk I. Overzicht
 • Onderdeel 3. Verboden en beperkingen - Hoofdstuk II. Gevolgen
 • Onderdeel 3. Verboden en beperkingen - Hoofdstuk III. Verboden en beperkingen (internationaal) getoetst
 • Onderdeel 3. Verboden en beperkingen - Hoofdstuk IV. Tussenbesluit
 • Besluit
 • Bibliografie