€ 289,00 incl. btw € 272,64 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Sponsoringcontracten & Ambush marketing (set)

Boek | 1ste editie 2018 | België | Joost Vynckier
Beschrijving

Sponsoring is alomtegenwoordig in onze maatschappij en het economische belang ervan is groot. De (juridische) kennis over het fenomeen staat echter helemaal niet in verhouding met het belang ervan. Velen associëren sponsoring immers enkel met promotionele vermeldingen tijdens een evenement. Ook louter financiële ondersteuning beschouwt men vaak (onterecht) als sponsoring: welke grootouder ziet het na het voorlezen van de nieuwjaarsbrief bijvoorbeeld niet als zijn taak om zijn kleinkind te ‘sponsoren’?

Sponsoring is ook zelden aan omvattende wetgeving onderhevig. Vaak zijn sponsoringtransacties vertrouwelijk. Partijen beslechten geschillen zoveel mogelijk via informele bemiddeling en eerder uitzonderlijk via de rechtbanken of arbitrage. Grondige modelcontracten zijn slechts beperkt aanwezig. Dit alles draagt bij tot grote juridische onzekerheid in de praktijk.

Sponsoringcontracten vormt een eerste deel in de tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomsten analyseert en hiervoor oplossingen aanreikt. De auteur begint met een omschrijving van het sponsoringbegrip en de afgrenzing ervan tegenover verwante marketing- en fondsenwervingstechnieken. Vervolgens bespreekt hij de juridische aspecten van en hinderpalen bij sponsoring. Daarbij komen bijvoorbeeld de vraag naar de invloed van dopinggebruik op de sponsoringtransactie, de rol van tussenpersonen bij sponsoring, het geoorloofd karakter van exclusieve sponsoringverhoudingen en de mogelijkheid om verbintenissen te herroepen die op de persoonswaarden van de gesponsorde betrekking hebben, aan bod. Aansluitend belicht de auteur ook de (juridische) eigenheid van twee bijzondere sponsoringtransacties, d.i. naamsponsoring en mediasponsoring. De auteur besluit met een bespreking van diverse wettelijke/zelfregulerende sponsoringverboden en -beperkingen. In het boek zijn talrijke modelclausules met uitvoerige toelichting opgenomen.

Het boek reikt zo de nodige bouwstenen aan om een sponsoringcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Daarnaast bevat het ook talrijke voorbeelden en afbeeldingen, wat toelaat om de behandelde problematieken duidelijk te illustreren en voor de lezer aanschouwelijk te maken.

-------------------------------------------------------------------------------
Het tweede boek, Ambush marketing, beantwoordt de vraag of – en in welke mate – de via sponsoring gecreëerde meerwaarde juridische bescherming kan genieten. Het sluiten van een sponsoringovereenkomst heeft immers weinig zin als iedereen zomaar vrij een promotionele associatie met het associatieobject kan opwekken. Dit bracht de auteur tot een analyse van de figuur van ambush marketing en het mogelijke verweer ertegen. Ambush marketing bestaat immers in de opwekking van een promotionele associatie met een persoon, goed of dienst, zonder toelating hiervoor (i.t.t. bij sponsoring).

Na eerst het ambushbegrip uitgebreid te definiëren en binnen een juridisch-economische context te kaderen, biedt de auteur vervolgens een uitgebreid antwoord op de vraag of – en in welke mate – juridisch optreden hiertegen mogelijk is. Achtereenvolgens bestudeerde hij de afweermogelijkheden die de bijzondere beschermingsregimes die op zelfstandige immateriële vermogensbestanddelen kunnen rusten (intellectuele-eigendomsrechten, persoonlijkheidsrechten en de hier telkens aan verwante rechten), de bepalingen over oneerlijke handelspraktijken en vergelijkende reclame, het eigendomsrecht, het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, bijzondere anti-ambushwetten en het contractenrecht bieden. De auteur besluit met een beoordeling van deze afweermogelijkheden in het licht van de grondrechten van de ambusher.

In het boek zijn modelclausules met uitvoerige toelichting opgenomen. Daarnaast bevat het boek ook talrijke voorbeelden en afbeeldingen, wat toelaat om de behandelde problematieken duidelijk te illustreren en voor de lezer aanschouwelijk te maken.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400009622
Gewicht 1600 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 1352 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 16 okt. 2018
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee