€ 104,00 € 72,80 incl. btw € 68,68 excl. btw
Studentenprijs: € 45,00
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors (vijftiende editie)

Boek | 15e editie 2023 | België | Raf Verstraeten, Frank Verbruggen
Beschrijving

Dit boek geeft de lezer inzicht in het strafrecht en strafprocesrecht. Anders dan gebruikelijk is, behandelen de auteurs de materie niet vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht – strafprocesrecht, maar vanuit de basisbeginselen en vervolgens de chronologie van een strafprocedure.

Op die manier vervlechten ze materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch geheel. Zo kan de strafprocedure bijvoorbeeld een belangrijke impact hebben op de straftoemeting, waardoor het weinig zinvol is om eerst de materiële bestraffing te behandelen en dan pas hoe een zaak bij de strafrechter komt en welke bestraffing daarop volgt. Het is belangrijk daarbij ook een blik te werpen op de strafuitvoering. Bijzondere misdrijven (zoals drukpers- en politieke misdrijven) en gronden van verval van straffen en strafprocedures worden pas aan het einde van het boek behandeld. Zij vergen een kennis van wat voorafgaat.

Voor deze basiscursus zijn relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie t.e.m. juni 2023 inhoudelijk verwerkt.

Over de auteurs

Prof. dr. Frank Verbruggen is hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Hij doet onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, de aanpassing van het strafrecht aan de digitalisering van de maatschappij en de europeanisering van strafrecht en justitie. Hij is tevens advocaat aan de balie van Leuven.

Prof. dr. Raf Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij strafrecht en strafprocesrecht en economisch, fiscaal en sociaal strafrecht doceert en onderzoekt. Hij is lid van de Commissie voor de Hervorming van het Strafprocesrecht, die op verzoek van de vorige minister van Justitie een nieuw wetboek heeft voorbereid.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400016415
Gewicht 1610 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxxvi + 578 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 18 sep. 2023
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
  Raf Verstraeten, Frank Verbruggen
 • Deel 1. Algemene oriëntatie
 • Hoofdstuk 1. Wat is strafrecht?
 • Hoofdstuk 2. Codificatie
 • Hoofdstuk 3. Situering van het strafrecht tussen andere rechtsdisciplines
 • Hoofdstuk 4. Indeling van het strafrecht
 • Deel 2. De strafwet
 • Hoofdstuk 1. Het legaliteitsbeginsel
 • Hoofdstuk 2. Het legaliteitsbeginsel en de bronnen van het strafrecht
 • Hoofdstuk 3. Het legaliteitsbeginsel en de interpretatie van de strafwet
 • Hoofdstuk 4. Algemene voorwaarden van strafbaarheid en de plaats van het misdrijf daarin
 • Hoofdstuk 5. Driedelige indeling van misdrijven
 • Hoofdstuk 6. Delictstypiciteit
 • Hoofdstuk 7. Wederrechtelijkheid
 • Hoofdstuk 8. Verwijtbaarheid van het misdrijf aan de concrete persoon: strafrechtelijke schuld
 • Hoofdstuk 9. Strafwaardigheid
 • Hoofdstuk 10. Strafbare poging
 • Hoofdstuk 11. Strafbare deelneming
 • Deel 3. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf
 • Hoofdstuk 1. Instelling en uitoefening van de strafvordering
 • Hoofdstuk 2. De burgerlijke vordering
 • Deel 4. De rechtspleging in de onderzoeksfase
 • Hoofdstuk 1. Het politiewezen
 • Hoofdstuk 2. Types van onderzoek
 • Hoofdstuk 3. Onderzoeksdaden
 • Hoofdstuk 4. Vrijheidsberovingen en voorlopige hechtenis
 • Hoofdstuk 5. Toezicht op en afsluiting van het onderzoek
 • Deel 5. De rechtspleging in de fase van het vonnisgerecht
 • Hoofdstuk 1. Het vonnisgerecht
 • Hoofdstuk 2. Voortduren van bewarende maatregelen
 • Hoofdstuk 3. Fundamentele waarborgen
 • Hoofdstuk 4. Terechtzitting
 • Hoofdstuk 5. Bewijsregeling
 • Deel 6. De strafrechtelijke sancties
 • Hoofdstuk 1. Inleiding
 • Hoofdstuk 2. De straffen
 • Hoofdstuk 3. Strafrechtelijke beveilings- of beschermingsmaatregelen
 • Deel 7. De straftoemeting
 • Hoofdstuk 1. Situering
 • Hoofdstuk 2. Straftoemeting bij natuurlijke personen
 • Hoofdstuk 3. Straftoemeting bij rechtspersonen
 • Hoofdstuk 4. Bijzondere modaliteiten van straftoemeting: opschorting – uitstel – probatie
 • Hoofdstuk 5. De beveilingsperiode
 • Hoofdstuk 6. Straftoemeting bij overschrijding van redelijke termijn
 • Hoofdstuk 7. De onderlinge combinatie van de wettelijke regels inzake straftoemeting: een poging tot synthese
 • Deel 8. De uitspraak
 • Hoofdstuk 1. Algemene beginselen
 • Hoofdstuk 2. Uitvoering
 • Hoofdstuk 3. Gezag van gewijsde
 • Hoofdstuk 4. Burgerlijke aspecten
 • Deel 9. De rechtsmiddelen
 • Hoofdstuk 1. Hoger beroep
 • Hoofdstuk 2. Verzet
 • Hoofdstuk 3. Cassatieberoep
 • Deel 10. De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties
 • Hoofdstuk 1. Basisbeginselen
 • Hoofdstuk 2. Tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf
 • Hoofdstuk 3. Tenuitvoerlegging van de TBS
 • Hoofdstuk 4. Tenuitvoerlegging van de straf onder ET
 • Hoofdstuk 5. Tenuitvoerlegging van de werkstraf
 • Hoofdstuk 6. Tenuitvoerlegging van de autonome probatiestraf
 • Hoofdstuk 7. Tenuitvoerlegging van de geldboete
 • Hoofdstuk 8. Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO)
 • Hoofdstuk 9. Tenuitvoerlegging van maatregelen
 • Hoofdstuk 10. Tenuitvoerlegging van uitstel, opschorting en (klassieke) probatie
 • Deel 11. Toepassing van de strafwet naar de plaats
 • Hoofdstuk 1. Inleiding
 • Hoofdstuk 2. Op Belgisch grondgebied gepleegde misdrijven
 • Hoofdstuk 3. Buiten Belgisch grondgebied gepleegde misdrijven
 • Hoofdstuk 4. Op Belgisch grondgebied gepleegd? Lokalisering van het misdrijf met het oog op de toepassing van de strafwet
 • Deel 12. Het toepassingsgebied van de strafwet in de tijd
 • Hoofdstuk 1. Probleemstelling
 • Hoofdstuk 2. De geldingsduur van strafwetten
 • Hoofdstuk 3. Conflicten van strafwetten in de tijd: strafrechtelijk overgangsrecht
 • Hoofdstuk 4. Herstel in eer en rechten en uitwissing van de veroordeling
 • Deel 13. Beletselen voor de normale uitoefening van de strafvordering, de burgerlijke vordering of de uitvoering van de sanctie
 • Hoofdstuk 1. Misdrijven met een bijzonder grondwettelijk statuut: politieke misdrijven en drukpersmisdrijven
 • Hoofdstuk 2. Amnestie (retroactieve opheffing van de strafwaardigheid)
 • Hoofdstuk 3. Schorsing van de strafvordering
 • Hoofdstuk 4. Verval van de strafvordering
 • Hoofdstuk 5. Verval van de burgerlijke vordering
 • Hoofdstuk 6. Verval van het recht tot uitvoering van de straffen
 • Hoofdstuk 7. De genade
 • Deel 14. Toezeggingen wegens het afleggen van een verklaring (spijtoptantenregeling)
 • Hoofdstuk 1. Voorwaarden en mogelijke gunsten
 • Hoofdstuk 2. Procedure
 • Hoofdstuk 3. Herroeping van de toezegging
 • Deel 15. Toekomstmuziek: nieuwe wetboeken
 • Hoofdstuk 1. Wetsvoorstellen houdende het strafwetboek
 • Hoofdstuk 2. Wetsvoorstel houdende het wetboek van strafprocesrecht